Български  |  English

Дейвид Камерън пред Камарата на общините

 
Изявление на министър-председателя на Великобритания в Камарата на общините, посветено на новия специален статут на Великобритания в ЕС и на референдума дали страната да остане член на Европейския съюз, насрочен за 23 юни. Речта е публикувана на 22 февруари на информационния сайт на британското правителство (gov.uk).
 
С ваше разрешение, г. председателю, бих искал да направя изявление по повод споразумението, постигнато в Брюксел миналата седмица.
Но първо ми позволете да кажа няколко думи и за миграционната криза, която също бе обсъждана на Европейския съвет.
Ние се обединихме около това, че трябва да продължим с укрепване на външните граници на ЕС, за да се гарантира, че онези, които не са бежанци, биват своевременно връщани обратно. И ние подкрепяме новата мисия, която има за цел разбиване престъпните групировки, действащи между Гърция и Турция и излагащи на риск живота на много хора.
Дадох ясно да се разбере, че Великобритания ще продължи да допринася във всички тези сфери и ще увеличи своя принос.
А що се отнася до мястото на Великобритания в Европа, г. председателю, аз прекарах последните девет месеца както в определяне на четирите сфери, в които са ни необходими реформи, така и в срещи с всички 27 държавни ръководители и премиери на страните членки на ЕС за постигането на споразумение, което да осигури конкретни реформи във всички тези четири сфери.
Позволете ми да ви ги представя една по една.
 
Финансова защита
На първо място, британските работни места и британският бизнес зависят от търговските отношения с Европа, развивани на принципа на равнопоставеността.
Така че, ние искахме нови защити за икономиката ни с цел гарантиране на паунда, да популяризираме нашите индустрии - включително финансовите си услуги, да предпазим британските данъкоплатци от разходи по проблемите в еврозоната и да си осигурим пълното право да се произнесем по правилата на единния пазар, макар и да оставаме извън еврозоната.
И ние получихме всички тези неща.
Ние не само трайно защитихме паунда и правото си да го запазим, но и получихме гаранции, че в замяна на това няма да бъдем дискриминирани. Отговорността за надзора на финансовата стабилност на Великобритания винаги ще бъде в правомощията на Английската централна банка.
Ние получихме гаранции, че британските данъкоплатци няма никога да бъдат задължавани да спасяват страни от еврозоната.
Получихме уверение, че еврозоната не може да действа като единен блок с цел да подкопае интегритета на единния пазар за свободна търговия.
Бе ни също така гарантирано, че британският бизнес никога и по никакъв начин няма да бъде дискриминиран за това, че е извън еврозоната.
Така например, нашите фирми за финансови услуги – с най-голям дял сред услугите ни на външния пазар и в които са заети над един милион души, няма никога да бъдат принуждавани да се местят в еврозоната при желание да извършат комплексни сделки в евро само поради факта, че седалището им е в Обединеното кралство. И тези защити са уредени не само в правно обвързващото споразумение.
Всичките 28 страни членки са наясно, че договорите ще бъдат променени, за да включат защитите за икономиката на Обединеното кралство, която е в рамките на ЕС, но извън еврозоната.
Ние също така се обединихме около един нов механизъм, който да позволи на страните извън еврозоната да повдигат важни въпроси, а освен това спечелихме битката, гарантираща, че този механизъм може да бъде задействан само от една страна.
Разбира се, г. председателю, ние нямаше да разполагаме с нито една от тези защити, ако бяхме напуснали ЕС.
 
