Български  |  English

Теодора Георгиева

Този текст не би бил публикуван НИКОГА

 
„Във вестник Култура този текст не би бил публикуван НИКОГА”. В такава рубрика си представях, че биха попаднали няколкото ми изречения за сбогуване с читателите на вестник „Култура”. Не вярвах, че някога ще удари този скръбен час. Не вярвах, че за „Култура” ще текат финални надписи, ще пада завеса, а още по-малко – гилотина. Но тъй като тези мрачни мисли ни излагат пред опасността да ни повлекат към бунтове и революции, позволете ми да ги разсея, припомняйки атрактивната и любима моя рубрика с безапелационното „НИКОГА”.
След нейното прочитане в ученическите си години ми се е случвало да потърся в читалищната библиотека низвергнатата публикация. Не за да злорадствам, а просто от любопитство – все пак е интересно да се разбере с какво, например, текстът на Стефан Продев „На гости у президента”, излязъл в „Дума”, в бр. 280, на 28 ноември 1995 г. предизвиква възмущение.
От друга страна - предполагал ли е някой, че още в далечната 1993 г., когато стартира рубриката, ще се налеят основите на първата в света журналистическа бойна кула срещу фалшивите новини? Само да припомня – рубриката започва в бр. 6 от 5 февруари 1993 г. с „Перестройчикът - последна радост” от Владимир Свинтила – текст, публикуван във вестник „Анти”, в брой 3 от 22-28 януари 1993 г., а последното й издание е в бр. 19 от 9 май 2003 г., когато за публикацията „Голо безсилие в театъра” от Диляна Димитрова (в. „Дневен Труд”, бр. 116 от 26 април 2003 г.) e обявено, че никога не би била публикувана в „Култура”, защото е: 3[1], 11 и 16.
Всъщност през 1998 г.- в брой 3 от 23 януари настъпва сериозната промяна в рубриката и тя започва да излиза, придружена от колонка с изброени един под друг 16 показателя (критерии) защо дадена публикация няма да бъде публикувана във вестника.
Първият текст, подложен на новата система на оценяване, е „Януарска пролет” от Георги Цанков (в. „Демокрация”, бр. 11, 15 януари 1998 г.). Причината за категоричното му отхвърляне е, че е 13[2], 10 и 2.
Първоначално показателите са 14: 1. Лъжлив; 2. Сервилен; 3. Манипулативен; 4. Користен; 5. Популистки; 6. Догматичен; 7. Шовинистичен; 8. Фашизоиден; 9. Фанатичен; 10. Примитивен; 11. Бездарен; 12. Неграмотен; 13. Скудоумен; 14. Донос.
Малко по-късно - в брой 38 от 1998 г. се явява и петнадесетият критерий – „завистлив”– по повод публикацията „Стоичков – звездата с фалшив блясък или как гримът „Йохан Кройф” превърна едно невзрачно момиче в мис Европа” от Тодор Янакиев във в. „Демокрация” (бр. 249, 16 септември 1998 г.). Въпросният текст „никога” не би бил публикува в „Култура” не само защото е завистлив, но е и 4[3], 10, 14.
Няколко броя по-късно - в брой 41 от 16 октомври 1998 г. – за първи път се появява и определение № 16 – калташки. С него, както и с 14 и 15, е оценен „Разговор с Димитър Грозданов” от Свилен Стефанов (в „Литературен вестник”, бр. 31, 7-13 октомври 1998 г.).                  
Общо 410 заглавия са попадали в рубриката „Във вестник Култура този текст не би бил публикуван НИКОГА”. От тях 194 са били придружени със списъка от аргументи, като в най-честия случай в кръгче, встрани, са били заграждани три числа. Цифрата 1 (лъжлив) е заградена 35 пъти; 2 (сервилен) – 46 пъти; 3 (манипулативен) - 63 пъти; 4 (користен) – 24 пъти; 5 (популистки) – 44 пъти; 6 (догматичен) – 25 пъти; 7 (шовинистичен) - 16 пъти; 8 (фашизоиден) – 10 пъти; 9 (фанатичен) – 11 пъти; 10 (примитивен) - 91 пъти; 11 (бездарен) - 25 пъти; 12 (неграмотен) - 28 пъти; 13 (скудоумен) - 38 пъти; 14 (донос) - 50 пъти; 15 (завистлив) - 4 пъти и 16 (калташки) - 34 пъти. Повече от пет пъти в рубриката попадат автори като Недялко Недялков (15 пъти с текстове в „Труд”), Кристина Патрашкова (13 пъти с текстове във в. „24 часа” и „Монитор”) и Иво Беров (9 пъти – с текстове в „Демокрация” и „Анти”). Вестник „Демокрация”, „Дума”, „Български писател” и вестник „Век 21” с различни свои автори намират също своето място в рубриката – съответно по 76, 56, 15 и 14 пъти.
Всичко това е показателно за духа на времето, в което новата, постсоциалистическа журналистика е търсела своя мегафон и пряк път до сърцето на читателя. Дали обаче го е намерила и дали е успяла да го извърви, е въпрос с много неизвестни. По-важното е, че читателят на вестник „Култура”, а и самите журналисти – автори на самоубийствени за професията им текстове - са били предупреждавани за взривоопасните вещества, застрашаващи да взривят мостовете на доверие между журналист - читател.
С отрезвяващото „Във вестник Култура този текст не би бил публикуван НИКОГА” вестникът се е опитвал да спре камикадзетата и да разкодира дистанционните, задействащи от разстояние експлозивите. За успешните опити не се води статитстика, а и сапьорската дейност на вестник „Култура” не е от най-популярните. Ето защо избрах в последния си текст да ви разкажа именно за нея, възползвайки се и от правото на последно желание на осъдения, който в последните минути си спомня за любимите неща и е свободен да каже:
„Обичам те, вестник „Култура”. Сега, както никога.”
 
Теодора Георгиева
 
Хронология:
През 1993 г. в бр. 6 започва рубрика, озаглавена Във вестник Култура този текст няма да бъде публикуван НИКОГА”. В бр. 8, същата година, рубриката вече е променена на „Във вестник Култура този текст не би бил публикуван НИКОГА”.
 През 1998 г. към рубриката „Във вестник Култура този текст не би бил публикуван НИКОГА” е добавено „защото е” и следва списък - първоначално от 14 критерия, към които по-късно са добавени още два:
1. Лъжлив
2. Сервилен
3. Манипулативен
4. Користен
5. Популистки
6. Догматичен
7. Шовинистичен
8. Фашизоиден
9. Фанатичен
10. Примитивен
11. Бездарен
12. Неграмотен
13. Скудоумен
14. Донос
15. Завистлив
16. Калташки
 
По-долу са изброени броевете на „Култура” и заглавията на текстовете в съответните издания, които вестникът не би публикувал.
 
1993
 
Бр. 6, 5 февруари 1993 г.
„Перестройчикът - последна радост” от Владимир Свинтила
Вестник „Анти”, бр. 3, 22-28 януари 1993 г.      
 
Бр. 7, 12 февруари 1993 г.
„Безсрамието и демагогията все пак трябва да имат граница” от Любомир Коларов
Вестник „Вечерни новини”, бр. 25, 5-11 февруари 1993 г.      
 
Бр. 8, 19 февруари 1993 г.
„Художникът Иван Гонгалов” от С. Л. (вероятно скъпият ни Самуел Леви)
Вестник „Век 21”, бр. 6, 10-16 февруари 1993 г.
 
Бр. 9, 26 февруари 1993 г.
„Границата между сериозното внушение и комерсиализма” от Борислав Петранов
Вестник „Дума”, 13 февруари 1993 г.      
 
Бр. 10, 5 март 1993 г.
„Помни ли Любен Беров тази жена” от Светлана Бахчеванова
Вестник „Демокрация”, бр. 46, 25 февруари 1993 г.
 
Бр. 11, 12 март 1993 г.
„И Левски стана обект на активно мероприятие” от Николай Колев-Босия
Вестник „Демокрация”, бр. 51, 4 март 1993 г.
           
Бр. 12, 19 март 1993 г.
„Човешката болка ме потриса” - интервю с актрисата Виолета Донева
Вестник „Век 21”, бр. 10, 10-16 март 1993 г.
 
Бр. 13, 26 март 1993 г.
„Кабинетът вони” от Едвин Сугарев
Вестник „Демокрация”, бр. 64, 19 март 1993 г.
 
Бр. 14, 2 април 1993 г.
„Телевизията може да върви единствено с народа си” от Найден Андреев
Вестник „Дума”, бр. 68, 24 март 1993 г.
 
Бр. 15, 9 април 1993 г.
„Осъществяването на предизвестен провал” от Боян Скопаков
Вестник „Отечествен вестник”, бр. 14168 и 14169, 30 и 31 март 1993 г.
 
Бр. 16, 16 април 1993 г.
„Началник от класа” от Дончо Цончев
Вестник „Отечествен вестник”, бр. 14171, 2 април 1993 г.
 
Бр. 17, 23 април 1993 г.
„Времето на слабаците” от Георги Петров
Вестник „Континент”, бр. 89, 17-18 април 1993 г.
 
Бр. 18, 30 април 1993 г.
„Народен театър „Иван Вазов” - скандал или проблем” - разговор с Асен Шопов - бивш режисьор в Народния театър от Людмила Първанова
Вестник „Вечерни новини”, бр. 63, 1 април 1993 г.
 
Бр. 19, 7 май 1993 г.
„Вестникарската война изскочи от Долната земя” от Иван Стоянович
Вестник „Демокрация”, бр. 97, 28 април 1993 г.
 
Бр. 20, 14 май 1993 г.
„Зам.-министър на културата ходил в Израел да го вдига” от Величка Николова
Вестник „Експрес”, бр. 10, 7 май 1993 г.
 
Бр. 21, 21 май 1993 г.
„Помирение - да, но след декомунизация” от Боян Скопаков
Вестник „Демокрация”, бр. 105, 8 май 1993 г.
 
Бр. 22, 28 май 1993 г.
„Тържествен адрес до господин Министъра на Просвещението и другите културни работи” от „Литературен вестник”
Вестник „Литературен вестник”, бр. 20, 24-30 май 1993 г.
 
Бр. 23, 4 юни 1993 г.
„Престъпление ли е да си българин?” от Александър Бешков
Вестник „Отечествен вестник”, бр. 14216 и 14218 от 28 и 31 май 1993 г.
 
Бр. 24, 11 юни 1993 г.
„В далечината свети червен маяк” от Христо Калчев
Вестник „Демокрация”, бр. 126, 3 юни 1993 г.
 
Бр. 25, 18 юни 1993 г.
„Ние се стремим към кубинската революция...” от Анна Радославова
Вестник „Литературен форум”, бр. 23, 9-15 юни 1993 г.
 
Бр. 26, 25 юни 1993 г.
„Трагична, жалка фигура” от Елиезер Алфандари
Вестник „Демокрация”, бр. 138, 17 юни 1993 г.
 
Бр. 27, 2 юли 1993 г.
„Цинизъм и нетолерантност” от Борис Христов, Димитър Коруджиев, Йордан Василев
Вестник „Демокрация”, бр. 144, 24 юни 1993 г.
 
Бр. 28, 9 юли 1993 г.
„За човешка драма жадува театърът ни, не за три Бекета на сезон”, смята актьорът Стойчо Мазгалов
Вестник „Труд”, бр. 152, 3 юли 1993 г.
 
Бр. 29, 16 юли 1993 г.
„Има нещо гнило в... Народния театър” от Адриана Андреева и Виолета Гиндева
Вестник „Подкрепа”, бр. 158, 10 юли 1993 г.
 
