Български  |  English

Библиография за Кристо (Явашев)

 
Аврамов, Богомил. Чадърите говорят или последната авантюра в изкуството на Христо [Явашев]. // Хиперион. год. I (XI), 6-7 (1990), с. 41-44.
Ангелов, Ангел. Естетическото като алтернатива и утопия:Разговора води Морис Фадел: По повод кн. на авт. "Конкретни утопии", посветена на Кристо (Христо Явашев) . // Литературен вестник. Год. VIII, 26 (8 - 14 юли 1998), с. 6, 7.
Ангелов, Ангел. Артефакт, художествена творба, естетически дискурс (или донякъде Christo III). // Летература .14 (1997), с. 65-74.
Ангелов, Ангел. Конкретни утопии: Проектите на Кристо. София: Отворено о-во, 1997. 120 с.ISBN 954-520-120-7
Ангелов, Ангел. Подем и промяна: Проектите на Кристо (Явашев) 1968-1972. // Летература. 12 (1996), с. 44-54
Ангелов, Ангел. След епатажа и преди интеграцията на публиката: Творчеството на Кристо (Явашев) до края на 60-те години. // Летература. 9 (1995), с. 38-47.
Атанасова, Евгения. Накъде водят портите?Художественият проект "Портите" на Кристо и Жан Клод в Сентъл парк, Ню Йорк // Ек. Год. XII, 2 (2005), с. 35-38
Бекриев, Христо. Етюди за Christo [Явашев]. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995. 80 с.ISBN 954-524-104-7
Бояджиев, Лъчезар, Christo. Райхстагът е гол - Мода, бр. 1, 1996, с. 29-32
Бояджиев, Лъчезар, До Калифорния и напред. Или за сенките под чадърите - АРТ, год. 1, бр. 1, 12-18 декември 1991
Бояджиев, Лъчезар, За Леонардо, Кристо и Любен - Култура, бр. 42, 16 октомври 1992
Бояджиев, Лъчезар, Интервю с Кристо - Vice, 2010, год. 2, номер 12, с. 26-30
Бояджиев, Лъчезар, Носталгия по желязната завеса – Пулс, 1990, 24 април, бр. 17, г. ХХVІІ, с. 1, 6-7
Бояджиев, Лъчезар, Под сенките на чадърите - Изкуство. Art in Bulgaria, 1 (1993), с. 20-21
Бояджиев, Лъчезар, Против живота в униформа. Изложбата „Кристо. 22 авторски постера“ - Дума, бр. 246, 5 декември 1990
Бояджиев, Лъчезар, Репатрирането на Christo - Епоха, бр. 8, 11-17 април 1991
Бояджиев, Лъчезар, Христо (роден - Явашев) и Jeanne-Claude (родена – de Guillebon)”. - В: България 20 век, съст. Филип Панайотов. София 1999
Бояджиев, Лъчезар, Христо (Явашев) и успехът - Архитектура, бр. 2, 1994, с. 26-30
Василев,Ванцети. Да опаковашвятъра: по стъпките на Кристо и Жан-Клод. София: Изток-Запад, 2013. 124 с.ISBN 978-619-152-225-5
Георгиева, Лиляна. "Загърнатият Райхстаг " и демокрацията: Изкуството на Христо Явашев (Кристо). // Литературен форум. Год. V, 27 (5-11 юли 1995) с. 1, 7.
Градев, Владимир, Кристо с Ангел - в. Култура, бр. 17, 1 май 1998, с. 12;
Данаилов, Борис, За книгата на Ангел Ангелов - сп. Проблеми на изкуството, 1999/ 2, с.62
Димитрова, Геновева. Нежност към нетрайното: (Българският документален филм "Кристо на 75 - едно интервю на Тома Томов", режисьор Жезко Давидов). // Култура. Год. 54, бр. 22 (11 юни 2010), с. 4
Едно, г. 1, април 2002: Ники Дончев, Ася Иванчева, Светла Танова, „Опаковката”, с. 078-085.
Зидаров, Филип, Кристо и Жан-Клод. Порталите – Бюлетин на СБХ, 2005, № 2
Какво ли не помни Райхстагът. - Демократически преглед. год. XXVIII, 6-7 (1995), с. 197-204.
Константинова Румяна, Кристо – един различен поглед към изкуството на пакетажа - Изкуствоведски четения, София: Институт за изкуствознание, 2005, с. 77-80
Кукуларова, Петя. Коне, гълъби и входната врата на Кристо. // Култура. Год. 56, бр. 12 (30 март 2012), с. 12.
Лозанов, Георги.Christo класикът: Сценарий за пълнометражен документален филм, режисьор Стоян Радев. - Култура. Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 9.
Михайлова, Владия. Христо или Christo: В началото на събитието ["Христо и Жан Клод" - изложба, срещи и дискусии, посветени на художника] //Култура. Год. XLIX, 43 (9 дек. 2005), с. 8.
Найденов, Валентин. Повиването на Младенеца: Дневник за Кристо. [София]: Найденов-ВМ, 1996. 60 с.ISBN 954-90187-1-7
Отворено писмо. До Христо Явашев, Ню Йорк, САЩ - Култура, бр. 52, 29 декември 1989
Попова, Диана, 1981 – 1995 – Възможната история. Българското изкуство през колекцията на СГХГ, София: 212, с. 139-41
RE: Анти-Христо или Анти-Кристо. Становище на групата художници Ultrafuturo по повод статията на Владия Михайлова "Христо или Christo: В началото на събитието", Култура, N 43, 9 дек. 2005, с. 8. // Култура. №, 1 (13 ян. 2006), с. 8.
Рот, Юлиана, За Христо Явашев и българската идентичност. Доклад, изнесен на конф. "Път към Европа. Българска идентичност между свое и чуждо", Лайпцигски панаир, март 1999. // Elias Canetti- II, 3 (2000), с. 56-61. Препечатано в: Юлиана Рот, Клаус Рот, Студии по интеркултурна комуникация, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2007, с. 237-40
Руенов Руен, Ще дадем цялото наше време, любов, енергия и пари: [Интервю с творците] Кристо и Жан-Клод // Изкуство. Art in Bulgaria. Год. X, 90-92 (2002), с. 31-36
Спасова, Албена. НХА - Галерия "Академия" представи Христо и Жан Клод // Полиграфия. Год. ХХVII, 1 (2006), с. 39-40.
Стоилчева, Христи.Портите на Кристо и Жан Клод [в Сентръл парк, Ню Йорк]. // Култура. Год. XLIX, 7 (25 февр. 2005), с. 8.
Тенев, Георги. Кристо и свободната любов. София: Алтера, 2008. 202 с. Тодоров, Георги, Разопакованият Christo - Изкуство. Art in Bulgaria, 1 (1993), с. 22-23
Тодоров, Георги, Разопакованият Christo - Изкуство. Art in Bulgaria, 1 (1993), с. 22-23
Труфешев, Николай. Виртуален диалог с Кристо: Творчески портр. на художника. //Про & Анти. Год. XV,10 (8 -15 март 2005), с. 11
Хаджиева, Ива. Детето Христо. Спомени за Христо Явашев. // Култура.. Год. XXXVII, 7 (12 февр. 1992), с. 5.
Явашев, Анани. Брат ми Христо.Христо Явашев (Кристо), спомени, изказвания, писма . // Ек, год. IX, 4 (2002), с. 18-23.
Явашев, Христо – Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Том трети С – Я, С.,: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2006
 
