Протестите: четири погледа

 

Публикуваме четири гледни точки към обхваналите страната протести:
 
на културолога Александър Кьосев
на режисьора Иван Добчев
на поетесата Кристин Димитрова
на антроположката Мария Иванчева