Награда Яворов

 

Националната Яворова литературна награда, присъждана на 5 години при откриване на Яворовите януарски дни в Чирпан, тази година получава поетът Иван Цанев.
Той е предложен от Нов български университет в лицето на проф. Михаил Неделчев и единодушно е избран от петчленно жури с председател доц. Пламен Дойнов и членове проф. Димитър Михайлов, Виолета Христова, Катя Зографова и Атанас Капралов.
 К