Томас Бернхард

 

Събрани пиеси в два тома
Превод от немски Владко Мурдаров
ИК„Рива”, 2010
Цена на том 20 лева