Български  |  English

Литературно знание за всички

 
Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти е името на новия проект, който Институтът за литература заедно с Националния литературен музей и Столична библиотека ще изпълнява до юни 2016 г. Проектът ще събира, систематизира, дигитализира и съхранява културното наследство на 13 български класици: Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов. Предвижда се създаването на три дигитални центъра за културно наследство, както и уеб базирано дигитално хранилище; сайт с нови литературоведски текстове и с непознати и уникални архивни материали; филми; виртуални колекции; презентации; семинари; лектории и др. Класиците на българската литература ще бъдат, уверяват авторите на проекта, представени чрез непознати и уникални материали от личните им литературни архиви – ръкописни и печатни документи, изображения на артефакти, фотодокументи, единични листове от периодични издания, материали за културноисторическия контекст и творчеството им, съхранявани в Института за литература, Националния литературен музей и Столична библиотека, както и чрез цялостни литературоведски профили, които ще включват културноисторическия и литературния контекст, биографична информация за авторите, уникален библиографски каталог на публикациите от и за тях в българския периодичен печат. В специален раздел на уеб базираното дигитално хранилище ще бъде изграден дигитален фонд на ромската култура през ХХ век, от която ще бъдат дигитализирани книги, периодични издания, фотодокументи и др. За целта ще бъде оборудван мобилен дигитален център за ромска култура, ще бъдат обучени ромски младежи, които да работят в него и да създават образователни продукти въз основа на дигиталния ресурс.Така ще бъде изпълнено изричното условие на донорите 10% от бюджета на проекта, финансиран по Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, да се използва за ромската общност в България.
К
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”