Европейска конкурентоспособност
На второ място, ние поискахме да бъдат поети конкретни ангажименти, така че Европа да стане по-конкурентоспособна, да се създадат работни места и британските семейства да получат по-голяма финансова сигурност. И отново получихме тези неща.
Европа ще завърши изграждането на единния пазар в ключови сфери, с което наистина ще помогне на Великобритания.
В сферата на услугите – ще се улесни дейността на хиляди британски компании, като компютърните и телекомуникационни фирми, развиващи търговска дейност в Европа.
В сферата на капитала – британският стартиращ бизнес ще има достъп да повече източници на финансиране.
А в енергийния сектор – ще се позволи на нови доставчици да стъпят на нашия енергиен пазар - което означава по-ниски сметки за домакинствата на територията на страната.
Ние осигурихме ангажименти за осъществяване на търговски и инвестиционни споразумения с най-бързо растящите и най-динамични икономики в света, включително тези в САЩ, Япония и Китай, както и с нашите съюзници от Британската общност, като Индия, Нова Зеландия и Австралия. Всяка година бихме могли да печелим от тези сделки милиарди паунда, както и да разкрием хиляди работни места. И, разбира се, в тяхната основа ще са сделките, които вече имаме с 53 страни по целия свят, за чието сключване Великобритания се възползва от умението си да води преговори, което дължи на факта, че е част от най-големия търговски блок в света.
Господин председателю, разбира се, отделните страни ме увериха, че те, естествено, ще подпишат търговските сделки с Великобритания. Но те също така ми казаха, че техният приоритет ще са търговските сделки с ЕС. И те ще са по-големи и с по-добри условия.
Освен това, да се сключи сделка с Великобритания ще бъде невъзможно, докато ние сме извън рамките на ЕС. Така че, г. председателю, ние ще се забавим с години в търсене на страни членки, които да имат интерес да сключат нови търговски сделки извън ЕС.
И накрая, но не на последно място, е конкурентоспособността. Едно от най-обезсърчаващите неща за британския бизнес е бумащината и бюрокрацията, така че ние се обединихме около целта да намалим общата тежест на европейските регулации върху бизнеса.
Този консенсус се дължи на напредъка, който вече постигнахме - с Комисията вече намалихме броя на новите инициативи с 80%, а това означава, че бумащината и разходите по нея няма да се увеличат, а ще намалеят.
Разбира се, ако трябва да напуснем ЕС, ние, като Норвегия, ще продължим да сме обвързани с всички европейски регламенти, отнасящи се до продажбите на територията му, тъй като сме постигнали споразумение за пълен достъп до единния пазар.
Както бившият говорител по европейските въпроси от Норвежката консервативна партия Николай Астрюп заяви: Ако искате да управлявате Европа, трябва да сте в Европа. А ако искате Европа да ви управлява, то тогава чувствайте се свободни да се присъедините към Норвегия в Европейското икономическо пространство.
 