Бр. 30, 23 юли 1993 г.
„Либерализъм по байганьовски” от Аспарух Панов
Вестник „Демокрация”, бр. 166, 20 юли 1993 г.
 
Бр. 31, 30 юли 1993 г.
„Отчуждението ...” от Светослав Лучников
Вестник „Литературен форум”, бр. 29, 21-27 юли 1993 г.
 
Бр. 32, 6 август 1993 г.
„Поезия, която покъртва” от Черемухин
Вестник „Дума”, бр. 177, 2 август 1993 г.
 
Бр. 33, 13 август 1993 г.
„Далновидността на политическата милиция” от Васил Симеонов
Вестник „Анти”, бр. 31/94, 6-12 август 1993 г.
 
Бр. 34, 20 август 1993 г.
„Интелектуалци щъкат из ефира и печата” от Владимир Трифонов
Вестник „Дума”, бр. 189, 16 август 1993 г.
 
Бр. 35, 27 август 1993 г.
„Литература и театър” от Красимира Василева
Вестник „Век 21”, бр. 33, 18-24 август 1993 г.
 
Бр. 36, 3 септември 1993 г.
Във вестник Култура този текст не би бил препечатан (от „Папагал”) НИКОГА
„Ако..” от Йосиф Перец
Вестник „Литературен форум”, бр. 34, 25-31 август 1993 г.
 
Бр. 37, 10 септември 1993 г.
„Сказание за краденото магаре” от Николай Хайтов
Вестник „24 часа”, 4 септември 1993 г.
 
Бр. 38, 17 септември 1993 г.
„Кой кой е в Българското национално радио” от Анна Радославова
Вестник „Литературен форум”, бр. 36, 14 септември 1993 г.
 
 
Бр. 39 , 24 септември 1993 г.
„Куклен танц” от Едвин Сугарев
Вестник „Литературен вестник”, бр. 34, 20-26 септември 1993 г.
 
Бр. 40, 1 октомври 1993 г.
„Национализмът ли?” от Владимир Свинтила
Вестник „Ден”, бр. 175, 14-21 септември 1993 г.
 
Бр. 41, 8 октомври 1993 г.
„Политически противоборства се маскират най-често като „естетически конфликти” от Иво Атанасов
Вестник „Дума”, бр. 230 от 2 октомври 1993 г.
 
Бр. 42, 15 октомври 1993 г.
„Русия” от Димитър Коруджиев
Вестник „Литературен вестник”, бр. 40, 11–17 октомври 1993 г.
 
Бр. 43, 22 октомври 1993 г.
„Раната Бюхнер” закърви от сцената” от Красимира Василева
Вестник „Век 21”, бр. 41, 13-19 октомври 1993 г.
 
Бр. 44, 29 октомври 1993 г.
„Точно днес ли?” от Исак Гозес
Вестник „Стандарт”, бр. 413, 26 октомври 1993 г.
 
Бр. 45, 5 ноември 1993 г.
„Токът спря! Кой ще го плаща? Литературата като политическа параноя” от Николай Василев
Вестник „Дума”, бр. 255, 1 ноември 1993 г.
 
Бр. 46, 12 ноември 1993 г.
„Наш хомопосланик весели Рим” от Валерия Велева
Вестник „Труд”, бр. 260
 
Бр. 47, 19 ноември 1993 г.
„Кой е „по” и кой „най” в културната политика от Любомира Филипова
Вестник „Стандарт”, бр. 60, 16 ноември 1993 г.
 
Бр. 48, 26 ноември 1993 г.
„Театърът ни се самоубива групово” от Здравко Митков, режисьор в театър „София”
Вестник „Демокрация”, бр. 273, 22 ноември 1993 г.
 
Бр. 50, 10 декември 1993 г.
„Соцевропеизъм” от Ангел Тошев, режисьор
Вестник „Демокрация”, бр. 283, 3 декември 1993 г.
 
Бр. 51, 17 декември 1993 г.
„Могат да ме обвиняват и за октомврийската революция в Русия” -
Тодор Живков пред вестник „Дума”
Вестник „Дума”, бр. 291, 13 декември 1993 г.
 
1994
 
Бр. 1, 7 януари 1994 г.
„Сценарист, поет, а сега говорител на СГО, Иван Станев не разваля приятелства” от Айседора Кюлджиева
Вестник „Ново село”, бр. 1, 3 януари 1994 г.
 
Бр. 2, 14 януари 1994 г.
„Въпреки разкъсващата болка на живота” от Пенка Момчилова
Вестник „Дума”, бр. 6, 8 януари 1994 г.
 
Бр. 3, 21 януари 1994 г.
„Поредната еуфория не носи нищо ново” от Стефан Ем. Николов
Вестник „Стандарт”, бр. 492, 17 януари 1994 г.
 
Бр. 4, 28 януари 1994 г.
„Стефан Гецов: Фъшкиите са на мода.” от Кристина Патрашкова
Вестник „24 часа”, бр. 20, 22 януари 1994 г.
 
Бр. 5, 4 февруари 1994 г.
„Интелигентът и политикът” от Константин Попов
Вестник „Демокрация”, бр. 25, 31 януари 1994 г.
 
Бр. 6, 11 февруари 1994 г.
„Обич ни е нужна и днес „Домашен ресторант” в „Театър Възраждане” от Даниела Стрелкова
Вестник „Век 21”, бр. 5, 2-8 февруари 1994 г.
 
Бр. 7, 18 февруари 1994 г.
„Министърът върна войската в казармите. 50 години от убийството на ген. Христо Луков” от Дянко Марков
Вестник „Ново село” бр. 36, 12 февруари 1994 г.
 
Бр. 8, 25 февруари 1994 г.
„Турците обесиха Апостола на България” от Петьо Блъсков
Вестник „168 часа”, бр. 8, 21 февруари 1994 г.
 
Бр. 9, 4 март 1994 г.
„Приумици или реалност. Още едно мнение за филма „Граница” от Божидар Игнатов
Вестник „Анти”, бр. 8, 25 февруари–3 март 1994 г.
 
Бр. 10, 11 март 1994 г.
„Александър II е бил двеста дни в свищовско село” от Христо Цеков
Вестник „Отечествен вестник”, бр. 1452, 2 март 1994 г.
 
Бр. 11, 18 март 1994 г.
„Националните интереси” от Анна Серафимова
Вестник „Ново село”, бр. 56, 11 март 1994 г.
 
Бр. 12, 25 март 1994 г.
„Лесбийска сага с бергманово осветление” поставя Николай Поляков в „Театър 199” от Недялко Недялков
Вестник „Труд”, 7 март 1994 г.
 
Бр. 13, 1 април 1994 г.
„Обречени на успех” от Мирослава Кортенска
Вестник „Век 21”, бр. 12, 23-29 март 1994 г.
 
Бр. 14, 8 април 1994 г.
„Юлия Кръстева тълкува Пруст” от Антон Българенски
Вестник „Литературен форум”, бр. 13, 6-12 април 1994 г.
 
Бр. 15, 15 април 1994 г.
„Филмът Борислав и Балканите позори България” от инж. Стоян Стоянов
Вестник „Ново село”, бр. 78, 11 април 1994 г.
 
Бр. 16, 22 април 1994 г.
„Още има публика за голямата сериозна музика. Не сме я затрили напълно” от проф. Димитър Христов
Вестник „Дума”, бр. 85, 18 април 1994 г.
 
Бр. 17, 29 април 1994 г.
„Книга за съвременната социална диагноза” от Люба Касабова
Вестник „Новини”, бр. 66, 26 април 1994 г.
 
Бр. 18, 6 май 1994 г.
„Политиците не търпят журналисти в телевизията” от Юрий Асланов
Вестник „168 часа”, бр. 17, 3 май 1994 г.
 
Бр. 19, 13 май 1994 г.
„Времето на послушанието мина, г-н Авдеев!”от Виолета Радева
Вестник „Демокрация”, бр. 100, 6 май 1994 г.
 
Бр. 21, 27 май 1994 г.
„Един въпрос към редакцията” от Васил Цонев
Вестник „Дума”, бр. 107, 14 май 1994 г.
 
Бр. 22, 3 юни 1994 г.
„Младоци превземат театралните сцени” от Александър Иванов
Вестник „Дума”, бр. 117, 28–29 май 1994 г.
 
Бр. 24, 17 юни 1994 г.
„Българският театър е жив...” от Николай Хайтов
Вестник „Български писател”, бр. 3, 31 май 1994 г.
 
Бр. 25, 24 юни 1994 г.
„Ивайло Знеполски да се нарича антиминистър на родната култура” от Веселин Байчев Вестник „Дума” бр. 136, 20 юни 1994 г.
 
Бр. 26, 1 юли 1994 г. 
„Панорама”, Иван и другите” от Борис Роканов
Вестник „Стандарт”, бр. 643, 28 юни 1994 г.
 
Бр. 27/28, 15 юли 1994 г. 
„Театралният костюм на една реформа и неговите подплати” от Недялко Йорданов
Вестник „168 часа”, бр. 26, 4-10 юли 1994 г.
 
Бр. 29, 22 юли 1994 г. 
„Да кажем истината за Беломорието” от Петър Драгулев
Вестник „Век 21”, бр. 25, 29 юни–5 юли 1994 г.
 
Бр. 30, 29 юли 1994 г. 
„Хиперреализъм ли?” от ст. н. с. Николай Труфешев
Вестник „Век 21”, бр. 26, 6–12 юли 1994 г.
 
Бр. 32, 4 ноември 1994 г.
„Задна прашка” от Е. Т. Трифоноф
Вестник „Демокрация”, бр. 246, 26 октомври 1994 г.
 
Бр. 33, 11 ноември 1994 г.
„Кафански дисидент, закичен с ален мак” от Екатерина Чамурлийска
Вестник „Демокрация”, бр. 255, 5 ноември 1994 г.
 
Бр. 34, 18 ноември 1994 г.
„Любомир Пипков – родолюбието и комунизмът” от Любмил П. Козаров
Вестник „Век 21”, бр. 44, 9–15 ноември 1994 г.
 
Бр. 35, 25 ноември 1994 г.
„Психология на литературното убийство” от Николай Василев
Вестник „Български писател”, бр. 26, 8-14 ноември 1994 г. и бр. 27, 15-21 ноември 1994 г.
 
Бр. 36, 2 декември 1994 г.
„Живот назаем?” от Кристи Красимирова
Вестник „Поглед”, бр. 47, 21 ноември 1994 г.
 
Бр. 37, 9 декември 1994 г.
„Стефан Цанев връща 60 000 лева на културното министерство” от Недялко Недялков
Вестник „Труд”, бр. 280, 5 декември 1994 г.
 
Бр. 38, 16 декември 1994 г.
„Лакейски мотиви” от Виктор Пасков
Вестник „Дума” бр. 285, 10 декември 1994 г.
 
Бр. 40, 30 декември 1994 г.
„Прелетни режисьори „нападнаха” Варненския театър” от Венета Терзиева
Вестник „Дума”, бр. 295, 22 декември 1994 г.
 
1995
 
Бр. 3, 20 януари 1995 г.
„Коридорите, от които се диктуваше съдбата на България” от Гергана Фъркова
Вестник „Демокрация”, бр. 9, 11 януари 1995 г
 
Бр. 4, 27 януари 1995 г.
„Ранъта прави борбъта” - редакционно
Вестник „Стандарт”, бр. 846, 20 януари1995 г.
 
Бр. 5, 3 февруари 1995 г.
„За Пако Рабан и философията у нас” от н.с. I ст., к.ф.н. Димитър Велков
Вестник „Век 21”, бр. 3, 18-24 януари 1995 г.
 
