Във връзка с обвиненията
за плагиатство...

 

На вниманието на в-к „Култура”
Уважаема г-жо Червенкова,
 
Във връзка с обвиненията за плагиатство към проф. Владко Мурдаров в казусите „Йозеф Рот” и "Артур Шницлер", бихме искали да отбележим следното:
Смятаме, че не трябва тези случаи да се разглежда изолирано от огромния обем преведени творби от проф. Владко Мурдаров, много от които се появяват именно в негови преводи за пръв път на български език. За творчеството си проф. Мурдаров е отличаван с награди и има безспорен принос към българската култура с популяризиране на немскоезичната литература у нас и особено на драматургичните текстове.
Смятаме, че не е прецедент появата на нови преводи от един и същ автор - има множество примери на други нови преводи на отдавна изчерпани заглавия, както и на остарели като концепция издания. При това в дадения случай става въпрос за съзнателно търсена пълнота - както при представянето на новелите, така и на разказите на Йозеф Рот, което не е правено досега, а това предполага и включването на вече превеждани творби. Не може заради оспорваните към сто и петдесет страници да се отрича цялостната работа на преводача при представянето на Йозеф Рот на български език, която вече надхвърля 1100 печатни страници. Това важи по подобен начин и за творби, които отдавна не са достъпни за широката публика, както е в случая с творбите на австрийския писател Артур Шницлер, включени в сборник под общо заглавие "Като насън", чието съставителство и превод също са на проф. Владко Мурдаров.
Право на издателството е да преценява дали иска отново да издаде вече съществуващ превод, или иска да възложи нов. Огромната част от изданията на Black Flamingo Publishing са на непревеждани до момента творби и автори и сравнително малка част от тях са нови преводи на вече издавани на български произведения, като обикновено предходните издания са практически недостъпни и изчерпани от години както в търговската мрежа, така и във вторичния пазар на книги.
Смятаме, че при подобни случаи на обвинения в плагиатство, дори и когато има основателни съмнения за заимстване, трябва да се решават извън публичния диалог, без да се уронва престижът на преводача и издателството, защото ако се окаже, че обвиненията са неоснователни, нещата трудно биха могли да се върнат назад. Подобна публичност отнема правото на преводача и издателството да се защитят адекватно, а това само лепи етикети. Високо ценим експертизата на д-р Гергана Фъркова, но смятаме, че докато и двете страни не представят доказателства за своята правота, ние ще се въздържаме от вземане на страна в този спор.
Бихме се радвали, ако Съюзът на преводачите е по-активен при изграждане на база данни с преводачи и преведени от тях текстове, като имаме предвид цялостна база данни със заглавия, години, имена на преводачите и биографични подробности за тях. Това би било огромно облекчение както за издателствата във връзка с управлението на права и преиздаване на съществуващи преводи, така и за наследниците на тези преводачи, на изследователите на българската литература не само у нас, но и в чужбина, и не на последно място, на най-широк кръг от читатели.
Подобен подход ще помогне и на нас, и на вас да бъдем по адекватни в решенията си.
Предвид случващото се, издателство Black Flamingo Publishing ще спре от разпространение сборниците с разкази и новели на Йозеф Рот и Артур Шницлер, съдържащи текстове, обект на съмнения за плагиатство, до изясняване на казуса.
София, 19 декември 2017