Радио, разказ, реч

 
Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова
 
Съставителство и научна редакция Вяра Ангелова, Мария Нейкова, Жана Попова
 
УИ „Св. Климент Охридски”, 2014
Цена 15 лв.