Бр. 6, 10 февруари 1995 г.
„Предателите изпълзяха на припек, но горе главата, проф. Димитров” - политически кръг „Зора”
Вестник „Зора”, бр. 5, 31 януари 1995 г.
 
Бр. 7, 17 февруари 1995 г.
„Сред нашите философи гъмжи от дребосъци!” от проф. Иван Калчев
Вестник „Философски вестник”, бр. 4, 1995 г.
 
Бр. 8, 24 февруари 1995 г.
„Пушилка и пепел след Гори, гори, огънче”, страница, подготвена от Бойка Асиоза
Вестник „Дума”, бр.42, 18 февруари 1995 г.
 
Бр. 9, 3 март 1995 г.
„Марко Тодоров шитна българското образование на Световната банка” - интервю с Николай Хайтов
Вестник „168 часа”, бр.9, 27 февруари – 5 март 1995 г.
 
Бр. 10, 10 март 1995 г.
„Отец Боян Саръев и влъхвите” от Венцеслав Начев
Вестник „Български писател”, бр. 10, 6-13 март 1995 г.
 
Бр. 11, 17 март 1995 г.
„Кой може да затрие България и българщината и кой – да ги спаси” от Николай Хайтов, Вестник „Дума”, бр. 57, 9 март 1995 г.
 
Бр. 12, 24 март 1995 г.
„Човекът от народа и философът от Веселиново” от Чавдар Добрев
Вестник „168 часа”, бр.12, 20-26 март 1995 г.
 
Бр. 13, 31 март 1995 г.
„Когато удивлението предизвиква болка” от Ана Божидарова
Вестник „Век 21”, бр. 12, 22-28 март 1995 г.
 
Бр. 14, 7 април 1995 г.
„Гномите на космополитизма” от Венцеслав Начев
Вестник „Дума”, бр. 73, 28 март 1995 г.
 
Бр. 15, 14 април 1995 г.
„Бюджетните проблеми на българската култура напомнят за Чеховия самовар” от Иван Гранитски
Вестник „Труд”, бр. 79, 4 април 1995 г.
 
Бр. 16, 21 април 1995 г.
„Другият Чехов” от Морис Фадел
Вестник „Литературен вестник”, бр. 11, 12-18 април 1995 г.
 
Бр. 17, 28 април 1995 г.
„За живите и мъртвите” от Йонко Калпазанов
Вестник „Демокрация”, бр. 93, 21 април 1995 г.
 
Бр. 18, 5 май 1995 г.
„Музика без окови” от проф. Константин Карапетров
Вестник „Демокрация”, бр. 96, 26 април 1995 г.
 
Бр. 19, 12 май 1995 г.
„Да строим живота нов” или философите в преход” от Мила Манова
Вестник „Дума”, бр. 101, 2 май 1995 г.
 
Бр. 21, 26 май 1995 г. 
„Екзекуторите в изкуството доубиват старите си жертви” - интервю със Стефан Цанев, взето от Недялко Недялков
Вестник „Труд”, бр. 116, 19 май 1995 г.
 
Бр. 22, 2 юни 1995 г. 
„Д-р Иван Дочев за срещите си с цар Симеон II” от Станко Михайлов, Диана Димих
Вестник „Демокрация”, бр. 120 (1614), 26 май 1995 г.
 
Бр. 23, 9 юни 1995 г. 
„Христо Стоичков като културен феномен и митичен герой” от Недялко Недялков
Вестник „Труд”, 1 юни 1995 г.
 
Бр. 24, 16 юни 1995 г. 
„Изповедите на Лили Иванова” от Юлиан Вучков
Вестник „Новини плюс”, бр.10, 10-16 юни 1995 г.
 
Бр. 25, 23 юни 1995 г. 
65 години от създаването на Съюза на българските национални легиони - „Изстрадахме много, но живяхме честно” от Константин Цанев
Вестник „Демокрация”, бр. 138, 16 юни 1995 г.
 
Бр. 26, 30 юни 1995 г. 
„Българи – антибългари” от Григор Чернев
Вестник „Българофил”, бр. 24, 15-21 юни 1995 г.
 
Бр. 27, 7 юли 1995 г. 
„Черна хроника витае навсякъде” от Христо Черняев
Вестник „Дума”, бр. 149, 28 юни 1995 г.
 
Бр. 28, 14 юли 1995 г. 
„Кметският мерак на Инджова втресе бездомните псета” от Стефан Северин
Вестник „Дума”, бр. 159, 10 юли 1995 г.
 
Бр. 29, 21 юли 1995 г. 
„Писмо до оня свят” от Стефан Цанев
Вестник „Континент”, бр. 150, 30 юни 1995 г.
 
Бр. 30, 28 юли 1995 г. 
„Линее театралната борса” от Кристина Патрашкова и Георги Тошев
Вестник „24 часа”, 19 юли 1995 г.
 
Бр. 31, 4 август 1995 г. 
„Пийп шоу Наблюдател” от Иво Беров
Вестник „Демокрация”, 31 юли 1995 г.
 
Бр. 32, 11 август 1995 г. 
„Породата „Продев” от Юрий Асланов
Вестник „168 часа”, 7-13 август 1995 г.
 
Бр. 33, 18 август 1995 г. 
Втори том на „Световната конспирация, хроника, страни, цивилизации”
Вестник „Континент”, бр. 187, събота – неделя, 12-13 август 1995 г.
 
Бр. 34, 25 август 1995 г. 
„Азбучникът на Харолд Пинтер” от Георги Тодоров
Списание „Театър”, кн. 7/8, 1995 г.
 
Бр. 35, 1 септември 1995 г. 
„Какво пиете, господине?” от Денис Божков
Вестник „Демокрация”, бр. 195, 22 август 1995 г.
 
 
Бр. 36, 8 септември 1995 г. 
„Два пътя към една пропаст (клопките на либералната идея)” от Станислав Станилов
Вестник „Български писател”, бр. 36, 5-11 септември 1995 г.
 
Бр. 37, 15 септември 1995 г. 
„Златният Орфей 30 години по-късно. Одумван и сочен с пръст, попфестивалът издържа проверката на времето и не се огъна пред вятъра на промените” от Николай М. Кънчев
Вестник „Дума”, бр. 211, 8 септември 1995 г.
 
Бр. 38, 22 септември 1995 г. 
„Погледът на най-гледаните” от Юлиан Вучков
Вестник „Новини плюс”, бр. 24, 16-22 септември 1995 г.
 
Бр. 39, 29 септември 1995 г.
„Касандра съществува само във фантазията на Омир” от Атанас Мочуров
Вестник „Български писател”, бр. 39, 26 септември – 2 октомври 1995 г.
 
Бр. 40, 6 октомври 1995 г.
„Желю Желев – идеолог на историческото разрушение” от Чавдар Добрев
Вестник „Дума”, бр. 228, 28 септември 1995 г.
 
Бр. 41, 13 октомври 1995 г.
„Вечен сюжет” от Красимира Василева
Вестник „Аз-Буки”, бр. 40, 4-10 октомври 1995 г.
 
Бр. 42, 20 октомври 1995 г.
„Отворено общество залага мина в издателския бизнес” от Ясен Бориславов
Вестник „Дума”, бр. 239, 11 октомври 1995 г.
 
Бр. 43, 27 октомври 1995 г.
„Екологията в медийното пространство означава дисциплиниране на омаскаряването”
от Вероника Благова
Вестник „Континент”, бр. 248, 23 октомври 1995 г.
 
Бр. 44, 3 ноември 1995 г.
„Писането за чекмедже не означава писане в чекмедже” от Николай Василев
Вестник „Български писател”, бр. 43, 24-30 октомври 1995 г.
 
Бр. 45, 10 ноември 1995 г.
„На референдум в страната на древните цивилизации” от Румен Воденичаров,
Вестник „Новини плюс”, бр. 31, 4 ноември 1995 г.
 
Бр. 46, 17 ноември 1995 г.
„Как беше откраднат един музей” от Николай Тодоров
Вестник „Особено мнение”, бр. 40, 7-13 ноември 1995 г.
 
Бр. 47, 24 ноември 1995 г.
„На Яворов” от Дамян П. Дамянов
 Вестник „Дума”, бр. 269, 15 ноември 1995 г.
 
Бр. 48, 1 декември 1995 г.
„Дневникът на Мила: секс и разочарование” от Виктор Радулов
Вестник „24 часа”, бр. 323, 25 ноември 1995 г.
 
Бр. 49, 8 декември 1995 г.
„На гости у президента” от Стефан Продев
Вестник „Дума”, бр. 280, 28 ноември 1995 г.
 
Бр. 50, 15 декември 1995 г.
„Читателите за журналистическия протест в програма „Хоризонт”
Вестник „Дума”, бр. 288, 7 декември 1995 г.
 
 
1996
 
Бр. 1, 5 януари 1996 г.
„През 95-а музите занемариха България” от Кристина Патрашкова
Вестник „24 часа”, 23 декември 1995 г.
 
Бр. 2, 12 януари 1996 г.
„Стига ексхибиционисти!” от Михаил Йорданов
Вестник „Труд”, 4 януари 1996 г.
 
Бр. 3, 19 януари1996 г.
„Желю Митев Валенса” от Едвин Сугарев
Вестник „Демокрация”, бр. 8, 10 януари 1996 г.
 
 
Бр. 4, 26 януари1996 г.
„Борбата за свободно слово не е площадно мероприятие, нито е низ от срещи на високо равнище” от Стефан Неделчев
Вестник „Пари”, 16 януари 1996 г.
 
Бр. 5, 2 февруари 1996 г.
„Влъхвите на лъжата или историята на една манипулация” от Венцеслав Начев
Вестник „Български писател”, бр. 5, 30 януари – 5 февруари 1996 г.
 
Бр. 6, 9 февруари 1996 г.
„Писатели – далтонисти обясняват цветовете” от Методи Георгиев
Вестник „Дума”, 3 февруари 1996 г.
 
Бр. 7, 16 февруари 1996 г.
„Повик на времето” от Васил Златаров
Вестник „Демокрация”, бр. 28, 2 февруари и бр. 34, 9 февруари 1996 г.
 
Бр. 8, 23 февруари 1996 г.
„Името му остана легенда” от Виолета Григорова
Вестник „Век 21”, бр. 5, 14-20 февруари 1996 г.
 
Бр. 9, 1 март 1996 г.
„Интелектуалци” рекетират опозицията и обществото” от Атанас Мочуров
Вестник „Дума”, 21 февруари 1996 г.
 
Бр. 10, 8 март 1996 г.
„Да изриташ Сорос, е въпрос на национално достойнство” от Майя Христова
Вестник „168 часа”, бр. 10, 4-10 март 1996 г.
 
Бр. 11, 15 март 1996 г.
„Кръглата маса отрови кръвта на обществото” от Герго Марчовски
Вестник „168 часа”, бр. 11, 11-17 март 1996 г.
 
Бр. 12, 22 март 1996 г.
„Тайното евангелие на Йоан от Стефан Цанев” (из кухнята на мистерията) от Надежда Радулова
Вестник „Литературен вестник”, бр. 10, 13-19 март 1996 г.
 
Бр. 13, 29 март 1996 г.
„Страданията не подминаха и ген. Иван Вълков” от Богдан Ланджев
Вестник „Демокрация”, бр. 70, 22 март 1996 г.
 
Бр. 14, 5 април 1996 г.
„Отворено общество” мачка и манипулира българските интелектуалци” от Майя Христова
Вестник „168 часа”, бр. 14, 1-7 април 1996 г.
 