Миграция
Трето, ние искаме да ограничим високите нива на миграция в рамките на ЕС, като предотвратим злоупотребата с правото на свободно движение и направим така, че нашата социална система да не привлича като магнит хората, идващи в страната ни.
След упоритата работа на министъра на вътрешните работи, ние се сдобихме с нови правомощия спрямо криминално проявените лица от други държави, включително можем да предотвратим тяхното първоначално идване, както и имаме право да ги депортираме, ако те вече са тук.
Ние се разбрахме и за едни по-продължителни забрани за повторно влизане, които да важат както за тези, които лъжат, че са бежанци, така и за онези, които сключват фиктивни бракове.
И сложихме край на откровено нелепото положение, при което гражданите на ЕС могат да избегнат британските имиграционни правила, като доведат тук целите си семейства от страни, които не са членки на ЕС.
Господин председателю, това споразумение внесе нов елемент – имам предвид съгласието на Европейския съвет да отмени решения на Съда на Европейския съюз.
Ние също така осигурихме едно изключително споразумение за Великобритания, което ще намали неестествената притегателна сила, която нашата социална система има в цяла Европа.
Ние вече получихме гаранции, че мигрантите в ЕС няма да могат да кандидатстват за новите помощи при безработица, така наречения „универсален кредит”[1], докато търсят работа. И тези, които идват от страни членки на ЕС и които не си намерят работа в рамките на 6 месеца, сега ще бъдат помолени да напуснат.
На този съвет ние се обединихме около това, че мигрантите от ЕС, работещи във Великобритания, могат да бъдат спрени да превеждат в родината си детските надбавки, калкулирани спрямо британските стандарти. Първоначално тази мярка ще се прилага спрямо новите ищци, а след това – от началото на 2020 г. - и спрямо всички останали.
Ние също така задействаме нова аварийна спирачка, така че мигрантите от ЕС да трябва да чакат четири години, докато получат пълен достъп до ползването на нашите социални помощи.
Господин председателю, говореше се, че е невъзможно в тази сфера да постигнем реална промяна. И че едно четиригодишно ограничаване на социалните помощи като цяло не подлежи на обсъждане.
А ето, че ние успяхме да постигнем тъкмо него. И след като веднъж натиснем аварийната спирачка, тя ще е в режим на действие в продължение на 7 години. Така че, ако я включим следващата година, тя ще действа и през 2024 г. и ще има хора, които няма да получат целия комплект социални помощи до 2028 година.
Господин председателю, винаги сме били на мнение, че хората не трябва да могат да идват тук и веднага да имат достъп до нашата социална система. Никога повече няма да даваме, а в замяна нищо да не получаваме.
Господин председателю, аз съм сигурен, че дискусията за социалната държава и за миграцията ще бъде напрегната. Но позволете ми да отбележа следното: нито една страна извън ЕС не получава пълен достъп до единния пазар, без да плаща в ЕС, и да приеме свободното движение на стоки, услуги и хора.
И този тип нови гаранции ще изчезнат, ако ние напуснем ЕС.
Правомощия за британския парламент
Четвъртата сфера, в която желаехме да извършим значителни промени, бе свързана със защитата на страната ни от по-нататъшна европейска политическа интеграция и с увеличаване правомощията на британския парламент.
От момента, в който станахме страна членка на ЕС, Европа се стреми да се превърне в „един все по-тесен съюз”. В един политически съюз. Ние никога не сме харесвали подобно нещо. И никога не сме го искали.
А сега Великобритания ще бъде постепенно и законно изключена от него.
В текста [засягащ формирането на по-тесния съюз – бел.ред.] се казва, че договорите ще бъдат променени; и за да стане по-ясно, позволете ми да цитирам: “... текстовете в Договора за по-тесен съюз не се отнасят до Обединеното кралство”.
Така че, г. председателю, в резултат на тези преговори Великобритания никога няма да стане част от една европейска супердържава.
Господин председателю, често се говори за Европа на различни скорости.
А днес имаме споразумение, в което ясно се казва, че не само че съществуват различни страни, които се движат на различни скорости, но че те, в крайна сметка, отиват в различни посоки. И аз бих казал, че това е фундаментална промяна.
Ние също така засилихме ролята на този парламент и на всички национални парламенти.
Ние вече гласувахме Закона за допитването до народа, за да сме сигурни, че няма власт, която да бъде предоставена на Брюксел, без изричното съгласие на британския народ, получено при референдум. И днес, ако Брюксел излезе със законодателство, което ние не желаем, то ние можем, заедно с други парламенти, да му покажем червен картон.
И ние разполагаме с нов механизъм, с който най-накрая да наложим принципа, доколкото е възможно, че властта трябва да е тук, в Уестминстър, а не в Брюксел.
Така че, сега ЕС трябва всяка година внимателно да преразглежда правомощията, които упражнява, и да се откаже от онези, които вече не са му нужни и трябва да бъдат върнати на националните държави.
Господин председателю, реформите, които гарантирахме, ще бъдат правно обвързващи в международното право и ще бъдат утвърдени като договор в рамките на ООН. И те не могат да бъдат отменяни без съгласието на Великобритания и всяка друга страна членка на ЕС.
И както вече казах, всичките 28 страни членки също приеха, че договорите ще се променят, както за да включат защитните механизми за Обединеното кралство като икономика извън еврозоната, така и за да изключат неговото присъединяване към един все „по-единяващ се” съюз.
Господин председателю, нашият специален статут означава, че Великобритания може да има най-доброто от двата свята.
Ние ще бъдем в онези части на Европа, които работят за нас, като въздействаме както върху решенията, които ни засягат, така и върху премесващия центровете си на влияние най-голям единен пазар в света. Освен това, ние ще имаме възможност да предприемаме действия с цел сигурността на нашите граждани.
Но ние няма да имаме нищо общо с отделните части на Европа, които не работят за нас. Ще сме извън обсега на еврото. Извън еврозоната на спасителните заеми. Извън зоните с възможност за преминаване без паспорт, извън границите на Шенгенското пространство и ще сме защитени от това да станем част от все „по-единяващия” се Европейски съюз.
Разбира се, все още има какво да се направи.
Аз съм първият, който ще каже, че все още има много начини, по които тази организация да стане по-добра - и задачата за реформиране на Европа не приключва със споразумението от миналата седмица.
 
