социалдемократите
и християндемократите" /> Култура :: Изборът на "Култура" :: За какво се разбраха <br>социалдемократите <br>и християндемократите
Български  |  English

За какво се разбраха
социалдемократите
и християндемократите

 
След цял маратон от преговори, новият коалиционен договор между Християндемократическия съюз (ХДС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) е налице. Състои се от 13 глави и е в обем 177 страници. Особено спорни в продължилите цяла нощ преговори до последно си останаха здравната и трудовата политика. Дълго продължи и борбата за разпределяне на министерствата. ГСДП получава външното, финансовото, трудовото и социалното министерство, а Съюзът - вътрешното, което ще бъде разширено с един ресор по въпросите на родината. Дали обаче наистина ще се стигне до ново издание на коалицията, зависи от гласуването на около 460 000 членове на ГСДП. Ето какво прочее се реши в частност:
 
Европа
Първата глава от договора се върти около Европа. Съюзът и ГСДП заявяват, че са готови да отделят допълнителни средства от бюджета, за да създадат в дългосрочен план европейски инвестиционен бюджет, който да допринесе за икономическа стабилизация и социална конвергенция. Шефът на ГСДП Мартин Шулц провъзгласи това за „край на спестовническата диктатура”. Така сме щели да се преборим с младежката безработица в Европа, например. Освен това, голямата коалиция иска да се застъпи за по-справедливо данъчно облагане на интернет компании, като „Гугъл”, „Епъл”, „Фейсбук” и европейските клонове на „Амазон”.
 
Данъци и финанси
Федералното правителство на Германия не желае през следващите години да се натоварва с нови дългове. Независимо от това обаче, данъците трябва да бъдат намалени: От 2021 г. следва да се премахне данък „Солидарност”. За целта като първа стъпка трябва да се заделят десет милиарда евро. В същото време, 90% от всички досегашни платци няма да бъдат задължени да плащат данъка „Солидарност”, наричан за по-кратко „Соли”. Противно на първоначалните планове какво да влезе в коалиционното споразумение, сега не се уточняват никакви конкретни размери на доходите, над които данъкът „Соли” би трябвало да продължи да се плаща. А тъй като от тази мярка няма да се възползват нископлатените германци, които така или иначе трудно плащат данъци, следва те да бъдат освободени от социално-осигурителните вноски. На това от Германската социалдемократическата партия (ГСДП) държат особено много.
А разходите за всичките нови проекти, които със сигурност предстои да бъдат изпълнени, възлизат на общо 45.95 милиарда евро.
 
Здраве
Здравната политика си остава един от главните спорни въпроси. В избирателната кампания ГСДП пледира за гражданска застраховка, Съюзът я отхвърля. Като алтернатива, ГСДП предлага да се изравнят лекарските хонорари по личните и по задължителните осигуровки. Съюзът отхвърля и това. Сега ще трябва да се назначи комисия, която да изработи предложения за реформа в хоноруването на лекарите. Една нова голяма коалиция трябва да излезе с „модерна система за заплащане”, която да отразява „потребността на населението от грижи и нивото на прогрес в медицината” – гласи коалиционният договор. Научната комисия трябва да представи предложенията си до края на 2019 г. Уговорена е и една „незабавна програма”, за да бъдат подобрени услугите и достъпът до медицински грижи за хората със задължителни осигуровки. Освен това, трябва да се увеличат медицинските грижи в селата. При здравните осигуровки отново се въвежда паритетното финансиране. Това означава, че работник и работодател си поделят вноските за здравно осигуряване. Досега е имало допълнителна вноска, която се е плащала само от работниците.
 
Медицински грижи
Предстои да се въведе „спешна програма”, с която да бъдат открити 8000 допълнителни работни места в домовете за възрастни хора. Заплащането на грижещите се за възрастни и болни следва да се повиши, като се улесни обявяването на колективните трудови договори за задължителни. Освен това, минималната работна заплата в сектора „медицински грижи” в източната и западната част на Германия трябва да бъде една и съща. Този пункт също е особено важен за ГСДП.
 
Пенсии
Желанието на Съюза (ХДС и ХСС) и на ГСДП е да стабилизират нивото на пенсиите – тоест, те искат съотношението между средната пенсия и средната работна заплата до 2025 г. да стане 48%. В същото време, според досегашни прогнози, през следващите години се очаква намаляване на пенсиите. А пенсионно-осигурителните вноски не трябва да се увеличават с повече от 20%.
Хората, които най-малко 35 години са внасяли осигурителните си вноски във фонд „Пенсии”, трябва да имат възможност да получават основна пенсия. Тя трябва да е с десет процента по-голяма от размера на средната месечна социална помощ. Това също е нещо, на което от ГСДП особено държат.
ХСС успява да наложи искането си за допълнително увеличаване на т. нар. „пенсии за майки”: това означава, че за жените, които преди 1992 г. са имали най-малко три деца, би трябвало при определяне на пенсията им да се калкулира и една трета от майчинските им. Досега две групи с намалена работоспособност са получавали право на по-благоприятно пресмятане на пенсията. А за самонаетите лица ще се открие законоустановена система на пенсионно осигуряване.
 
