Надеж Рагару

 

Преплетените времена на настоящето
България 20 години след 89-а
 
Превод от френски Стилиян Деянов
ИК “К&Х”, 2010
Цена 15 лева
 

Интервю с авторката – в следващ брой.