Български  |  English

Красимир Крумов

 

Новият конформизъм
Есета
 
ИГ „АГАТА-А”, 2015
Цена 16 лв.
 
Отвъд страха от смъртта
 
Някои от есетата в „Новият конформизъм” нашите читатели познават от тяхната първа публикация на страниците на вестник „Култура”: „Фиктивният човек”, „Опитомяването на човека”, „Отместването на пейзажа”, „Смъртта на тишината”... В сборника, чиято премиера Грец не дочака, те са разпределени в три дяла – „Човешката ситуация”, „Медиалният органон” и „Свръх капитализмът”. Ето как той ги резюмира на финала на книгата: животът на съвременния човек навлиза във фаза на фиктивност; новата ситуация в света, при която медиалността не само предефинира социалните връзки и взаимоотношения в обществото, но променя и самата структура на съзнанието и мисленето на човека; онтологическата криза на съвременния свръхкапитализъм, отношенията между демокрация и мутиращото политическо начало, преоценка на ценностите и анализ на основните феномени на епохата.
Внезапната загуба на Красимир Крумов, един от автентичните мислители на нашето време, ни кара по нов начин да прочетем финала на есето му „Страхът от смъртта”:
Страхът от смъртта трябва да се съхранява. Ние следва да се страхуваме от смъртта, защото това е начин да прекъснем стихията на преструването, на трайната междинност и неустановеност. Безстрашието на набожните хора вече е непостижимо, но можем да опазим екзистенциалния и психически страх от смъртта, като останем докрай при него. Това е секуларният метод да приемем смъртта, тази невъзможност за възможността.
Но как да приемем твоята смърт, Грец.
Култура


Красимир Крумов-Грец (1955 – 2015)
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”