Ходене по буквите

 

Боряна Христова. “Началото и краят на света. Тивериадското море. Разказ за Адам и Ева”. Издателство “Кралица Маб”, С., 2010, цена 7 лева
Господ видял сянката си и я повикал, за да му бъде другар и съратник - и така се появил Сатаната, заявява тълкуванието си проф. Христова. Невинен в своето незнание, човекът видял сянката си и я повикал за другар, заявявам аналогично - и се появила Поезията. В навечерието на прословутата 2012 г. известната изследователка връща отвъдсветовната надежда като неразривен дял от Апокалипсиса, за да постави всъщност въпроса: дали маймуната е добра или лоша; пита ли се тя кой е нейният създател и какво тя му дължи... Старобългарският разказ за Тивериадското море е забранен за четене, тълкувание и разпространение от Църквата, тъй като в един исторически момент е станал част от “Тайната книга на богомилите”, посветена на скритото състезание между Господ и Сатаната. Популярен от самата си поява и наситен с живописни фолклорни елементи, текстът и днес впечатлява с представата за безбрежното Тивериадско море, обгърнато от непрогледен мрак и сложило началото на всички начала. Строгите специалисти, разбира се, ще уточнят, че Тивериадското море е сладководното езеро Генисарет на р. Йордан в Галилея, но каква първична поезия има, примерно, в руската редакция на апокрифа... И макар че войната между Господ и Сатаната ще продължи хилядолетия след самите нас, пак няма да сме избродили безбройните посоки, които Боряна Христова дарява с подбраните от нея, публикувани и тълкувани Кратка и пълна версия на апокрифа, Втора, разширена руска версия и Четвърта, въпросно-ответна версия. Забележете какво упование блика от диалога между Михаил и Небесния ни Отец: “Какво да правим, Господи, небесната твърд ще падне!”, пита Михаил.“Задръж я със слово”, отвръща Бог в този чудния апокриф...
 
Уенди Браун. “Отвъд толерантността и оскърблението: бъдещето на политическата теория”. Съставител Миглена Николчина .Превод от английски Станимир Панайотов и Ина Димитрова. Редакция Момчил Христов, Пенка Ватова, Тодор Христов, Ина Димитрова. ИК “Жанет-45”, Пд, 2010, цена 12,99
Една от най-влиятелните политически мислителки на нашето време, неведнъж представяна и по тези страници, проф. Уенди Браун стъпва върху наследството на Маркс, Ницше, Вебер, Фройд, Адорно и Фуко, за да представи възможностите на критическата теория насред американския кошмар, смесващ неолиберализъм, неоконсерватизъм и дедемократизация. Изходната й гледна точка е свързана с разбирането, че критическата теория се стреми да превърне кризата в знание - и да ни ориентира в мрака... Проф. Браун смята, че отсяването и отделянето, завещани на съвременното понятие критика от старогръцкото krisis, се фокусират върху разграничаването на автентичното от подправеното, на красивото от грозното и на правилното от грешното, разграничения, които обхващат претегляне на различните “за” и “против” определени аргумент. По този начин krisis, разбирано като критика, се доближава до това, което днес бихме нарекли разискване, а конотациите му са доста далеч както от негативността, така и от схоластичността.