Бр. 15, 12 април 1996 г.
„Ще ви обичам както мога през 1996 година” от Васил Ганев
Вестник „Литературен вестник”, бр. 13, 1996 г.
 
Бр. 16, 19 април 1996 г.
„Понеделникът на Желев и Гранитски” от Живко Атанасов
Вестник „24 часа”, бр. 99, 10 април 1996 г.
 
Бр. 17, 26 април 1996 г.
„Хроника на един предизвикан инсулт” от Желяз Сагаев
Вестник „Континент”, бр. 92, 18 април 1996 г.
 
Бр. 18, 3 май 1996 г.
„Пазете се от фарисеите. По повод на някои изявления и писания на университетското „светило” Никола Георгиев” от Иван Спасов
Вестник „Български писател”, бр. 17, 23-29 април 1996 г.
 
Бр. 19, 10 май 1996 г.
„Против замърсяването на литературната среда” от Любен Георгиев
Вестник „Български писател”, бр. 19, 7 – 13 май 1996 г.
 
Бр. 20, 17 май 1996 г.
„Желевизмът” – философия на разрушението” от Николай Методиев
Вестник „Особено мненине”, бр. 16, 7-13 май 1996 г.
 
Бр. 21, 24 май 1996 г.
„Отвсякъде съм левскар” интервю с Васил Банов
Вестник „Земя”, 17 май 1996 г.
 
Бр. 22, 31 май 1996 г.
„Красимир Спасов взе наградата за малка театрална форма във Враца” от Теменужка Йоцова
Вестник „Континент”, бр. 122, 27 май 1996 г.
 
Бр. 23, 7 юни 1996 г.
„Сбогом, господине!” от Стефан Продев
Вестник „Дума”, бр. 129, 3 юни 1996 г.
 
Бр. 24, 14 юни 1996 г.
„В България се избират зомби президенти и зомби премиери”, интервю на Румяна Георгиева с Тодор Дичев
Вестник „168 часа”, бр. 24, 10-16 юни 1996 г.
 
Бр. 25, 21 юни 1996 г.
„В страх ли ще оцелееме?”от Юлиян Вучков
Вестник „Български писател”, бр. 25, 18-24 юни 1996 г.
 
Бр. 26, 28 юни 1996 г.
„Открито писмо до г-жа Славка Славова и г-н Георги Черкелов” от Даниела Стрелкова – Дянкова
Списание „Театър”, бр. 5 и 6 от 1996 г.
 
Бр. 27, 5 юли 1996 г.
„Над Сатирата тегне прокоба?” от Кристина Патрашкова
Вестник „24 часа”, бр. 172, 26 юни 1996 г.
 
Бр. 28, 12 юли 1996 г.
„Къде се пише сценарият за изборите” от Христо Смоленов
Вестник „24 часа”, бр. 182, 6 юли 1996 г.
 
Бр. 29, 19 юли 1996 г.
„Юлиан Вучков прелиства „Боб Фос в световния театър” в дома си” от Анелия Коева
Вестник „Нощен труд”, 8-9 юли 1996 г.
 
Бр. 30, 26 юли 1996 г.
„Аз съм фустогонец и Баща на цветовете” - с Папа Жан разговаря Валерия Велева
Вестник „Труд”, бр. 196, 20 юли 1996 г.
 
Бр. 31, 2 август 1996 г.
„Автобиографично” от проф. д-р Валентин Ангелов
Вестник „Демокрация”, 26 юли 1996 г.
 
Бр. 32, 9 август 1996 г.
„И глупостта е в реални граници” от Юрий Асланов
Вестник „168 часа”, бр. 32, 5-11 август 1996 г.
 
Бр. 33, 16 август 1996 г.
„Желю Желев остана без златен олимпийски медал” от Атанас Наковски
Вестник „Дума”, бр. 187, 9 август 1996 г.
 
Бр. 34, 23 август 1996 г.
„Поредното „мъдро” решение на Конституционния съд е нищожно” от Христо Павлов Вестник „Дума”, бр. 195, 19 август 1996 г.
 
Бр. 35, 30 август 1996 г.
„Любовта между жени е по-хубава” - мисли на млада писателка, подредени от Пепа Петрова
Вестник „Нощен труд”, 23-24 август 1996 г.
 
Бр. 36, 6 септември 1996 г.
„Аз съм едно добре облечено земетресение от 8-а степен”, разговор на Валерия Велева с Евгени Минчев
Вестник „Труд”, бр. 238, 31 август 1996 г.
 
Бр. 37, 13 септември 1996 г.
„Лелята от Америка работи не за БЗНС, а за либерала от Веселиново” от Илия Илиев
Вестник „168 часа”, бр. 37, 9-15 септември 1996 г.
 
Бр. 38, 20 септември 1996 г.
„Ако ви насили ром, черпете го един ром” от Волен Сидеров
Вестник „24 часа”, бр. 254, 16 септември 1996 г.
 
Бр. 39, 27 септември 1996 г.
„Аполония и цялото свраче войнство” от Ваня Влашка
Вестник „Новини плюс”, бр. 37, 1996 г.
 
 
Бр. 40, 4 октомври 1996 г.
„За изборите българската опозиция се осланя на румънския енцефалит” от Иво Атанасов
Вестник „Дума”, бр. 227, 25 септември 1996 г.
 
Бр. 41, 11 октомври 1996 г.
„БНТ – в границите на Елева Вълчева” от Юрий Асланов
Вестник „168 часа”, бр. 41, 7-13 октомври 1996 г.
 
Бр. 42, 18 октомври 1996 г.
„Китарно трио № 1 зарадва наши меломани” от Деси Тодорова и Росен Балкански
Вестник „Новинар”, бр. 279, 11 октомври 1996 г.
 
Бр. 43, 25 октомври 1996 г.
„Никога” – за вестник „Век 21”.
 
Бр. 44, 1 ноември 1996 г.
„Приятелите на Емилия изненадват неприятно” от Жоро Нанев
Вестник „24 часа”, бр. 293, 25 октомври 1996 г.
 
Бр. 45, 8 ноември 1996 г.
„Да се освестим, след неделя ще бъде късно. Може ли канибалът да говори от името на хората, които е изял?” от Иво Атанасов
Вестник „Дума”, бр. 259, 1 ноември 1996 г.
 
Бр. 46, 15 ноември 1996 г.
„Кои вестници ще фалират?” от Димитър Спасов
Вестник „Дума, бр. 264, 7 ноември 1996 г.
 
Бр. 47, 22 ноември 1996 г.
„Нужна е нова власт без борд” от Волен Сидеров
Вестник „24 часа”, бр. 317, 18 ноември 1996 г.
 
Бр. 48, 29 ноември 1996 г.
„Следизборни размишления” от Тодор Гигов
Вестник „Дума”, бр. 277, 22 ноември 1996 г.
 
Бр. 49, 6 декември 1996 г.
„Андрей Райчев проваля всеки, за когото се е лепнал” от Красимир Райдовски
Вестник „Труд”, бр. 331, 29 ноември1 1996 г.
 
Бр. 50, 13 декември 1996 г.
„Салханата в Кърджали” от Гаврил Тонев
вестник „Новини плюс”, бр. 49, 7-13 декември 1996 г.
 
 
1997
 
Бр. 1/ 2, 10 януари 1997 г.
„Папата преразглежда произхода на видовете?” от Капка Георгиева
Вестник „24 часа”, бр. 5, 6 януари 1997 г.
 
Бр. 3, 17 януари 1997 г.
„В политиката поправителен изпит няма” - разговор на Цветелина Георгиева с Иван Дочев
Вестник „Нощен труд”, бр. 5, 9-10 януари 1997 г.
 
Бр. 4, 24 януари 1997 г.
„Самотник брани Паисиевата история” от Димитър Павлов
Вестник „Труд”, бр. 17, 18 януари 1997 г.
 
Бр. 5, 31 януари 1997 г.
„Легионерът Дочев загърби Ню Джърси и дойде в Шумен” от Венцислав Венков
Вестник „24 часа”, 25 януари 1997 г.
 
Бр. 6, 7 февруари 1997 г.
„Кой съсипа България?” от Велко Вълканов
Вестник „Дума”, бр. 27, 3 февруари 1997 г.
 
Бр. 7, 14 февруари 1997 г.
„Луджев: Ние сме партизаните на Сорос” от Андрей Стоянов
Вестник „168 часа”, бр. 6 от 7-13 февруари 1997 г.
 
Бр. 8, 21 февруари 1997 г.
„Клио не обича лъжи” от Георги Цанков
Вестник „Демокрация”, бр. 39, 10 февруари 1997 г.
 
Бр. 9, 28 февруари 1997 г.
„Иля Велчев: Уличните кучета са за това, да лаят след препускащия кон” от Исак Гозес Вестник „Стандарт”, бр. 1590, 20 февруари 1997 г.
 
Бр. 10, 7 март 1997 г.
„Актриса влезе в политиката” от Кристина Патрашкова
Вестник „24 часа”, бр. 52, 22 февруари 1997 г.
 
Бр. 11, 14 март 1997 г.
„Карамански щурмува културата” от Десислава Паунска
Вестник „Континент”, бр. 54, 7 март 1997 г.
 
Бр. 12, 21 март 1997 г.
„Любовта – примамлива самозаблуда” от Пенка Момчилова
Вестник „Дума”, бр. 56, 10 март 1997 г.
 
Бр. 13, 28 март 1997 г.
„Довършете прочее, делата на бащите си!”от Стефан Цанев
Вестник „Труд”, бр. 76, 18 март 1997 г.
 
Бр. 14, 4 април 1997 г.
„Този свят е сцена” от Георги Цанков
Вестник „Труд”, бр. 85, 27 март 1997 г.
 
Бр. 15, 11 април 1997 г.
„Радой Ралин: Хитрата сврака с двата крака” от Иван Енев
Вестник „Български писател”, бр. 2, 1 април 1997 г.
 
Бр. 16, 18 април 1997 г.
„Защо ще спечелим изборите” от Георги Цанков
Вестник „Демокрация”, бр. 101, 14 април 1997 г.
 
Бр. 17, 25 април 1997 г.
„Сорос взима българската икономика на абордаж” от Майя Христова
Вестник „168 часа”, бр. 16, 18-24 април 1997 г.
 
Бр. 18, 9 май 1997 г.
„Храни куче...” от Димитър Паунов
Вестник „Демокрация”, бр. 111, 24 април 1997 г.
 
Бр. 19, 16 май 1997 г.
„Писмо от проф. Спас Райкин до Ватикана”
Вестник „Дума”, бр. 104, 8 май 1997 г.
 
Бр. 20, 23 май 1997 г.
„Продължавайте борбата” с д-р Иван Дочев разговаря Васил Станилов
Вестник „Анти”, бр. 18, 17-23 май 1997 г.
 
Бр. 21, 30 май 1997 г.
„Път към озверяването на родния интелект” от Никола Инджов
Вестник „Дума”, бр. 119, 26 май 1997 г.
 
Бр. 22, 6 юни 1997 г.
„Петата колона” от Георги Цанков
Вестник „Демокрация”, бр. 144, 2 юни 1997 г.
 
Бр. 23, 13 юни 1997 г.
„Хелзинкарите” си намериха майстора” от Костадин Вранов
Вестник „Нова зора”, бр. 21, 10 юни 1997 г.
 
Бр. 24, 20 юни 1997 г.
„Асен Шопов: Искат да ме изгонят като червен парцал” от Недялко Недялков
Вестник „Труд”, бр. 158, 12 юни 1997 г.
 
