Български  |  English

Атанас Далчев. 100 години от рождението му

Национално честване


Съорганизатори: СУ "Св. Климент Охридски" (Факултет Славянски Филологии), Нов български университет (Департамент "Нова българистика") и Институт по литература при БАН (Секция по нова българска литература). С участието на Сдружение на български писатели и Община Средец - София.10-13 юни 2004 година

100-годишнината от рождението на големия поет Атанас Далчев, роден в гр. Солун на 12 юни 1904 година, ще бъде отбелязана с общонационално тържество, което включва:

- Откриване на паметна плоча, поставена на сградата, където се е намирала бащината къща на Атанас Далчев (унищожена по време на бомбардировките през II световна война) и където в новата сграда бе живял Атанас Далчев. Сградата се намира на ъгъла на ул. "Солунска" и ул. "Ангел Кънчев" в гр. София. Плочата е подготвена от кметството на община Средец по инициатива на Сдружение на български писатели. Вероятна дата на откриване на плочата е 10 (или 11) юни 2004 г.

- Откриване на общонационалните чествания с тържество в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" на 10 юни 2004 от 10:00 часа. Встъпителни думи на ректора на СУ "Св. Климент Охридски" проф. дфн Боян Биолчев; тържествено слово - проф. д-р Божидар Кунчев. Кратки слова ще произнесат и представители на трите академични институции - съорганизатори (проф. дфн Валери Стефанов, доц. Михаил Неделчев, ст. н. с. д-р Елка Трайкова). На тържеството ще звучи авторско изпълнение на Атанас Далчев, актьорът Йосиф Сърчаджиев ще чете стихотворения на юбиляря.

- Същият ден 10 юни 2004 от 13:00 часа в Нов български университет (зала 210/корпус 1) ще се проведе общонационалната научна конференция, посветена на творчеството и на личността на Атанас Далчев. В сесията участват представители на съорганизаторите и на редица други университети от страната. По време на сесията ще бъде прожектиран и документален филм за Атанас Далчев.

- Отново на 10 юни 2004 от 19:15 часа в ресторант ARTES на Нов български университет ще се състои кратко поетическо четене, където поети от Сдружение на български писатели ще четат свои творби, посветени на Атанас Далчев, а актьори-преподаватели в НБУ ще припомнят някои от най-известните му стихотворения. Вечерта ще завърши с коктейл.

- На университетското тържество и на научната сесия ще бъде представен издаденият от Сдружение на български писатели юбилеен вестник: "Атанас Далчев. 100 години от рождението му".

- Последната фаза от националното честване е пътуване на малка група от университетски преподаватели, изследователи и писатели до родния град на поета - гр. Солун, Република Гърция. На 11 юни вечерта ще се състои паметно гражданско събрание за българската общност в Солун и за приятели на България. На 12 юни сутринта в университет в гр. Солун се организира кръгла маса, посветена на творчеството и биографията на Атанас Далчев.

- Материалите от тържеството, научната сесия и кръглата маса ще бъдат издадени в специален сборник.


София, май 2004 г.
още от автора


 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”