Български  |  English

Обръщение към младежите от Европа и Северна Америка

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Младежи от Европа и Северна Америка!
Последните събития във Франция и в някои други западни страни ме убедиха, че е необходимо да поговоря откровено с вас. Обръщам се към вас не защото пренебрегвам вашите родители, а защото във вашите ръце е бъдещето на вашите страни и народи, а и поради това, че според мен, във вашите сърца е по-силна и упорита нуждата от истина.
Обръщам се с това послание не към политиците и не към държавните дейци, защото те съзнателно отделят пътя на политиката от пътищата на истината и добродетелта.
Бих искал да поговоря с вас за исляма, по-точно за този образ, в който на вас ви поднасят исляма. През последните две десетилетия, почти веднага след разпадането на Съветския съюз, бяха предприети много усилия, за да бъде представена в образа на ужасен враг тази велика религия. За съжаление, в политическата история на Запада провокирането на страх и ненавист с цел да бъдат използвани след това има дълга традиция.
Не искам тук да се спирам на различните фобии, с които биват заразявани народите на западните страни. Един бегъл поглед към последните критически изследвания на историята убеждава в това, че в новата историография се мълчи за неискреното и лицемерното отношение на западните държави към другите страни и народи.
Съединените щати и Европа се срамуват от своята история на робството, чувстват се неловко за колониалния период и се огорчават, когато наблюдават на какъв гнет са подложени хора с друг цвят на кожата и нехристияни. Вашите учени и историци много се срамуват за кръвопролитието, което се е извършвало в името на религията между католици и протестанти, а също така и в името на тази или онази страна или националност по време на Първата и на Втората световни войни. Такова отношение предизвиква възхищение.
Но като споменавам няколко момента от този дълъг списък, аз не искам да упреквам историята. По-скоро ми се иска вие да попитате своите интелектуалци защо общественото съзнание на Запад се пробужда и осъзнава с толкова спънки и с такова закъснение от десетилетия и столетия. Защо преразглеждането на колективното съзнание е възможно по отношение на далечното минало, но не и по отношение на настоящето с неговите проблеми? Защо се правят опити да се попречи на формирането на обществено мнение по такъв важен въпрос, като отношението към ислямската култура и ислямското мислене?
Вие знаете, че общата основа за тези деспотични гешефтари е унизяването, както и разпалването на страх и ненавист към „другия”. Иска ми се да попитате себе си защо старата политика на разпространяване на „фобии” и ненавист е насочена с такава нечувана интензивност към исляма и мюсюлманите. Защо структурите на властта в целия свят искат да отслабят и маргинализират ислямската философска мисъл? Какви идеи и какви ценности на исляма разстройват програмите на свръхдържавите и какви интереси биват защитавани, когато се изкривява образът на исляма? Затова първата ми молба е тази: изучавайте, изследвайте онези подбуди, които се крият зад мащабните опити да се очерни и опорочи образът на исляма.
Втората ми молба се състои в следното: в отговор на потока от предварителни осъждания и кампаниите по дезинформация, постарайте се да получавате знания за тази религия направо, от първа ръка. Логиката изисква вие да можете да разбирате характера и същността на онова, с което ви плашат и против което се опитват да ви настроят.
Аз не настоявам да приемете моята представа за исляма или представата на други хора. Искам да кажа следното: не позволявайте да ви поднасят динамиката и реалността на днешния свят, обвити в неприемане и предразсъдъци. Не им позволявайте лицемерно да ви представят завербуваните от самите тях терористи като представители на исляма.
Получавайте знания за исляма от главните и оригиналните източници. Черпете информация за исляма в Корана и в разказите за живота на великия Пророк. Иска ми се да ви попитам: чели ли сте Корана на мюсюлманите? Изучавали ли сте учението на пророка на исляма, а също така неговите хуманни и нравствени доктрини? Получавали ли сте знания за исляма от други източници, освен от средствата за масова информация?
Задавали ли сте си въпроса как, на основата на какви ценности ислямът е създал най-великата научна и интелектуална цивилизация в света и е възпитал най-блестящите учени и мислители в продължение на няколко столетия?
Иска ми се да не позволявате презрителното и оскърбително отношение и изфабрикуваните образи на исляма да създават между вас и действителността пропаст, която ви лишава от възможността да изказвате безпристрастни съждения. Днес комуникационната среда унищожи географските граници. Затова не позволявайте да ви заточават между изфабрикувани мислени граници.
Никой не може да преодолее сам тази пропаст, но всеки от вас е в състояние да създаде мисловен мост на справедливостта, за да премине пропастта и да просвети себе си и окръжаващите го. Такова предварително предвидено предизвикателство между исляма и вас, младежите, не е желателно, но то ще повдигне нови въпроси във вашия търсещ и любознателен мозък. Опитите да намерите отговори на тези въпроси ще ви дадат съответната възможност за откриване на нови истини.
Затова не пропускайте възможността да стигнете до правилните, непредубедени и подходящи представи за исляма. Да се надяваме, че благодарение на отговорното ви отношение към истината, бъдещите поколения ще пишат историята на днешните отношения между исляма и Запада с по-чиста съвест и с по-малко недоволство.
Аятолах Али Хаменей, Лидер на Ислямската революция в Иран
21 януари 2015 г.
 
Бел. ред. Освен всичко друго, този текст е и доказателство, че информационните войни в съвременния свят имат добри дни пред себе си. Разбира се, че веднага имаше реакция в различни медии, тук ще приведем само част от текста на Акбар Гянджи, Radio Zamaneh, Холандия:
Иранските масмедии в голяма степен изопачиха информациите за терористичните актове в Париж, за да покажат, че зад тях стои френското правителство. Те посочваха следващите моменти: а) Нима е възможно един от терористите да си загуби документите, по които после бива установена личността му? b) Облеклото на терористите и използваната от тях тактика говорят за високия им професионализъм; поради това, по всяка вероятност, те са били тайни агенти на полицията. c) Един от терористите прострелва в главата падналия полицай-мюсюлманин, обаче на записа (показван хиляди пъти по всички канали) не се вижда нито една капка кръв. Това доказва, че целият инцидент е бил режисиран.
Най-вероятно Хаменей е на същото мнение. Той смята всички терористични групи на такфиристите за наемници на Запада, тази мисъл прокарва и в посланието си. По този начин иска да каже на западната младеж, че нейните политици са инсценирали атаките, за да очернят целия ислям.

 

още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”