Наказваме!

 

Това, което сме направили до момента [за съкращаване на разходи, бел. ред.], това, което правим и което подготвяме, в никакъв случай няма да подобри съществено положението на Университета. По начало в никое отношение не сме се разпуснали. Цифрите за очакваните спестявания, посочени в програмата, приета от Академическия съвет, едва ли ще бъдат достигнати. Не можем да си позволим лукса да съкращаваме колеги, за чието израстване държавата е влагала крупни средства години наред. Не сме частен университет, за да обучаваме студенти само в специалности, които изначално ще ни носят непосредствена печалба във финансов аспект.
Това, което постигаме с тази програма, за съжаление, е най-лошото, което можем да направим.
С нея наказваме кадърните и амбициозни преподаватели – тези, които са създали популярни и печеливши магистърски програми, тези, които са спечелили значими научни проекти, които вкарват в Университета средства за оборудване, за лаборатории и му печелят престиж и у нас и в чужбина.
Наказваме преподавателите, които полагат допълнителен труд, без да получават възнаграждение за него – нещо, което противоречи на конституционните им права.
Наказваме колегите, които работят на различни нива в управлението на Университета и които в различна степен са се отказали временно от научните си и преподавателски интереси, за да направят това, което могат, в интерес на цялата университетска общност.
Наказваме колегите, като във време на все по-голяма откритост към света на практика ограничаваме контактите им с най-добрите европейски и световни образователни и научни институции.
С нея наказваме нашите студенти като цяло и амбициозните и работещите сред тях в частност.
Наказваме ги с това, че максимално ограничаваме привличането на хонорувани преподаватели, които биха могли да им кажат и да ги научат на неща, които университетската колегия не може, тъй като дори ние нямаме специалисти във всички области.
Наказваме ги с ограничаването на практиките и стажовете, които са неразделна част от изграждането на специалиста в много професионални направления.
Наказваме ги с ограничаването на подкрепата, която можем да окажем на студентски проекти в областта на науката и професионалното израстване. Отделно ги наказваме с намаляването на стипендиите.
Наказваме ги в битово отношение – с рязкото ограничаване на неотложните ремонти в общежитията, с невъзможността да им създадем средата, която заслужават, със спирането на топлата вода.
Какъв е резултатът?
Софийски университет обучава най-добрите юристи в България с два пъти по-малко средства от НБУ, да речем.
Уважаеми колеги,
В последните месеци – и за да сме точни, от началото на май 2010 г. – в медиите се води истинска атака срещу Алма матер. За съжаление, нерядко подкрепяна къде под сурдинка, къде не, от политически и правителствени среди. Прибягва се до инсинуации, до измислени цифри. В доста случаи опроверженията ни не се публикуват или се публикуват в неузнаваем вид. За още по-голямо съжаление, колеги от някои факултети, увлечени в някои субективни вътрешни противоречия, не се замислят да ги размахват в публичното пространство, което дири предимно скандали. Създава се впечатление, че в действие влиза комбинация от лобистки интереси.
Уважаеми колеги,
Имам чувството, че се прави опит да се разбие чувството за корпоративност у университетската колегия, да се подкрепят едни за сметка на други, да бъде ударен авторитетът на Софийския университет като институция, която повече от век създава основните кадри на нашата държава. Това е свързано с непрестанното оплюване и неверие в собствените сили, които все повече се утвърждават в общественото пространство.
Една от причините може би е, че Министерството още не е готово с проект за коренна структурна реформа във финансирането на висшето образование и науката и затова предпочита да се реже от всякъде по равно.
От години слушаме, че ще се поощрява качеството в образованието и науката. За жалост, само се говори. От две години се говори, че финансирането на университетите ще зависи от рейтинга им. Но ние искаме не „някакви бонуси” за университетите с добра наука, както половинчато спомена преди две седмици министърът, а коренна промяна на философията на финансирането на висшето образование и науката.
Уважаеми колеги,
Нека да го кажа като професионален историк, чийто период на специализация са повече или по-малко годините, в които е съществувал Софийският университет. Българското общество е преминавало през много по-тежки икономически и политически кризи от тази, която преживяваме сега. Но никога досега не е било поставяна под въпрос необходимостта от качествени кадри за България в степен, в каквато е поставяна сега. Никога досега Алма Матер, която е единственият български многопрофилен университет с европейско присъствие, не е била атакувана в медиите с такъв площаден и хулигански език, който говори само за ниската култура на тези, които го използват.
През следващите няколко седмици ректорското ръководство ще направи опити да промени финансовата ситуация на Университета. Ако това не стане, трябва да сме готови да защитим не нашите права, а правото на България да има младо, знаещо и можещо поколение.
 
 
Откъс от Финансовата криза на Софийския университет „Св. Климент Охридски” - открито писмо от ректора на СУ проф. Иван Илчев, поместено на сайта на СУ. Заглавието и подчертаванията са на редакцията.