Все още има време...

 

Когато написах, че „Авторите на Античен културно-комуникационен комплекс Serdicae (AKKKS) не проявиха необходимия характер, за да се съпротивляват на унищожаването на Serdica и на Via Principalis пред ЦУМ...” (в. „Култура“ от 22 април т.г.), бях щадящ в упрека си. Върху главната римска улица на Сердика Via Principalis днес бива строена (за експозиционни, музейни цели) трикорабна базиликална сграда, чиято площ, по думите на своя автор арх. Славей Гълъбов, „е около 13 500 кв.м.... (докато) ... експозиционната площ на Националния исторически музей ... е 6 000 кв.м.“ (в. „Култура“ от 27 май т.г.). Какво и кога се случи.

На 24 юни 2010 г. в САБ бе представен AKKKS[1]. Чухме изявленията на Тодор Чобанов, Петър Диков, Стоян Братоев и Славей Гълъбов. Между казаното и показаното на екрана нямаше нищо общо. Образите бяха или информативни (работници копаят), или примери от странство, или макулатура от (вече неактуални) занимания на Метрополитен ЕАД. Нямаше идеен, още по-малко технически проект за AKKKS. При положение, че повече от половин година в Ларгото вече се строеше.
Сега има изработен технически проект, снабден с всички законови атрибути. Но този архитектурен проект повтаря точните характеристики на проекта за „укрепителни работи“ като ситуация, разпределение и габарити, конструктивна схема, осови разстояния и даже конструктивни детайли (сечения, косота,...). Това плътно съвпадение(!) помогна на Метрополитен ЕАД + Главболгарстрой да излязат от ситуацията да строят (базиликалната трикорабна) сграда в нарушение на добрите практики и законови разпоредби. Не всеки архитект би предоставил подобно (оневиняващо) алиби.
Другото обяснение на тази невъзможна последователност (първо да се проектират конструкциите, а после – архитектурата на сградата!) е, че архитектурният проект е бил преднамерено крит от архитектурната колегия, но предоставен на конструкторите. Той е бил крит от архитектите, за да не даде основание за (не само архитектурна) критика. И наистина, при обсъждането post factum, станало преди дни в САБ на 23 юни т.г., AKKKS не получи подкрепа, а бе осъден за посегателството си над Via Principalis.
Това говори за следването на няколкогодишна неоповестена програма, чиито цели са:
 - да изключи архитектурната колегия от работата по най-големия културен проект на България (в това прозира стилът на гл. арх. Петър Диков);
 - да затвори всички решения във възможно най-тесен кръг, в който последен (по необходимост) бе допуснат и арх. Славей Гълъбов;
 - да остави в дозирано неведение софийската общественост и даже да я поставя пред свършени факти, какъвто е разсичането и светкавичното бетониране на Via Principalis, станало през май 2011.
 