Angelov, Angel V., After the Épatage and before the Integration of the Public: The Art of Christo (Javacheff) and Jeanne-Claude Until the End of the 1960s -http://liternet.bg/publish11/avangelov/christo_en.htm
Boyadjiev, Luchezar, I’ll take the Wrap” - Art & Antiques Mag., January 1992, p. 20-22
Boyadjiev, Luchezar, The Situation ‘Beyond’ as a Situation ‘Behind - In: Beyond Walls and Wars. Art, Politics, and Multiculturalism. (Proceedings of the 25th AICA Congress, Santa Monica, CA, USA, October 1991). Ed. Kim Levin. Midmarch Arts Press, New York 1992, p. 11-18
Boyadjiev, Luchezar, The Wrapped Reichstag. Iron Curtain Nostalgia - The Insider, vol. 5, No. 11-12, 1995, p. 4-7
 
 
Филми
Граница на мечтите. Георги Балабанов (продукция на френския ТВ канал ARTE, 1996
Кристо и Жан-Клод – изкуството е за двама. Евгения Атанасова; Милен КУЗОВ – режисьор. БНТ. 2013
Кристо на 75: Документален филм. Тома ТОМОВ – сценарист; Жезко Давидов – режисьор. 2010
 
Библиографията е изготвена от Лиляна Димитрова, Университетска библиотека, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, с допълнения от Лъчезар Бояджиев и Ангел Ангелов. Преводни заглавия не са включени.
 


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”