Бр. 25, 27 юни 1997 г.
„Последно сбогом, Блъсков” от Красимир Стойчев
Вестник „Стандарт”, бр. 1709, 23 юни 1997 г.
 
Бр. 26, 4 юли 1997 г.
„Вежди: Води се национална война срещу моженето” - с Вежди Рашидов разговаря Данка Василева
Вестник „168 часа”, бр. 26, 27 юни – 3 юли 1997 г.
 
Бр. 27, 11 юли 1997 г.
„Открит донос или нежна дисекция” от Владимир Смирнов
Вестник „24 часа”, бр. 178, 2 юли 1997 г.
 
Бр. 28, 18 юли 1997 г.
„Двойната заплаха” от проф. Орлин Загоров
Вестник „Зора” бр. 26, 15 юли 1997 г.
 
Бр. 30, 1 август 1997 г.
„Накъде върви „Каналето” от Михаил Н. Кендеров
Вестник „Демокрация”, бр. 194, 22 юли 1997 г.
 
Бр. 32, 15 август 1997 г.
„Убийците на театъра” от Недялко Йорданов
Вестник „Труд”, бр. 215, 8 август 1997 г.
 
Бр. 37, 19 септември 1997 г.
„Злобни лилипути” от Георги Цанков
Вестник „Демокрация” бр. 245, 11 септември 1997 г.
 
Бр. 38, 26 септември 1997 г.
„Правят реформа в театъра, както създаваха текезесета” – разговор на Кристина Патрашкова със Стефан Цанев
Вестник „24 часа”, бр. 260, 22 септмеври 1997 г.
 
Бр. 39, 3 октомври 1997 г.
„Поппандов: Убиват автора!” С прочутия театрален и киноактьор разговаря Недялко Недялков
Вестник „Труд”, бр. 266, 28 септември 1997 г.
 
Бр. 40, 10 октомври 1997 г.
„Мелпомена като Пепеляшка. Погромът над българския театър започна” от Венцеслав Начев
Вестник „Нова Зора”, бр. 32, 30 септември 1997 г.
 
Бр. 43, 31 октомври 1997 г.
„Спектакъл ще покръства в Родопите”
Вестник „Труд”, бр. 290, 22 октомври 1997 г.
 
Бр. 44, 7 ноември 1997 г.
„Смоленов си докара досие от карате” от Любомир Денов
Вестник „24 часа”, бр. 300, 1 ноември 1997 г.
 
Бр. 45, 14 ноември 1997 г.
„Виктор Юго падна жертва на театралната реформа” от Камен Велковски
Вестник „Литературен форум”, бр. 32, 21-27 октомври 1997 г.
 
Бр. 46, 21 ноември 1997 г.
„Папа Жан: „На красотата с любов” от Стоян Михов
Вестник „Земя”, бр. 224, 17 ноември 1997
 
Бр. 47, 28 ноември 1997 г.
„Браво” от Алекс Данов
Вестник „Век 21”, бр. 22, 14-20 ноември 1997 г.
 
Бр. 48, 5 декември 1997 г.
„Свободата на словото в служба на култа към седесарската власт” от Димитър Ананиев Вестник „Дума”, бр. 281, 1 декември 1997 г.
 
Бр. 49, 12 декември 1997 г.
„Министерството на културата да се закри” от Вероника Благоева
Вестник „Сега”, бр. 37, 2 декември 1997 г.
 
1998
 
Бр. 2, 16 януари 1998 г.
Във винаги променящата се „Култура” и рубриката „Никога” от следващия брой ще е променена
 
Бр. 3, 23 януари 1998 г.
„Във вестник Култура този текст не би бил публикуван НИКОГА” Защото е:
1. Лъжлив
2. Сервилен I
3. Манипулативен
4. Користен
5. Популистки
6. Догматичен
7. Шовинистичен
8. Фашизоиден
9. Фанатичен
10. Примитивен
11. Бездарен
12. Неграмотен
13. Скудоумен
14. Донос
15. Завистлив
16. Калташки
 
Бр. 3, 23 януари 1998 г.
„Януарска пролет” от Георги Цанков
Вестник „Демокрация”, бр. 11, 15 януари 1998 г. – 13, 10, 2
 
Бр. 4, 30 януари 1998 г.
„Светла Петрова си отива, Георги Пирински остава” от Иван Младенов
Вестник „Демокрация”, бр. 22, 22 януари 1998 г. – 10, 6, 3
 
Бр. 5, 6 февруари 1998 г.
„Възможното невъзможно” от Ориета Антова
Вестник „Литературен форум”, бр. 22, 22-26 януари 1998 г. – 1, 10, 12
 
 
Бр. 6, 13 февруари 1998 г.
„Без силна държава ще бъдем като обрулена есенна шума” от Милена Бойчева
Вестник „Нова зора”, бр. 5, 10 февруари 1998 г. – 3, 5.
 
Бр. 7, 20 февруари 1998 г.
„В границите на въображението и истината” (За Александър Томов, „Новобогаташи – 3”) от Кирил Попов
Вестник „Литературен вестник”, бр. 6, 11-17 февруари 1998 г. – 1, 2, 12, 11.
 
Бр. 8, 27 февруари 1998 г.
„Мариус би Нона с 1:0” от Любомир Каракашев
Вестник „24 часа”, бр. 45, 18 февруари 1998 г. – 10, 10, 10.
 
Бр. 9, 6 март 1998 г.
„Културна” революция или държавна политика” от Чавдар Стоименов
Вестник „Български писател”, бр. 6, 17 февруари 1998 г. – 13, 8, 11
 
Бр. 10, 13 март 1998 г.
„Най-лесният начин да се популяризират доноси” от Иво Беров
Вестник „Демокрация”, бр. 53, 26 февруари 1998 г. – 14, 14, 11
 
Бр. 11, 20 март 1998 г.
„Не искам да съм кумир на младите, а един от тях”, разговор на Кирил Попов с Димитър Грозданов
Вестник „Демокрация”, бр. 67, 14 март 1998 г. – 5, 10.
 
Бр. 12, 27 март 1998 г.
„Роман за вечната любов” от Елка Константинова
Вестник „Литературен форум”, бр. 10, 17-23 март, 1998 г. - 3
 
Бр. 13, 3 април 1998 г.
„На бабуната и около нея” от Георги Даскалов
Вестник „Демокрация”, бр. 71, 18 март 1998 г. – 2, 10, 13
 
 
Бр. 14, 10 април 1998 г.
„Сбогом, „Ангел Кънчев” 5 от Никола Инджов
Вестник „Дума”, бр. 77, 6 април 1998 г. – 5, 10, 3
 
Бр. 15, 17 април 1998 г.
„Художник нарисува президента като Христос” от Константин Ранев
Вестник „24 часа”, бр. 97, 11 април 1998 г. – 1, 10, 11, 13.
 
Бр. 16, 24 април 1998 г.
„Кой иска да съсипе Националния музей” от Недялко Недялков
Вестник „Труд”, бр. 102, 16 април 1998 г. – 5, 7, 10.
 
Бр. 17, 1 май 1998 г.
„Следконгресни записки на един делегат” от Барух Шамлиев
Вестник „Дума”, бр. 92, 24 април 1998 г. – 10, 14.
 
Бр. 18, 8 май 1998 г.
„Долу ръцете от НеСеРеТе!” от Юрий Асланов
Вестник „Сега”, бр. 96, 28 април 1998 г. – 3, 5, 11
 
Бр. 19, 15 май 1998 г.
„Това ли е Той?” от Анелия Башева, Неда Попова, Мартин Кръстев
Вестник „Стандарт”, бр. 2016, 10 май 1998 г. – 2, 4, 14.
 
Бр. 20, 22 май 1998 г.
„Живи класици хванаха младите за гушата!” от Йордан Ефтимов
Вестник „24 часа”, бр. 125, 13 май 1998 г. – 11, 10, 4.
 
Бр. 21, 29 май 1998 г.
„Заляха с простотия и светлия празник” от Велиана Христова
Вестник „Дума”, бр. 116, 25 май 1998 г. – 7, 9, 10.
 
Бр. 22, 5 юни 1998 г.
„Акция във фашизоиден стил са статиите срещу светите братя” - актуално интервю на Христо Буковски с Божидар Димитров
Вестник „Земя”, бр. 100, 26 май 1998 г. – 8, 9, 3.
 
Бр. 23, 12 юни 1998 г.
„Кралят-режисьор” от Явора Стоилова
Вестник „Труд”, бр. 145, 2 юни 1998 г. – 2, 2, 12, 12.
 
Бр. 24, 19 юни 1998 г.
„Гелерод и Аткинсън да наблюдават САЩ” от Иво Беров
Вестник „Демокрация”, бр. 152, 11 юни 1998 г. – 3, 3, 2.
 
Бр. 25, 26 юни 1998 г.
„Атеистичната диктатура е като рибена кост в душите” от Димитър Коруджиев
Вестник „Кеш”, бр. 24, 19-25 юни 1998 г. – 9, 3, 10.
 
Бр. 26, 3 юли 1998 г.
„Режисьорът Бойко Богданов разиграва фарс в „Сълза и смях” от Росица Ненчева
Вестник „Дума”, бр. 141, 23 юни 1998 г. – 1, 4.
 
Бр. 27, 10 юли 1998 г.
„Всеки народ заслужава управлението си” от Милан Колев
Вестник „Дума”, бр. 152, 6 юли 1998 г. – 5, 10, 10.
 
Бр. 28, 17 юли 1998 г.
„БСП още няма рецепта за езиковия спор с Македония” от Сибила Димова
Вестник „Капитал”, бр. 27, 11-17 юли 1998 г. – 10, 12, 13.
 
Бр. 30, 31 юли 1998 г.
„Цигански работи” от Николай Стефанов
Вестник „Труд”, бр. 196, 23 юли 1998 г. – 3, 5.
 
Бр. 31, 7 август 1998 г.
„Национален музей? Забравете!” от Недялко Недялков
Вестник „Труд”, бр. 203, 30 юли 1998 г. – 1, 4, 5.
 
Бр. 33, 21 август 1998 г.
„Някога си давахме взаимно кураж” от Любомир Левчев
Вестник „Труд”, бр. 216, 12 август 1998 г. – 3, 1.
 
Бр. 35, 4 септември 1998 г.
„Маоистка битка срещу старите писатели” от Ясен Атанасов
Вестник „24 часа”, бр. 235, 31 август 1998 г. – 10, 11, 12, 13.
 
Бр. 36, 11 септември 1998 г.
„Измислят нов етнос у нас” от Радка Петрова
Вестник „Дума”, бр. 202, 7 септември 1998 г. – 3, 5, 7.
 
Бр. 37, 18 септември 1998 г.
„Чий е позорът на хилядите двойки” от Любен Георгиев
Вестник „Български писател”, бр. 25, 8 септември 1998 г. – 13, 14.
 
Бр. 38, 25 септември 1998 г.
„Стоичков – звездата с фалшив блясък или как гримът „Йохан Кройф” превърна едно невзрачно момиче в мис Европа” от Тодор Янакиев
Вестник „Демокрация”, бр. 249, 16 септември 1998 г. – 4, 10, 14, 15
 
Бр. 39, 2 октомври 1998 г.
„Веселин Методиев – превъртелият бушон” – от Ива Николова
Вестник „Сега”, бр. 219, 23 септември 1998 г. – 3, 5, 10, 14.
 
Бр. 40, 9 октомври 1998 г.
„Новият културен елит – гарант на промените” - разговор на Ваня Жекова с Мирославав Кортенска
Вестник „Демокрация”, бр. 265, 5 октомври 1998 г. – 1, 2, 3, 4.
 
