Трудно вървене по главната улица

 

През април миналата година публикувахме първия текст на арх. Христо Генчев за случващото се около „срещата” на метрото с перпендикулярната нему централна улица на римския град Сердика. След това многократно се връщахме към темата. Стана ясно, че се е работило през предварителни археологически проучвания, нещо повече – без план. В голяма степен благодарение на (без преувеличение) възрожденския ентусиазъм и нестихващата енергия на арх. Генчев, част от бедите, които се задаваха, бяха избегнати. Сега битката е да се спаси максимално останалото от Виа принципалис, археолозите да довършат спокойно работата си, старините да бъдат експонирани на местата си, доколкото това е възможно, да се спре безсмисленото движение на трамвая по бул. „Мария Луиза”, да се успокои транспортно тази част на града. И да й се придаде съответен вид на прилежащите сгради, на богатството от култури – в исторически и в пространствен план – които я населяват.
Тук публикуваме част от статия на арх. Генчев, в която той проследява сагата в центъра на столицата и прави своите предложения. Поместваме и един поглед отвън на случилото се до март т.г., както и коментара на Христо Буцев.
К