Български  |  English

Рисунката – концептуални подходи

 
"Рисунка и интермедия", галерия "Райко Алексиев", 16 февруари – 2 март 2016 г., куратор Атанас Тотляков
 
Рисунката е паметта на човечеството. Ако изтеглим линията на рисунката от проекта на цивилизацията, тя, цивилизацията, ще се разпадне. В колективните представи за изкуство, рисунката запазва сравнително устойчиви параметри. Поставена в хипердинамиката на визуалните послания в постмодерното и поствсякаквото изкуство, рисунката разтвори своите цели и задачи, функции и средства, своите проявления до необозрими граници.
Проектът "Рисунка и интермедия" пробива всички установени предразсъдъци за рисунка. Събрал в едно пространство ветерани на неконвенционалното мислене в българското изкуство до млади, някои още студенти, проектът вкарва в ускорител залинялото ни разбиране и представи, за да ни изненада, смути или екзалтира, за да ни поведе в неочаквани смислови пространства.
Рисунката, поставена в интермедиална среда, губи автономната изобразителна и пластическа активност, за да се включи в сложна хибридност от смесени артикулации и концептуални подходи. Слизайки от висотата на своята артистична самодостатъчност, рисунката става интегрална част от езикова полиморфия, включваща трудно съпоставими, дори изключващи се артикулации. Рисунката става част от инструментариума на концептуално изразяване и в изложбата откриваме изненадващата парадоксална изобретателност на артистичното въображение.
В работите на Иво Бистрички се наслагват два формални и смислови слоя - светлинна проекция на красива метафора на живота върху мрачната символика на смъртта. Дорисувано с бяло е съзерцанието върху невидимото присъствие в "Проектни зони" на Петер Цанев - изтънчена поетика върху изчезваща идентичност. Рисуването като писане върху черна дъска търси препратки към Бойс и в същото време взривява националния ни комплекс в радикалната работа на Красимир Русев. Мрачната психопоетика на анатом е визуалната "Агресия" на Трифон Калфов. Медитирането върху прахта е артистичният опий на Михаил Михайлов. Абсурдно и иронично е заиграването с виенския акционизъм на Нестор Ковачев, Деян Боев открива живота на графичната линия в най-профанни неща, а Мацей Зданович визуализира уличния шум. Атанас Тотляков ни фокусира върху тактилните усещания, предлагайки ни чувството за допир като естетическо преживяване. Елегантно се припокриват автор, модел и графично пространствени структури в работите на Яница Фендулова. Дан Тенев дорисува с цветни моливи спътникови снимки на своите меганамеси в ландшафта, а Константин Денев овладява своята ексхибиция в аксиометрията на линейна и пространствена структура. В ролята на манипулативен гностик, Цветан Кръстев открива единството на творението в аналогията на линиите, чертаещи абсолюта във форма на фосили и папиларните линии на ръката си. Веселин Димов, позовавайки се на супрематизма, създава своя митология, докато Георги Минчев се вживява в инфантилното, като рисува патета. Единствен Владимир Иванов рисува фигури с класически средства и точно когато си почиваме в удобството на познатото, включването на текстове на Витгенщайн в структурата на произведението отмества съзерцанието от пластическото в мисловна проекция с неочакван изход.
Това възможно най-кратко описание на изложбата по-скоро разкрива изключителното многообразие от идеи и концептуални похвати. Проектът "Рисунка и интермедия" настоява за ново, разширено предефиниране на рисунката, за активиране на иновативност и нова жизненост в уморената практика рисуване. Предложените концептуални решения създават странни ситуации с парадоксалните комбинации на кодове от различен порядък в сложно съставна смес, мрежа от смислови значения. Създаденият хибриден продукт е изпитание за зрителя, предизвикателство към устойчивостта на неговите културологични напластявания. При всички случаи, това е визуално и интелектуално приключение с изненадващи развития, очакване за бъдеще и непредвидим край.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”