Български  |  English

Светът, оживен от думите

 

Между 13 и 16 ноември т.г. СУ„Св. Климент Охридски” отвори врати за Първия международен филологически форум за студенти и докторанти. Алма матер събра 250 участници от 18 държави. Форумът беше организиран от Факултета по славянски филологии, Центъра за анализ на политическата и журналистическата реч и Студентския съвет при СУ „Св. Климент Охридски”. Събитието беше съпроводено от поредица от лекции и кръгли маси с участието на видни български учени, а научните разработки на младите изследователи бяха разпределени в 17 секции.
Форумът беше открит от заместник-ректора проф. Анастас Герджиков и декана на ФСлФ проф. дфн Панайот Карагьозов. Последваха три встъпителни лекции: „Четирима автори на „Дон Кихот” на проф. дфн Валери Стефанов, в която беше поставен въпросът за четенето, писането и условността на автора; „Няколко думи за думата” на проф. дфн Василка Радева, в която се разискваха въпроси от областта на лексикологията, и „Свети Климент Охридски – ораторът и химнописецът” на проф. дфн Искра Христова-Шомова. Денят продължи с работа по секции в следните три направления: „Лингвистика“, „Литературознание“ и „Фолклористика и културна антропология“, като докладите бяха изслушвани и коментирани от специалисти в съответната научна област. В рамките на първия ден бяха обсъдени предизвикателствата пред филологията в съвременния дигитален свят. Това се случи на кръглата маса „Образование и нови медии”, в която участваха преподаватели от Катедрата по методика на обучението по български език и литература на СУ, редакторският екип на сп. „Littera et Lingua”, доц. д-р Елка Димитрова, ръководител на проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм”, и др.
Вторият ден започна с лекции на проф. д-р Йовка Тишева „Как говори съвременният българин?” и проф. д-р Миглена Николчина „Изкуственото същество в литературата”. И двете поставиха съществени въпроси за саморефлексията на човека в съвременността. Беше проведена и кръглата маса „Политическата и журналистическата реч”. Силен интерес предизвика представянето на книгата „Езикови портрети на български политици и журналисти” на доц. д-р Надежда Сталянова и гл. ас. д-р Владислав Миланов, в която е анализирана речта на видни български общественици.
В рамките на Първия международен филологически форум за студенти и докторанти на 15 ноември се проведоха и Петнадесетите Климентови четения за млади изследователи. Те започнаха с встъпителната лекция на проф. дфн Татяна Славова „Тайните на ръкописите”. Успоредно с работата по секции при голям интерес се проведе и кръгла маса „Българистиката в чужбина“ с участието на български лектори в чужбина, на български и чуждестранни студенти и докторанти.
Докладите на младите изследователи обходиха културно и географски различими пространства, многообразие от епохи и изследователски въпроси. Те бяха посветени на актуални филологически проблеми. Най-много впечатляваха искреният интерес, отговорността към собствените текстове, критическият поглед към своите и чуждите разбирания. Имаше смели и дръзки тези, засегнали въпроси, към които сме свикнали да „посягаме” по-предпазливо. Въпреки това, участниците бяха поощрявани от журито, което съвсем добронамерено предлагаше и насоки за редакции. Най-добрите разработки бяха избрани да бъдат публикувани в списанията на Факултета по славянски филологии „Българска реч“, „Език и литература“, „Съпоставително езикознание“, „Литературата“, „Littera et Lingua“.
Следващата научна среща на младите филолози е предвидена за ноември 2016 г.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”