Бр. 41, 16 октомври 1998 г.
„Разговор с Димитър Грозданов” от Свилен Стефанов
Вестник „Литературен вестник”, бр. 31, 7-13 октомври 1998 г. – 14, 15, 16.
 
Бр. 42, 23 октомври 1998 г.
„Сълза и смях” – новият апокалипсис” от Недялко Недялков
Вестник „Труд” бр. 279, 17 октомври 1998 г. – 1, 4, 14.
 
Бр. 44, 6 ноември 1998 г.
„Стефан Цанев или срутените кумири – II” от Кристина Патрашкова
Вестник „Монитор”, бр. 30, 31 октомври – 1 ноември 1998 г. – 3, 10.
 
Бр. 45, 13 ноември 1998 г.
„Маргарита Михнева: Телевизията е свърталище на депутатска истерия”
Вестник „Монитор”, бр. 37, 9 ноември 1998 г. – 2, 14, 16.
 
Бр. 46, 20 ноември 1998 г.
„Флориада” на Леа Коен – приют за духовни аристократи” от проф. Елка Константинова
Вестник „Стандарт”, бр. 2197, 10 ноември 1998 г. – 10, 3.
 
Бр. 47, 27 ноември 1998 г.
„Прекаленият либерал и Богу не е драг” – редакционен коментар
Вестник „Стандарт”, бр. 2208, 21 ноември 1998 г. – 3, 5, 8, 10, 14.
 
 
Бр. 49, 11 декември 1998 г.
„Истината тържествува, но винаги късно” от Иво Беров
Вестник „Демокрация”, бр. 328, 7 декември 1998 г. – 2, 4, 10, 12.
 
Бр. 50, 18 декември 1998 г.
„На кого иска да се хареса президентът” - редакционен коментар
Вестник „Стандарт”, бр. 2228, 11 декември 1998 г. – 2, 3, 4, 11.
 
1999
 
Бр. 1, 8 януари 1999 г.
„Прасе се коли с любов” от Иван Рачев
Вестник „Стандарт”, бр. 2245, 31 декември 1998 г. – 13, 13, 13, 10.
 
Бр. 2, 15 януари 1999 г.
„Обикновен литературен фашизъм” от Паун Цонев
Вестник „Монитор”, бр. 1, 4 януари 1999 г. – 10, 1, 14
 
Бр. 3, 22 януари 1999 г.
„Падналият ангел” от Димитър Цолов
Вестник „Труд”, бр. 13, 16 януари 1999 г. – 1, 12.
 
Бр. 4, 29 януари 1999 г.
„Петър Волгин – символ на националното радио” от Иво Беров
Вестник „АНТИ”, бр. 2, 23-29 януари 1999 г. – 10, 13, 14.
 
Бр. 5, 5 февруари 1999 г.
„58 творби изчезнали от графичния фонд на НХГ” от Валя Стоянова
Вестник „Новинар”, бр. 23, 29 януари 1999 г. – 3, 2
 
Бр. 6, 12 февруари 1999 г.
„Мястото на Кустурица е при циганите!” от Георги Календеров
Вестник „Литературен вестник”, бр. 4, 3-9 февруари 1999 г. – 10, 12, 13.
 
Бр. 7, 19 февруари 1999 г.
„4 премиери за два дена в столицата” от Албена Атанасова
Вестник „Стандарт”, бр. 2288, 15 февруари 1999 г. – 10, 12
 
Бр. 8, 26 февруари 1999 г.
„Въздух, въздух дайте!” от Горан Готев
Вестник „Дума”, бр. 38, 16 февруари 1999 г. – 10, 3, 5.
 
Бр. 9, 5 март 1999 г.
„Признаването на „македонския език” мирише на национална катастрофа” от Стефан Чурешки
Вестник „Монитор”, 20 февруари 1999 г. – 1, 5, 7.
 
Бр. 10, 12 март 1999 г.
„Бюджетът плаща гафовете на НСРТ” - редакционен текст
Вестник „Труд”, бр. 63, 7 март 1999 г. – 5, 10, 14.
 
Бр. 11, 19 март 1999 г.
„Лозанов – фюрер с папионка” от Милена Нешкова
Вестник . „24 часа”, бр. 67, 11 март 1999 г. – 8, 10, 11.
 
Бр. 12, 26 март 1999 г.
„Препоръчах Иванова” от Кева Апостолова
Списание „Театър”, бр. 1&2, 1999 г. – 10, 13, 16.
 
Бр. 14, 9 април 1999 г.
„Какво си говорят враговете на СБП” от Велин Георгиев
Вестник „Български писател” бр. 13, 30 март 1999 г. – 2, 11, 13, 13. 
 
Бр. 15, 16 април 1999 г.
„Генеративен подбор” от Димитър Матакиев
Вестник „Литературен форум”, бр. 13, 6-12 април 1999 г. – 11.
 
Бр. 16, 23 април 1999 г.
„Плащаш и ставаш класик” от Мила Вачева
Вестник „24 часа”, бр. 102, 16 април 1999 г. – 1, 14.
 
Бр. 17, 30 април 1999 г.
„Доводите против НАТО” от Иво Беров
Вестник „Демокрация”, бр. 109, 24 април 1999 г. – 10, 2, 3.
 
Бр. 18, 7 май 1999 г.
„Двубой” пада заради Драгалевски?” от Михаил Първанов
Вестник „Монитор”, бр. 101, 3 май 1999 г. - 1, 3, 14.
 
Бр. 19, 14 май 1999 г.
„Зрее скандал около български филм” от Вера Йорданова
вестник „Труд”, бр. 118, 1 май 1999 г. – 14, 14.
 
Бр. 21, 28 май 1999 г.
„Третият разстрел” е пречистване и възкресение от Красимира Драгулева
Вестник „Литературен форум”, бр. 19, 18-24 май 1999 г. – 10, 11, 2.
 
Бр. 22, 4 юни 1999 г.
„Изкуството се изроди” от Недялко Недялков и Мартин Радославов
Вестник „Труд”, бр. 140, 26 май 1999 г. – 8, 8, 8.
 
Бр. 23, 11 юни 1999 г.
„Левите интелектуалци против истината” от Йоцо Йоцов
Вестник „Демокрация”, бр. 142, 4 юни 1999 г. – 13, 10, 2.
 
Бр. 25, 25 юни 1999 г.
„Убиха изкуството. Вече мирише” от Кристина Патрашкова
Вестник „Монитор”, бр. 139, 19-20 юни 1999 г. – 5, 12, 16.
 
Бр. 26, 2 юли 1999 г.
„Тук не почива никой. Превъплъщенията на тариката Дайнов” от Венко Антонов
Вестник „Нова зора”, бр. 26, 29 юни 1999 г. – 10, 16.
 
Бр. 27, 9 юли 1999 г.
„Сценографите на Болшой театър: „Княз Игор” беше в Рим преди София” от Паола Хюсеин
Вестник „24 часа”, бр. 175, 30 юни 1999 г. – 1, 12.
 
Бр. 29, 23 юли 1999 г.
Атанас Свиленов споделя: „Не кабинетът, нацията диктува поръчката”
вестник „Анти”, бр. 27, 16-22 юли 1999 г. – 1, 2, 2.
 
Бр. 30, 30 юли 1999 г.
Иван Бориславов, поет и журналист: „Ръководството на БНР продължава тоталитарната традиция”
Вестник „Новинар”, бр. 169, 26 юли 1999 г. – 1, 4, 14, 16.
 
Бр. 31, 6 август 1999 г.
„Докога ще толерираме сценичното онаниране” – редакционен коментар
Вестник „Монитор” бр. 176, 2 август 1999 г. – 6, 5, 14.
 
Бр. 32, 13 август 1999 г.
„Отворено писмо” от Красимир Стойчев до Невена Гюрова
Вестник „Стандарт”, бр. 2441, 6 август 1999 г. – 16, 16, 16.
 
Бр. 33, 20 август 1999 г.
„Аман от гениални архитекти” от Елза Владимирова
Вестник „24 часа”, бр. 210, 4 август 1999 г. – 12, 3, 5.
 
Бр. 34, 27 август 1999 г.
„Александър Божков – ди джеят, който разсипва България с усмивка” от Илия Илиев
Вестник „Монитор”, 19 август 1999 г. – 8.
 
Бр. 35, 3 септември 1999 г.
„Госпожица Л. П. търси ерген” от редакцията
Вестник „Монитор”, 24 август 1999 г. – 10, 16.
 
Бр. 36, 10 септември 1999 г.
„СДС не разбира Америка” от Атанас Славов
Вестник „24 часа”, 29 август 1999 г. – 5, 10.
 
Бр. 39, 1 октомври 1999 г.
„Шефът на Народния театър подаде оставка” от Вера Чалъкова и Недялко Недялков
Вестник „Труд”, 22 септември 1999 г. – 16.
 
Бр. 40, 8 октомври 1999 г.
„Време разделно” от Ани Младенова
Вестник „Капитал”, бр. 39, 2-8 октомври 1999 г. – 2, 1, 12.
 
Бр. 42, 22 октомври 1999 г.
„Театърът съсипан от реформата” от Недялко Недялков
Вестник „Труд”, 16 октомври 1999 г. – 3, 4.
 
Бр. 43, 29 октомври 1999 г.
„Просто Блага” от Йордан Ефтимов
Вестник „Стандарт”, бр. 2508, 25 октомври 1999 г. – 16.
 
Бр. 46, 19 ноември 1999 г.
„Преброяване на дисидентите” от Иво Беров
Вестник „Демокрация”, бр. 297, 10 ноември 1999 г. – 1, 2, 10, 16.
 
Бр. 48, 3 декември 1999 г.
„Клинтън дойде, яде, пи, пя и отлетя” от Паун Цонев
Вестник „Монитор”, бр. 272, 24 ноември 1999 г. – 10, 3, 11.
 
Бр. 49, 10 декември 1999 г.
„Масоните в услуга на новия световен ред” от Николай Десев
Вестник „Дума”, бр. 248, 1 декември 1999 г. – 10, 6, 5.
 
Бр. 50, 17 декември 1999 г.
„Ликвидират още шест театъра” от Недялко Недялков
Вестник „Труд”, бр. 337, 9 декември 1999 г. – 3, 5, 10.
 
2000
 
Бр. 1, 14 януари 2000 г.
Писателят Стефан Цанев: „О, жалки овчедушия, заслужавате си положението!”
Вестник „Монитор”, бр. 301, 30 декември 1999 г. – 5, 10, 11.
 
Бр. 2, 21 януари 2000 г.
„Неистовите Мутафова и Калоянчев се събраха за „Вчерашни целувки” от Богдана Костуркова
Вестник „Демокрация”, бр.12, 15 януари 2000 г. - 1.
 
Бр. 3, 28 януари 2000 г.
„Грипът, за който не се говори” от Васил Станилов и Йосиф Перец
Вестник „Анти”, бр. 3, 21-27 януари 2000 г. – 3, 5, 10.
 
Бр. 4, 4 февруари 2000 г.
„Спасени, но от кого?” от Велко Вълканов
Вестник „Дума”, бр. 23, 29 януари 2000 г. - 9, 10, 5.
 
Бр. 6, 18 февруари 2000 г.
„14 въпроса към Иван Костов” от Недялко Йорданов
вестник „Труд”, бр. 38, 10 февруари 2000 г. – 3, 5, 10.
 
Бр. 7, 25 февруари 2000 г.
„Премиерът иска да пречупи интелектуалците с лукавство” от Иво Атанасов
вестник „Монитор”, бр. 419, 16 февруари 2000 г. – 10, 3, 16.
 
