Български  |  English

204 стихотворения
от 172 български поети

 

Баща ми в мен” е антология, съставена от Иван Дойнов и издадена неотдавна от Разградското дружество към Сдружение на български писатели и Дружеството на дейците на културата в Разград. Антологията представя 204 стихотворения и поеми от 172 български поети, като първият в нея – Петко Р. Славейков, е роден през 1827 г., а последният – Валентина Ласкаева, е родена през 1978 г. Произведенията, по-обемните от тях представени с откъси, са подредени по хронологичен ред, като е посочена годината на писането/ публикуването им. Има приложение „Думи за бащите”, в което четем текстове от Иванка Ботева до Марин Калинов. Както заявява във Встъпителните си думи Иван Дойнов, (...) в българската литература липсва антология, посветена на образа на бащата. Видя ми се странно и някак несправедливо. Несправедливо не към бащите, а към поезията, към стихотворенията, посветени на бащите от стотици български поети. „Баща ми в мен” на Пенчо Славейков е първият ориентир, който дава не само заглавието на настоящата антология, но и поставя центъра на лирическата традиция, откъдето тръгва тази тема. Стиховете на няколко негови предходници като Петко Р. Славейков, Каравелов, Ботев и Вазов само леко изтеглят назад във времето тази традиция, колкото да хвърлят сянката й до бащата на автора на „Баща ми в мен”. В това издание влизат творби, в които фигурите на бащинството не са ограничени до техните биологични или родови измерения, а се възправят с цялата си сложност на религиозни и културни величини. Чуват се отгласи от великото християнско единство между Бог-Отец и Бог-Син, но най-силно звучат стиховете за творческите продължения на бащите в синовете – поетът, който е продължен от поет. Няма как да не забележим, че тук бащата е преди всичко траурен лирически персонаж. (...)
Очевидно темата за бащата се завръща в българската литература и култура – прецизно съставената антология „Баща ми в мен” се появи по едно и също време със сборника документална проза „Бащите не си отиват” (издателство ICU), а и двете книги немалко разколебават и/или усложняват представите за патриархата у нас.
К


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”