Дозирано неведение или заблуждаване? На 24 юни 2010 г. Велислава Дърева пита гл. арх. Петър Диков: „Там, където се пресичат Декуманусът (т.е. Via Principalis, бел. ХГ) и Кардото - на ъгъла на ЦУМ, там тази пресечна точка, която е сърцето на [Антична Сердика]...“ Арх.Диков: „Тя засега не е включена в проекта. Тя е под тротоар. Там засега не се предвижда да се разкрие.“ Дърева: „И не смятате по никакъв начин да проучите?“ Арх.Диков: „Смятам.... Това ще бъде грехота [да не я разкрием]... Казал съм преди две години - ако не намерим археология, ще си я построим. Защото ние знаем структурата на града. И там,... за представа на хората, да знаят какво е било, можем част от нещата да ги възстановим,... Има много методи, по които да покажем кое е автентично, кое е новото. но да го възстановим и да направим една структура, по която човек наистина да може да мине.“
Стана обратното на заявеното. Не само, че не бе възстановена целостта на Via Principalis (в нейната част пред Министерския съвет, между Източната порта и бул. „Мария Луиза“), а „Главболгарстрой“+“Метрополитен ЕАД“ даже разрушиха откритото пред Министерския съвет и още по-лошо – унищожиха пространството, в което тя се вместваше. Стана невъзможно, ако не да си „построим археология“(според арх. Петър Диков), то поне да защитим пространството (то също е паметник) на Via Principаlis. Върху нея бе излята бетонна подпорна стена, която можеше да бъде метър-два-три вляво или вдясно. Цитираното разсъждение на Петър Диков се оказа празни думи, въпреки че той разполагаше с разпоредителна власт, както като главен архитект на София, така и като председател на съвета на директорите на Метрополитен ЕАД.
Думи за пред хората, а действия в угода на някой, който не се заявява открито и който е достатъчно силен, за да наложи една антикултурна практика и то в самото сърце на държавата ни, под носа на Бойко Борисов. Някой, в чиито възможности е да подготви и планира тази „градоустройствена“ операция за години напред. Някой, годен да обедини в обща, вредна за обществените интереси, позиция на автономни институции, като Софийската община (по-точно, арх. Петър Диков) и Министерството на културата (зам.-министър Тодор Чобанов), че и Института за опазване на паметниците (арх. Йорданка Кандулкова). Затова вместо той да изненадва нас, поставяйки ни пред свършени факти, ще трябва да настояваме за друг дневен ред.
Ще трябва:
1. Да бъде отменен действащият понастоящем План ЗР[2] „Западно направление“, като бъде премахнато автомобилното и трамвайно трасе по дължината на бул. „Мария Луиза“ и площад „Света Неделя“. Този план преди години не само програмира днешните разрушения в Ларгото, но и предвижда същата съдба за Античния Форум под площад „Св. Неделя“.
2. Извършеното посегателство - изливане на бетонна подпорна стена, която разсича Via Principalis (като значителни части от нея са били унищожени от направения изкоп), трябва да бъде публично осъдено като антикултурна постъпка и противозаконно, наказуемо деяние.
3. Дирекцията за строителен надзор да провери в каква степен са спазени законовите процедури при строителството в Ларгото, както и особения строителен режим вътре в Археологичния резерват „Сердика-Средец“, предвиден с Постановление на Министерския съвет № 36/1976 г.
4. Да бъде временно спряно изграждането на т. нар. „подземен музей (според Йорданка Фандъкова) в Ларгото. Да бъдат замразени довършителните и инсталационни работи по него, които биха оскъпили станалите неизбежни промени във вече полуготовата базиликална сграда.
5. Европейската финансова субсидия от 20 млн. лева да бъде целево изразходвана така, че първите средства да бъдат вложени не за довършването на базиликалната сграда, а само за осъществяването на описаните по-долу „спасителни“ стъпки:
- Археологичната документация (дневник, заснемания, фотодокументация...) да бъде направена достъпна за всички, които проявяват интерес към ставащото в Ларгото.
- Да бъде направена оценка от лица, независими от Общината и от МК, на щетите, нанесени на Via Principalis през април и май.
- Докато споменът е още свеж, да бъдат документирани спомените на работниците, извършили изкопните работи. Да бъде проучено депото, където са били изхвърлени фрагменти от разрушеното благоустройство на Via Principalis. Да бъдат запазени (ако не са унищожени) всички отломки и даже строителни материали от настилката, канализацията и цоклите на прилежащите сгради.
- Да се пристъпи в следващите месеци към възстановяването на пространствената цялост (трасето) на Via Principalis за сметка даже и на прясно излятата бетонна стена, а не да възлагаме „... тази задача на следващото поколение“ (според арх. Славей Гълъбов, САБ, 23 юни т.г.).
- Да бъде продължено проучването на Via Principalis в нейните неразкрити досега участъци, като бъде открито и защитено кръстовището на Via Principalis с Cardo-то.
- Да се пристъпи незабавно чрез археологични сондажи към проучването на пространството на Античния Форум, разположен под площад „Св. Неделя“.
- Описаните работи да не бъдат възлагани на досега работилия проектантско проучвателен състав „Гълъбов-Шалганов“, който не защити културната субстанция на поверения им дял от Археологичния резерват „Сердика-Средец“.
- Да бъде поощрено състезателното начало, но не чрез Закона за малките обществени поръчки. В новата задача, наред с площад „Св. Неделя“, да бъде включена Западната порта, както и връщането на запазеното от градо-археологичната субстанция над метростанция „Сердика“.
- От ръководството на тези работи трябва да бъдат държани настрана гл. арх. Петър Диков, зам.- министър Тодор Чобанов и арх. Йорданка Кандулкова. С надзора над възстановителната(!) дейност на „Главболгарстрой“ + “Метрополитен ЕАД“ в обхвата на Ларгото трябва да бъде натоварен обществен комитет.
Все още имаме време да поправим (отчасти) сторената беда и да дадем урок на тези, които разполагат с общественото (културно) богатство по начин, преднамерено скриван от обществото. Ако това не стане, произволът, конспиративното поведение и страхът от обществения надзор ще останат част от управлението на София.
 


[1]Античен културно-комуникационен комплекс. Авторски колектив: арх. Славей Гълъбов, арх. Васил Китов, археолог Константин Шалганов, арх. Никола Кунчев, арх. Арх. Михаил Петков, инж. Александър Витанов,...
[2]План за застрояване и регулация, 2009 г., автор: арх. Тодор Тодоров.