Трудов пазар
Коалиционните партньори докрай спорят за отмяна на срочните договори без конкретна причина. Тяхната продължителност ще бъде ограничена до 18, вместо до досегашните 24 месеца. Освен това, в зависимост от големината на предприятието, ще бъде позволен само определен брой срочни договори. Работодатели с повече от 72-ма заети ще имат право да ограничават със срок без конкретна причина договорите на максимум 2.5% от персонала. За предприятията с повече от 45 работници ще съществува възможността да наемат на непълно работно време за определен срок, но и при определени условия. Работодателите трябва да бъдат облекчени финансово, като вноската за фонд безработица се намали с 0.3%. Служители, които работят в предприятия с повече от 200 души, получават правото да се върнат от непълно на пълно работно време. В предприятия с 45 до 200 заети това право важи за един от петнайсет заети.
 
Семейна политика
Детските надбавки ще се увеличат с 25 евро на месец. Ще се увеличат съответно и данъчните облекчения за деца. И двете политики са част от предизборната програма на Съюза (ХДС и ХСС). За особено нуждаещите се деца ще има увеличение на детските. Това се прави по настояване на ГСДП.
 
Образование
През следващите четири години в образование и научни изследвания ще бъдат инвестирани около 11 млрд. евро. Училищата трябва да разполагат с по-добри дигитални технологии. Освен това, в тях трябва да се развие целодневна детска грижа. До 2025 г. за децата в началното училище ще трябва да е правно разписана формата за целодневна грижа. За целта, за да може федералното правителство финансово да подкрепи отделните провинции, ще трябва да се облекчи досегашният т. нар. „забранен режим на сътрудничество”[1].
Досега федералното правителство е имало право да подкрепя единствено училища, които се намират във финансово затруднени общини. В бъдеще то би трябвало да няма такива ограничения. Федералното правителство обаче, както и досега, няма да инвестира в персонала. До 2025 г. разходите за научни изследвания трябва да достигнат до 3.5% от БВП. Планирана е и реформа на известния „Бафьог”-закон (Bafög - Bundesausbildungsförderungsgesetz – Федерален закон за насърчаване на обучението) в размер на един милиард евро.
 
Жилищно строителство
През следващите четири години трябва да бъдат построени допълнителни 1.5 милиона жилища. Това трябва да стане, от една страна, като се насърчава изграждането на социални жилища, а от друга – като се въвеждат данъчни стимули за строителите.
Съюзът се наложи с искането си за т. нар. „детски надбавки за строителство”: така семейства, които си купят имот, ще бъдат субсидирани в продължение на десет години с 1 200 евро на дете. Тази мярка обаче ще се прилага само по отношение на семействата с доход до 75 000 евро, като за всяко дете се предоставя право на необлагаема част от дохода в размер на 15 000 евро. ГСДП е особено настоятелна субсидията да е с определен таван.
Любимият проект на ГСДП – поставянето на ограничения за размера на наема, срещу който се отдават жилища, ще трябва да се подобри. В бъдеще наемодателите ще трябва да разкриват каква е била сумата, която е заплащал предишният наемател, така че да се разбере дали новият наем не е увеличен твърде много. В случай на ремонт собственикът има право да прехвърли върху размера на бъдещия наем само осем, а не единадесет процента от разходите.
 
Сигурност
Органите по сигурността следва да бъдат увеличени. Съюзът и ГСДП планират 15 000 допълнителни работни места (7500 на ниво федерално правителство и 7500 в провинциите). Правомощията на федералната полиция трябва да бъдат увеличени. Освен това, в съдебната система трябва да бъдат открити 6000 нови работни места. И за Съюза, и за ГСДП увеличаването на служителите е от особена важност.
Видеонаблюдението на обществени места трябва да бъде „съразмерно” увеличено. Трябва да се засилят както общият център за борба с тероризма, така и Федералната служба за защита на Конституцията. Коалиционните партньори имат желание да подобрят ИТ структурите и обмена на данни - както между федералните провинции, така и като цяло на територията на Европа.
Очаква се на дневен ред да дойде и моделът на установителен иск, по който коалиционните партньори имат много спорове по време на предишния мандат.
С него „клиентите” на Темида трябва да могат да удостоверят под вид на колективен иск дали имат законово право върху нещо или не. За разлика от досега планираните мерки, процесуалната легитимация трябва да бъде ограничена до „установени квалифицирани субекти”.
 