Бр. 9, 10 март 2000 г.
„Поругаха Бенчо Обрешков в Софийската градска галерия” от Кристина Патрашкова
Вестник „Монитор”, бр. 433, 3-5 март 2000 г. – 10, 14. 
 
Бр. 11, 24 март 2000 г.
„Милост за Иван Костов” от Лозан Такев
Вестник „Дума”, бр. 64, 18 март 2000 г. – 16, 13, 11, 10.
 
 
Бр. 12, 31 март 2000 г.
„Виновник за оглупяването е популярната култура” от Маргарита Пешева
Вестник „Стандарт”, бр. 2633, 23 март 2000 г. – 10, 11.
 
Бр. 13, 7 април 2000 г.
„Йосиф Петров: „Трябва да ме има в читанките!” от Мила Вачева
Вестник „24 часа”, бр. 86, 31 март 2000 г. – 13.
 
Бр. 14, 14 април 2000 г.
 „Блудство и война” от Камелия Николова
вестник „Капитал/Капител”, бр. 14, 8-14 април 2000 г. – 2, 10.
 
Бр. 15, 21 април 2000 г.
„За екзотични клюки от Балканите търсете Ройтерс” от Милена Бойчева
вестник „Монитор”, бр. 469, 15-16 април 2000 г. – 6.
 
Бр. 18, 12 май 2000 г.
„Димитър Киров подарява картина на папата” от Елена Кръстева
Вестник „Монитор”, 8 май 2000 г. – 13, 10.
 
Бр. 19, 19 май 2000 г.
„Нова публичност или нова агония на схоластиката” от Румен Спасов
Вестник „Литературен вестник”, бр. 16, 26 април - 2 май 2000 г. – 1, 4, 14.
 
Бр. 22, 9 юни 2000 г.
„Човек обича родината си не защото велика, а защото е негова” от Иво Беров
Вестник „Демокрация”, бр. 145, 2 юни 2000 г. – 2, 14, 10.
 
Бр. 23, 16 юни 2000 г.
„Другата корупция” от проф. Леон Митрани
Вестник „Демокрация”, бр. 153, 10 юни 2000 г. -6, 2    
 
Бр. 24, 23 юни 2000 г.
„Когато духът е в криза” от Венцеслав Начев
Вестник „Дума”, бр. 141, 19 юни 2000 г. – 3, 5, 10.
 
Бр. 25, 30 юни 2000 г.
„Стига с тези награди...” от Кристина Патрашкова
Вестник „Монитор”, бр. 529, 26 юни 2000 г. – 10, 5, 5.
 
Бр. 26, 7 юли 2000 г.
„БНТ се самозакла” от Ани Драндарова
Вестник „Анти”, бр. 26, 30 юни 2000 г. – 5, 10, 14.
 
Бр. 27, 14 юли 2000 г.
„Аман от прозрачност” от Ани Драндарова
Вестник „Демокрация” бр. 176, 4 юли 2000 г. – 2, 3, 10.
 
Бр. 28, 21 юли 2000 г.
„Безумен хоровод” от Георги Цанков
Вестник „Демокрация”, бр. 184, 13 юли 2000 г. – 2, 2, 2.
 
Бр. 29, 28 юли 2000 г.
„От Благоев до Топенчаров и обратно” от Луко Захариев
Вестник „Демокрация”, бр. 191, 21 юли 2000 г. – 10, 11, 14.
 
Бр. 30, 4 август 2000 г.
„Благодарност по еврейски към българската държавна политика” от Тамара Шишманова
Вестник „Монитор”, бр. 559, 31 юли 2000 г. – 10, 14, 16.
 
Бр. 31, 11 август 2000 г.
„Руските спецслужби организирали бръмбаргейт” – редакционно
Вестник „Демокрация”, бр. 204, 6 август 2000 г. – 6, 10, 3.
 
Бр. 32, 18 август 2000 г.
„Нека бъде прозрачност без граници” от Виолета Молнова
Вестник „Демокрация”, бр. 209, 11 август 2000 г. – 14, 9, 3.
 
Бр. 34, 1 септември 2000 г.
„Костов да си иде, ако осъдят нашите в Либия” – с хъша Слави Трифонов разговаря Диляна Димитрова
Вестник „Труд”, бр. 234, 28 август 2000 г. – 13, 5, 9.
 
Бр. 36, 15 септември 2000 г.
„Необходимият грешник” от Димитър Иванов
Вестник „Дума”, 4 септември 2000 г. – 1, 3.
 
Бр. 39, 6 октомври 2000 г.
„Не искам втори мандат за сина ми” – интервю на Валерия Велева с Поля Костова
Вестник „Труд”, бр. 262, 27 септември 2000 г. – 3, 16.
 
Бр. 40, 13 октомври 2000 г.
„Безконтролен цинизъм” от Димитър Точев
Вестник „Български писател”, бр. 25 (260), 27 септември 2000 г. – 12, 10, 5.
 
Бр. 41, 20 октомври 2000 г.
„Морфов да пробва с Росалинда” от Диляна Василева
Вестник „Труд”, бр. 281, 16 октомври 2000 г. – 16, 12, 11, 10, 1.
 
Бр. 42, 27 октомври 2000 г.
„На прощаване” от Георги Цанков
Вестник „Демокрация”, бр. 266, 19 октомври 2000 г. – 6, 2.
 
Бр. 43, 3 ноември 2000 г.
„Паметна вечер пак раздели творци и политици” от Ива Йолова
Вестник „Труд”, бр. 295, 30 октомври 2000 г. – 5, 1, 10.
 
Бр. 44, 10 ноември 2000 г.
„Днешните будители” от Ани Драндарова
Вестник „Демокрация”, бр. 277, 1 ноември 2000 г. – 2, 10, 13.
 
Бр. 45, 17 ноември 2000 г.
„Избиване на комплекси” от Любен Лачански
Вестник „Демокрация”, бр. 285, 10 ноември 2000 г. – 15, 3.
 
Бр. 47, 1 декември 2000 г.
„Природата на духа” – Теория на художествената култура издаде Юлиан Вучков” от Благовеста Касабова
Вестник „Дума”, бр. 277, 27 ноември 2000 г. – 12, 13, 1.
 
Бр. 48, 8 декември 2000 г.
„Когато ехото не заглъхва” – стенограма от срещата – Българският Великден.
Вестник „Литературен форум”, бр. 14, 28 ноември – 4 декември 2000 г. – 2, 4, 2.
 
Бр. 49, 15 декември 2000 г.
„Изгубената 1990 г.” Един разговор на Явор Дачков с Диана Кристофер.
Вестник „Литературен форум”, бр. 15, 5–11 декември 2000 г. – 6, 1, 2.
 
2001
 
Бр. 2, 19 януари 2001 г.
„Усилваща фуния” от Иво Беров
Вестник „Демокрация”, бр. 11, 15 януари 2001 г. – 10, 16, 14.
 
Бр. 3, 26 януари 2001 г.
„Защо „Дарик” заложи на Поля Станчева” от Кирил Вълчев
Вестник „24 часа”, бр. 22, 22 януари 2001 г. – 2, 4, 1.
 
Бр. 4, 2 февруари 2001 г.
„В наши дни” от Иван Младенов
Вестник „Анти” бр. 4, 26 януари – 1 февруари 2001 г. – 6, 9, 14.
 
Бр. 5, 9 февруари 2001 г.
„Нищо ново” от Светослав Лучников
Вестник „Демокрация”, бр. 30, 6 февруари 2001 г. – 1, 10, 13.
 
Бр. 6, 16 февруари 2001 г.
„Ефирната симулативност” от Любен Лачански
Вестник „Демокрация”, бр. 35, 12 февруари 2001 г. – 2, 10, 14.
 
Бр. 7, 23 февруари 2001 г.
„Надежди от задния двор” от Евгени Кузманов
Вестник „Демокрация”, бр. 41, 19 февруари 2001 г. – 10, 5, 14.
 
Бр. 8, 2 март 2001 г.
„Урокът от един протест” от Иван Б. Симеонов
Вестник „Демокрация”, бр. 45, 23 февруари 2001 г. – 13, 10, 6.
 
Бр. 9, 9 март 2001 г.
„Медиен тероризъм” от Луко Захариев
Вестник „Анти”, бр. 9, 2-8 март 2001 г. – 10, 16, 14.
 
Бр. 10, 16 март 2001 г.
„Изненади” от Анна Радославова
Вестник „Демокрация”, бр. 55, 7 март 2001 г. – 16, 11, 14.
 
Бр. 11, 23 март 2001 г.
„Кристиян Шад – свобода без граници” от Евелин Димитрова
„Капител” – седмично приложение на вестник „Капитал”, бр. 11, 17-23 март 2001 г. – 10, 11.
 
Бр. 12, 30 март 2001 г.
„Юмруците заради микрофона рикошират върху слушателите” – журналистът от БНР Емил Николов пред вестник „Демокрация”, бр. 69, 23 март 2001 г. – 10, 16, 14.
 
Бр. 14, 13 април 2001 г.
„Микрофонът като пистолет” от Васил Станилов
Вестник „Про & Анти”, бр. 14, 6-12 април 2001 г. – 1, 3, 9, 10, 13.
 
Бр. 15, 20 април 2001 г.
„Неуправляемата Виолета Гиндева” от Мариана Първанова
Вестник „Труд”, бр. 96, 6 април 2001 г. – 1, 5, 10.
 
Бр. 16, 27 април 2001 г.
„За инсинуациите във вестник „Дума” от Иван Дочев
Вестник „Демокрация”, бр. 90, 18 април 2001 г. – 3, 8, 10.
 
Бр. 17, 4 май 2001 г.
„Най-важната новина” от Васил Станилов
Вестник „Про & Анти”, бр. 17, 27 април – 3 май 1991 г. – 2, 9, 11.
 
Бр. 18, 11 май 2001 г.
„Организираното лицемерие” от Димитър Василев
Вестник „Демокрация”, бр. 102 (3574), 4 май 2001 г. – 13, 14, 7.
 
Бр. 19, 18 май 2001 г.
„Мишената” от Гошко Цанков
Вестник „Демокрация”, бр. 109, 11 май 2001 г. – 7, 2, 11, 10.
 
Бр. 20, 24 май 2001 г.
„В театралните кръгове се питат: „Приватизиран ли е Народният?”от Недялко Недялков и Вера Чалъкова
Вестник „Дневен труд”, бр. 127, 12 май 2001 г. – 14, 6, 3.
 
Бр. 21, 1 юни 2001 г.
„Частица сме от хилядолетна история, която не бива да бъде прекъсвана” - министър Емма Москова в разговор с Атанас Свиленов
Вестник „Демокрация”, бр. 120, 24 май 2001 г. – 3, 5.
 
Бр. 24, 22 юни 2001 г.
„Митове и действителност” от проф. Ева Соколова
Вестник „Демокрация”, бр. 140, 16 юни 2001 г. – 1, 5, 10.
 
Бр. 25, 29 юни 2001 г.
„Отива ли си ерата „Сашо Морфов” от Диляна Димитрова и Недялко Недялков
Вестник „Труд”, бр. 166, 23 юни 2001 г. – 6, 14, 15.
 
Бр. 26, 6 юли 2001 г.
„Руско-иранските връзки заплаха за свободния свят” от Антон Тодоров
Вестник „Про & анти”, бр. 26, 29 юни–5 юли 2001 г. - 3, 6, 9.
 
Бр. 27, 13 юли 2001 г.
„Тойнбианството поражда съмнения” от Юлиана Методиева
Вестник „Литературен вестник”, бр. 26, 4–10 юли 2001 г. – 12, 9.
 