Референдум
Но благодарение на специалния статут, който споразумението ни предоставя, аз вярвам, че е дошло времето да се изпълни още един жизненоважен ангажимент, поет от това правителство - и той е да се проведе референдум.
Така че, г. председателю, днес започваме процеса, описан в нашия Закон за допитване до народа, за да предложим на британския народ сам да определи бъдещето си в Европа чрез референдум, насрочен за 23 юни, четвъртък.
Външният министър внесе пред двете камари доклад за новия статут, който правителството договори. Това е в изпълнение задължението за публикуване на информация, посочено в член 6 от Закона за референдума на Европейския съюз от 2015.
И тъй като кабинетът прие това решение в събота, позицията на правителството е да препоръча оставане на Великобритания в този вече реформиран Европейски съюз.
Господин председателю, това е жизнено важно решение за бъдещето на страната ни. И ние трябва да сме наясно, че това е окончателно решение.
Имаше идея, ако страната ни гласува да напусне ЕС, ние отново да предоговаряме и вероятно да проведем още един референдум. Едно второ предоговаряне, последвано от втори референдум, изобщо не стои на дневен ред. Ако като министър-председател пренебрегна изричното желание на британския народ да напусне ЕС, това би било не само грешка, но и един напълно недемократичен акт.
Освен това според дипломацията ни идеята, че и други европейски страни ще започнат предоговаряне на досегашното си членство, е пълна глупост. Много от тях са извършили изключителни неща, за да постигнат онова, което имат в момента.
Сега няколко думи за законодателната процедура. Искам да обърна особено внимание на този пункт. Ако британците гласуват страната ни да напусне ЕС, пред нас има само един начин това решение да влезе в сила - и то е да се задейства чл. 50 от Договора и да се започне процес на излизане. И британският народ ще има пълното право да очаква, че този процес ще започне веднага.
Нека разясня как функционира този процес. Той е свързан с 2-годишен период на предоговаряне условията за излизане. В края на този период, ако не бъде постигнато споразумение, от ЕС ще се излезе автоматично, освен ако всяка една от 27-те страни членки на ЕС не се съгласи това решение да бъде взето с известно закъснение.
И ние трябва да сме наясно - този процес не е свързан с покана за присъединяване отново – той е за напускане на ЕС.
Ние също трябва да сме наясно какво ще се случи, ако в рамките на две години не приключим процеса по напускане на ЕС. След изтичането на двете години ние няма да имаме достъп до единния пазар.
И нашите търговски споразумения с 53 държави по цял свят ще бъдат прекратени.
Това не може да бъде описано по друг начин, освен като риск, несигурност и скок в тъмното. Този акт може да навреди на работещите хора в страната ни за години напред. И това не е някакъв теоретичен въпрос, това е реално решение, определящо живота на много хора.
Когато става дума за работни места, не е достатъчно просто да се каже, че в един момент нещата ще се оправят и че от нас зависи да извършим тази промяна.
И аз смятам, че в идните седмици трябва ясно да си дадем сметка за икономическите последици от избора да напуснем ЕС.
Господин председателю, аз вярвам, че Великобритания ще бъде по-силна и по-сигурна и в по-добра ситуация, ако остане в един реформиран Европейски съюз.
Тя ще бъде по-силна - защото ние ще можем да играем водеща роля в една от най-големите световни организации, което ще ни помогне да участваме във вземането на големите решения, определящи нашето бъдеще, в областта на търговията и сигурността.
Тя ще бъде по-сигурна – защото ще можем да работим с нашите европейски партньори в борбата с трансграничната престъпност и тероризма.
И в по-добра ситуация - защото британските предприятия ще имат пълен достъп до единния пазар на свободна търговия - с повече работни места и инвестиции, и с по-ниски цени.
Господин председателю, ще има много дебати за суверенитета. И техните организатори ще бъдат в правото си да ги провеждат. За мен най-важното е властта да се упражнява в името на народа ни, за нашата страна и за нашето бъдеще.
Напускането на ЕС може за кратко да ни накара да се чувстваме по-суверенни – но дали в действителност ще ни даде по-голяма мощ, по-голямо влияние и по-голяма способност да провеждаме активни политики?
Ако напуснем ЕС, дали ще можем да предотвратим повторна дискриминация спрямо бизнеса ни? Не.
Ще имаме ли силата да настояваме европейските страни да споделят с нас информацията, която имат от границите си, така че да знаем какво правят терористите и престъпниците в Европа? Не.
Ще имаме ли по-голямо влияние върху решенията, които засягат просперитета и сигурността на британските семейства? Не.
Ние сме велика страна - и какъвто и избор да направим, ние все ще продължаваме да бъдем велики. Но аз вярвам, че изборът, който стои пред нас, е: Дали Великобритания да стане още по-голяма в един реформиран ЕС или да се решим да направим голям скок в неизвестното.
Предизвикателствата, пред които е изправен Западът днес, наистина са заплашителни. Агресията на Путин на изток. Ислямският екстремизъм на юг. Според мен, днес не е времето Западът да се разделя.
Когато нашият начин на живот, нашите ценности и нашите свободи са изправени пред предизвикателства, настъпва часът, когато другите, със същата участ, ни дават сила.
И, г. председателю, позволете ми да завърша, като споделя личното си мнение. Аз не се боря за преизбирането си. Пред мен не стои друг дневен ред, освен този, който ще е най-добрият за страната ни.
Аз стоя днес тук пред вас и ви казвам онова, което мисля. Моята отговорност като министър-председател е да говоря ясно за това, което смятам, че е правилното за нашата страна.
И това е, което аз ще правя всеки ден през следващите четири месеца.
Превод от английски Росен Асенов


[1] Той се предоставя при ниски доходи или при безработица само на един член от домакиството, с цел подкрепа при плащането на наема, грижите за децата или болен близък.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”