Миграция
В бъдеще броят на новите бежанци и членовете на техните семейства, които идват всяка година в Германия, трябва да бъде ограничен до 220 000 души. Християнсоциалният съюз (ХСС) смята, че така ще се прилага горната граница, на която той е настоявал. ГСДП изтъква, че с тази мярка индивидуалното право на убежище няма да се постави под съмнение. Никой няма да бъде отхвърлен заради това, че е номер 220 001. И точно поради тази причина не може да се говори за горна граница. Събирането на семейства, които могат да се ползват със субсидиарна закрила, например бежанци от гражданска война, трябва да бъде ограничено до максимум 1000 души на месец. Както и досега, особено тежки случаи ще могат да бъдат допълнително разглеждани, въпреки че ГСДП няма да може да наложи искането си за „допълнителни правила при особено тежки случаи”.
Освен това, Съюзът и ГСДП искат специален закон за имиграцията, с който да насърчат влизането на квалифицирани чуждестранни работници. Той трябва да бъде насочен към „нуждите на нашата икономика, да е ориентиран спрямо квалификацията, възрастта и езика, който владее влизащият. А освен това, той трябва да може да представи удостоверение, че е в състояние да бъде нает на конкретно работно място”.
За тази цел регламентите, които съществуват досега, трябва да бъдат обобщени и където е необходимо - подобрени. В области с висока безработица местните парламенти трябва да си запазят правото да обявяват приоритетен конкурс, при който, ако се явят двама кандидати с еднаква квалификация, но единият е имигрант, получил убежище, а другият - германски гражданин, то вторият трябва да има преференциално право върху свободното работно място.
 
Цифровизация
В бъдеще навсякъде трябва да има бърз интернет. До 2025 г. Съюзът и ГСДП обещават широко разгръщане на гигабитови мрежи. След това ще бъде въведена и формулировка за законово право на бърз интернет. Той ще се финансира с предоставянето на лицензи за UMTS[2] и 5G[3]. Безплатен WiFi ще има във всички федерални институции, във влаковете и на гарите. Администрацията също ще бъде цифровизирана. От 2022 г. ще стане възможно човек да общува онлайн с всички административни офиси в страната. Тази промяна в работната среда ще бъде смекчена чрез стипендии за допълнителна квалификация в сферата на дигиталните технологии.
 
Енергийни и климатични промени
Съюзът и ГСДП изоставят изпълнението на целите на Германия за климата, които принципно е трябвало да изпълнят до 2020 г. Но за да могат да се спазят поне целите за 2030 г., законодателят ще трябва да разпише с колко ще намалят въглеродния си диоксид различните икономически сектори през следващите години. До 2030 г. се очаква делът на възобновяемите енергийни източници да нарасне до 65% Извеждането от употреба на кафявите въглища ще бъде подкрепено с откриването на фонд в размер на 1.5 млрд. евро. Целта е засегнатите райони да бъдат подпомогнати при промяната.
 
Отбрана и помощ за развитие
Съюзът и ГСДП са се договорили, че ще отделят повече средства както за отбрана, така и за помощ за развитие. За целта от 2018 г. до 2021 г. те ще използват допълнителните възможности за маневриране в рамките на бюджета, за да увеличат разходите за отбрана и помощ за развитие и това да се случи в съотношение 1:1. Така очевидно ще се спечели одобрението на ГСДП, тъй като по време на предизборната кампания Мартин Шулц постоянно се обявява против увеличаването на бюджета за отбрана.
Освен това целта, която си поставя Съюзът в предизборната кампания, а именно - до 2024 г. 2% от БВП да бъдат влагани в отбрана, сега изобщо не са споменати в коалиционното споразумение. В момента, въпреки нарастващите разходи, бюджетът на Германия за отбрана е само 1.2%. В същото време, трябва да се прекратят доставките на оръжия за онези държави, които участват във войната в Йемен. А по отношение на сключените вече договори, трябва да се действа според разписания в тях принцип за защита на оправданите правни очаквания.
 
www.zeit.de, 7.02.2018
Превод от немски Ирина Илиева


[1] В случая става дума за правило, според което федералното правителство на Германия няма право да влияе върху училищната политика на отделните провинции, особено чрез механизми като финансиране на определени образователни практики.
[2] UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - Универсална мобилна телекомуникационна система
[3] 5G – пето поколение безжични мобилни мрежи
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”