Византия и византийският свят

 

Василка Тъпкова-Заимова
Димитър Димитров
Пламен Павлов
 
Византия и византийският свят
 
Издателство „Просвета”
Цена 19 лева
 
Както заявяват авторите на „Византия и византийският свят”, „Тази книга, в която авторите са се стремили да съчетаят историческия разказ и енциклопедичното по тип изложение, е отворена към най-широката читателска аудитория. Към всички, които са изкушени да научат повече за хилядолетната византийска цивилизация, оставила значителни следи по българските земи, върху една огромна територия в ареала на Средиземноморието, Балканите, Източна Европа, Близкия изток”.
Изданието на „Просвета” е посветено на ХХII международен конгрес за византийски изследвания „Византия без граници”, който ще бъде проведен в София между 22 и 27 август т.г. Организаторите предвиждат възможността издателства и институции да представят и продават свои издания, тематично свързани с Византия, по време на конгреса (щандовете ще бъдат разположени във фоайетата на Софийския университет).
К