Асен Христофоров

 

Избрани произведения и документи
в три тома
 
Съставители Румен Аврамов, Христо Яновски
Обща редакция и встъпителна студия Румен Аврамов
 
Том 1. Икономически текстове: монографии
Том 2. Икономически текстове: студии и статии
Том 3. Автобиографични произведения и документи
 
Българска народна банка
Поредица „История на финансите и банковото дело: наследство”
София, 2010