Библиотека "алтера", година първа

Библиотека ‛алтера‛, година I, съдържа поезия и проза, публикувани в първата годишнина на сп. ‛алтера‛. В приветливото издание, редактирано от Силвия Чолева и оформено от Надежда Олег Ляхова, са публикувани текстове на Елена Алексиева, Димитър Кенаров, Любов Кронева, Екатерина Йосифова, Капка Касабова, Иван Теофилов, Яна Букова, Кирил Василев, Георги Господинов, Линда Франс (превод от английски Надежда Радулова), Момчил Николов, Стефан Иванов, Милена Фучеджиева, Леони Ходкевич, Цвета Софрониева, Георги Тенев, Марин Бодаков, Бети Файон, Аксиния Михайлова и Красимира Зафирова.
Пред нас е много силна селекция, сондираща право в актуалната литература.
Наред с това, пренасянето на текстовете от списанието в книга е перспективен пазарен ход, който току-виж осигури нови приходи на ‛алтера‛ (защото хората пазят книги, а не списания). Проявата на въображение отвъд частното и държавното финансиране в този случай слага кислородна маска върху видимостта на най-елитното и най-младото слово у нас през 2005.
И му инжектира публична жизненост.
Библиотека ‛алтера‛ ще се продава самостоятелно в по-добрите книжарници
М.Б..Изборът на Култура


Библиотека "алтера"

Година I


Издание на ‛Делта Ентъртеймънт‛ ЕООД

София, 2006

Цена 6 лева