Български  |  English

Журналистически награди "Паница" - 1997 година

Както е известно на нашата общественост, Фондация
"Свободна и демократична България" провежда ежегоден
конкурс за присъждане на награди "Паница" за журналистически
произведения, излезли в печата през отминалата година.

Премират се публикации в три категории:

- репортаж или журналистическо разследване;

- коментар или проблемна статия на морално-етична тема, обсъждащи
ценностната система на българина;

- популяризация на важни проблеми от икономиката, културата, науката,
опазването на околната среда и политиката.

За всяка категория изпълнителният съвет и журито (състоящо се
от изтъкнати журналисти и писатели и председателствано от г-н
Д. Паница) присъждат по една награда: диплом, плакет (работа на
проф. Г. Чапкънов) и парична сума от 2000 щатски долара. Наградите
се връчват в навечерието на 24 май.

Кандидатурите за журналистическите награди "Паница"
могат да бъдат предлагани от автора или от други физически или
юридически лица. Те се изпращат на адреса на Фондация "Свободна
и демократична България" и трябва да включват:

- предложената публикация - изрезка или фотокопие (ръкописи не
се приемат), на които да личат наименованието на изданието, страницата
и датата на отпечатването;

- кратка мотивировка за кандидатурата, в която да бъде посочена
и съответната категория за участие в конкурса, общественото значение
на повода за написване на материала, неговият евентуален отзвук
и последствия от публикуването му.

Един и същи автор може да участва в различните категории, естествено
с различни публикации. Никой няма право да предложи повече от
три свои публикации.

Текстът на статута на журналистическите награди "Паница"
може да бъде получен от интересуващите се от Фондация "Свободна
и демократична България".

Краен срок за изпращане на материалите: 28 февруари 1998 година.


Изпратените материали не се връщат.

За допълнителна информация:
още от автора


 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”