Бр. 28, 20 юли 2001 г.
„Виолета Гиндева: Страхувам се за България” – интервю на Юлиана Костова
Вестник „Земя”, бр. 132, 12 юли 2001 г. – 1, 4, 6.
 
Бр. 29, 27 юли 2001 г.
Александър Бръзицов: „Аз не съм Херострат и никога няма да бъда” – интервю на Любен Лачански
Вестник „Демокрация”, бр. 169, 20 юли 2001 г. – 14, 1, 16.
 
Бр. 30, 3 август 2001 г.
„Художествено-творчески средства” от Деян Кюранов
Вестник „Капитал”, бр. 30, 28 юли–3 август 2001 г. – 14, 3, 7.
 
Бр. 31, 14 септември 2001 г.
„Александър Томов: Някои членове на НСРТ да се облекат в жълто” – интервю на Ася Грънчарова
Вестник „Демокрация”, 29 август 2001 г. – 16, 14, 7.
 
Бр. 34, 5 октомври 2001 г.
„Женитба” по украински – полъхът на новия театър” от Патриция Николова
Вестник „Сега”, бр. 224, 27 септември 2001 г. – 12, 1.
 
Бр. 35, 12 октомври 2001 г.
„Смъртта на интелектуалеца” от Бойко Пенчев
Вестник „Литературен вестник”, бр. 32, 3-9 октомври 2001 – 3, 6, 7.
 
Бр. 37, 26 октомври 2001 г.
„Македония помни с добро войската на България” от Божидар Димитров
Вестник „Дневен Труд”, бр. 285, 21 октомври 2001 г. – 3, 4, 5.
 
Бр. 38, 2 ноември 2001 г.
„Ахмед Доган е трезвен само по един час дневно” – интервю с Осман Октай на Митко Щирков
Вестник „Демокрация”, бр. 252, 27 октомври 2001 г. - 13, 14, 16.
 
Бр. 39, 9 ноември 2001 г.
„Славянофилството се оказа пагубно дори за Русия” от Илия Илиев
Вестник „Монитор”, бр. 956, 5 ноември 2001 г. – 3, 12, 5.
 
Бр. 40/41, 16 ноември 2001 г.
„Разпадът на масите” от Александър Томов
Вестник „Демокрация”, бр. 263, 9 ноември 2001 г. – 11, 16, 7.
 
Бр. 44, 7 декември 2001 г.
„Царството на комунизма” от Иван Младенов
Вестник „Демокрация”, бр. 283 (3755), 3 декември 2001 г. – 6, 14, 16.
 
 
2002
 
Бр. 1, 11 януари 2002 г.
„БНР се размина с демокрацията” – интервю с Иван Бориславов на екип на „Демокрация”
Вестник „Демокрация”, бр. 5 (3780), 7 януари 2002 – 14, 6, 16.
 
 
Бр. 2, 18 януари 2002 г.
„Съжалявам, че доживях свободата” от Стефан Цанев
Вестник „Труд” бр. 12, 13 януари 2002 г. – 2, 10, 6.
 
 
Бр. 3, 25 януари 2002 г.
„Здравейте” от Явор Дачков
Вестник „Про& Анти”, бр. 2/2002, 18–24 януари 2002 г. – 6, 10, 3.
 
Бр. 4, 1 февруари 2002 г.
„Другото лице на Българския Великден” от Росица Петрова
Вестник „Стандарт”, бр. 3257, 26 януари 2002 г. – 3, 6, 4.
 
Бр. 5, 8 февруари 2002 г.
„Леглото на Хитлер излъчва магнетизъм” – Кева Апостолова споделя лични впечатления
Вестник „Нощен труд”, 28-29 януари 2002 г. – 13, 13, 13
 
Бр. 6, 15 февруари 2002 г.
„Върнете личностите в БНТ” от Емил Георгиев
Вестник „Труд”, бр. 40, 10 февруари 2002 г. – 3, 2, 4.
 
Бр. 7, 22 февруари 2002 г.
„От балканизация към финландизация” от Васил Станилов
Вестник „Про & Анти”, бр. 6, 15-21 февруари 2002 г. – 3, 6.
 
Бр. 8/9, 1 март 2002 г.
„Страх ме е! Ще ме убият!” Тв журналистката Маргарита Михнева пред Анна Заркова и Стела Стоянова
Вестник „Труд”, бр. 53, 23 февруари 2002 г. – 16, 14, 7.
 
Бр. 10, 8 март 2002 г.
„Лилия: На Достоевски с любов” от Елена Кръстева
Вестник „Монитор”, бр. 1068, 2 март 2002 г. – 1, 12, 10.
 
Бр. 11, 15 март 2002 г.
„Явлението „Слави Трифонов” – Версаче на българския медиен пазар” -
убеждение на „Труд”, изписано от Валерия Велева
Вестник „Труд”, бр. 64 (16987), 6 март 2002 г. – 2, 5, 10.
 
Бр. 12, 22 март 2002 г.
„Решението за ремонта на МиГ-овете – издайническо за стратегията на НДСВ” – Антон Тодоров
Вестник „Демокрация”, бр. 62, 13 март 2002 г. – 12, 5, 3.
 
Бр. 13, 29 март 2002 г.
„Часът на радиолакея” от Александър Томов
Вестник „Демокрация”, бр. 72, 25 март 2002 г. – 14, 16, 7
 
Бр. 14, 5 април 2002 г.
„Пуч по български” от Цоня Събчева
Вестник „Про & Анти”, бр. 12, 29 март – 4 април 2002 г. – 1, 4, 7.
 
Бр. 15, 12 април 2002 г.
„Новият Караян е българин” от Кристина Патрашкова
Вестник „24 часа”, бр. 95, 6 април 2002 г. – 1, 12, 13.
 
Бр. 16, 19 април 2002 г.
„Ядреният физик Иванов да цепи атома, не България” от Волен Сидеров
Вестник „Монитор”, бр. 1109, 12 април 2002 г. – 14, 3, 8.
 
Бр. 17, 26 април 2002 г.
„Прототип и поданици” от д-р Николай Михайлов
Вестник „Дневник”, бр. 75 (310), 17 март 2002 г. – 10, 6, 7.
 
Бр. 19/20, 17 май 2002 г.
Боян Радев: „Възмутих се от себе си” от Кристина Патрашкова
Вестник „24 часа”, бр. 128, 11 май 2002 г. – 2, 13, 14.
 
Бр. 22, 31 май 2002 г.
„Войтила носи верски расизъм” от Петьо Блъсков
Вестник „Монитор”, бр. 1147, 22 май 2002 г. – 16, 13, 7.
 
Бр. 23, 7 юни 2002 г.
„За голямата политика и обикновеното християнство” от Явор Дачков
Вестник „Сега”, бр. 23, 28 май 2002 г. – 12, 10, 7.
 
Бр. 25, 21 юни 2002 г.
„Разковаване на разпятието” от Иван Младенов
Вестник „Про & Анти”, бр. 22, 14-20 юни 2002 г. – 9, 3, 6.
 
Бр. 26, 28 юни 2002 г.
„Българският елит аплодира Виенската опера” от Йорданка Христозова
Вестник „Стандарт”, бр. 3404, 24 юни 2002 г. – 10, 12, 13.
 
Бр. 27, 5 юли 2002 г.
„Господин Биолчев, помолете се на ЦРУ” от Петьо Блъсков
Вестник „Монитор”, бр. 1184, 28 юни 2002 г. – 1, 6, 16.
 
Бр. 28, 12 юли 2002 г.
„Понякога животът е по-умъртвяващ” от Мирослава Кортенска
Вестник „Труд”, бр. 182, 4 юли 2002 г. – 3, 14, 6.
 
Бр. 29, 19 юли 2002 г.
„Време е да се захванем с проблемите на хората” от Евгений Бакърджиев
Вестник „Стандарт”, бр. 3425, 15 юли 2002 г. – 3, 4, 5.
 
Бр. 30, 26 юли 2002 г.
Рискът „Бойко Борисов” от Светлана Джамджиева
Вестник „Труд”, бр. 194, 16 юли 2002 г. – 2, 10, 13.
 
Бр. 31, 6 септември 2002 г.
„Румен Димитров: Много се крадем в културата” – интервю на Кристина Патрашкова
Вестник „24 часа”, 10 август 2002 г. - 1, 3, 14, 16
 
Бр. 32, 13 септември 2002 г.
„Възкресението на безсмъртния” от Чавдар Добрев
Вестник „Дума”, 10 септември 2002 г. -3.
 
Бр. 33, 20 септември 2002 г.
„Новият сезон – двубой между Марков и Панкин” от Елена Кръстева
Вестник „Монитор”, бр. 1262, 14 септември 2002 г. – 3, 12, 13.
 
Бр. 34, 27 септември 2002 г.
„Герои без подвизи” от Райна Димитрова
Вестник „Литературен форум”, бр. 27, 17-23 септември 2002 г. – 10, 2, 11.
 
Бр. 41/42, 15 ноември 2002 г.
„Акцията на Сугарев пак оплеска СДС” от Валерия Велева
Вестник „Дневен Труд”, бр. 310, 9 ноември 2002 г. – 4, 3, 2.
 
Бр. 44, 29 ноември 2002 г.
„Скоро ще гледаме „Хамлет” у нас само на турски” – редакционна
Вестник „Монитор”, бр. 1334, 25 ноември 2002 г. – 8, 3, 5.
 
Бр. 45, 6 декември 2002 г.
„Бисера Йосифова – бич за творците ни” от Ива Николова
Вестник „Стандарт”, бр. 3560, 27 ноември 2002 г. - 1, 5, 14.
 
Бр. 46, 13 декември 2002 г.
„Призвание журналист” от Милена Бойчева
Вестник „Труд”, бр. 338, 7 декември 2002 г., - 2, 4, 10.
 
 
2003
 
Бр. 3, 17 януари 2003 г.
„Лоша шега” от Рангел Стоянов
Вестник „Про & Анти”, бр. 2 (578), 9–15 януари 2003 г. – 12, 13, 1.
 
Бр. 4, 24 януари 2003 г.
„Властелинът на спомените. Номинация академик за Антон Дончев” от Ива Йолова
Вестник „Дневен Труд”, бр. 19, 20 януари 2003 г. – 2, 3, 4.
 
Бр. 5, 31 януари 2003 г.
„Притча за самотното изкупление” от Милена Михайлова
Вестник „Литературен вестник” бр. 3, 22-28 януари 2003 г. – 1, 12, 10.
 
Бр. 8, 21 февруари 2003 г.
„Грози ни биологично оръжие” от Стефан Цанев
Вестник „Дневен Труд”, бр. 47, 17 февруари 2003 г. – 3, 5, 6.
 
Бр. 9, 28 февруари 2003 г.
„Четат закона както дяволът Евангелието” от Асен Сираков
Вестник „24 часа”, бр. 54, 24 февруари 2003 г. – 3, 4, 5.
 
Бр. 11, 14 март 2003 г.
„Манипулации и спекулации с етикета „България” от Вероника Бикова
Вестник „Детонация”, бр. 3, март 2003 г. – 10, 13, 2.
 
Бр. 19, 9 май 2003 г.
„Голо безсилие в театъра” от Диляна Димитрова
Вестник „Дневен Труд”, бр. 116, 26 април 2003 г. – 3, 11, 16.       


[1] Сред изброените определения като № 3 е посочено „манипулативен”, 11 – „бездарен”, 16 – „калташки”.
[2] 13 (скудоумен), 10 (примитивен), 2 (сервилен).
[3] 4 (користен), 10 (примитивен), 14 (донос).


 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”