Български  |  English

Доминик Шнапер:
Рискът за социолозите е да последват
господстващото мнение

 

За да утвърдят своята научност, социолозите се противопоставят на медийните есеисти и на онова, което определят като преобладаващо мнение (казано на научен жаргон, т. нар. „предпонятия“), но те рискуват да попаднат в плен на мнението в собствените им среди на принадлежност (ако отново си послужим с научния речник), т.е. да последват мнението, което господства сред изследователите. Те претендират, че не се водят по духа на времето, но попадат под господстващия дух на своята среда. Днес е лесно да се разобличава расизмът – това се е превърнало в норма; трудното е да си припомним, че расистките практики не са монопол на демократичните нации и на техния империализъм. Един историк невинно напомни нещо, което е известно на сериозните му колеги учени, а именно, че колкото и осъдително да е робството, то все пак е било практикувано не само от европейците по време на триъгълната търговия; и после горчиво съжаляваше за това. В една екстремна демокрация преобладаващото мнение може да се превърне в нещо тиранично и, подобно на всички останали, социолозите също могат да попаднат под неговата власт, независимо от претенцията им, че не се влияят от духа на времето. Социологията е критическа по своята същност и това по необходимост я свързва с демокрацията. Само че не е достатъчно да се позовем на легитимността на социалната критика, присъща за социологията и за демокрацията, за да придадем на всяка критика научен статут.

Доминик Шнапер е изследователка във Висшето училище за социални науки (EHESS)


ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”