Жералд Бронер и Етиен Геен:
Детерминистката социология възпитава
в култура на оправданието

 

Множи се броят на социолозите, които се обозначават като „критически“, за да повтарят отново и отново, че индивидите не са господари на собствената си съдба заради „системата“, „структурите“, „(доминиращата) култура“ и т. н. Тези автори имат голям успех в книжарниците, където книгите им се продават като бестселъри, или в търсачката Гугъл, която ги показва като притежаващи монопола върху правилната социология.
Като доказателство за това е достатъчно да видим резултатите от различни търсения в интернет: на „Пиер Бурдийо“ и „Мишел Фуко“, две добре познати фигури на критическата мисъл, и на „Реймон Будон“ и „Джеймс Колман“, които са най-известните защитници на аналитичната социология в света. Данните са красноречиви: т. нар. „критическа“ мисъл категорично заема монополна позиция на интелектуалния пазар на социалните науки. Казват, че въпреки този успех, Бурдийо продължава да не бъде достатъчно познаван и четен.
Всеки, който е гледал филма „Социологията е боен спорт“, със сигурност си спомня за сцената, в която нашият социолог говори за себе си в трето лице, оплаквайки се, че младежите от крайния парижки квартал Вал-Фуре не са го чели достатъчно. Добре разбираме защо Бурдийо прави такова изказване. Защото, според неговото учение, доминиращите могат да поддържат своята система на господство само доколкото доминираните не си дават сметка за структурата на системата, която ги доминира. В своите произведения критическата социология претендира, че разбулва и разобличава хитростта на системата и по тази причина си мисли, че може да еманципира нейните жертви, стига само последните да си направят усилието да прочетат нейното учение, за да открият най-сетне социалния детерминизъм, който е в основата на всичките им нещастия и страдание.
Очевидно е, че когато тази представа за света е защитавана безусловно, тя обезкръвява понятия, като заслуга, отговорност или морал. Дори и в по-мека форма, тя дефакто би могла да възпитава в „култура на оправданието“, понеже предоставя чудесен разказ за всеки, който е изкушен да обяснява собствените си несполуки, грешки и провали с фаталното въздействие на (социални, психологически или биологически) причини, върху които няма контрол. Детерминистката социология реално действа в подкрепа на това изкушение, което е добре познато в социалната психология, изследвано е и е известно като „склонност към самоснизхождение“.