Български  |  English

Мария Груева

 
Из Пътеводител на
културологическия стопаджия
 
ИК „Жанет 45”
Цена 14 лв.
 
 
Весело, та сериозно
Големият въпрос на този „Пътеводител” е дали нехайното, нерационално оформяне на книгата (нещо рядко за „Жанет 45”) не е всъщност плюс, не е подсилване на внушението от текста, не е адекватната форма за (нарочно) нехайното съдържание.
На стоп като на стоп – тръгваш не по правата на начертания маршрут, тръгваш за незнайнокъдеси, вдигнал палец, използваш чуждите маршрути, за да се придвижиш не точно към топос, а по-скоро към идея, към представа, към нещо липсващо ти.
Това правим, четейки тази книга – пътуваме, криволичейки, бягайки от рационалното, линеарното, европейското, може да се каже. Но не непременно към Китай, въпреки че главно за него става дума. Китайската чуждост и странност, оказва се, имат аналози в западното ни обкръжение и тук има хора, които смятат, че „едно показване е повече от хиляда думи” и че „единственият начин да заздравим интелекта си е да не мислим за нищо”.
Пътуването е напосоки и весело. Как Западът среща Изтока, как Изтокът среща Запада. (Първите чайнатауни, изглежда, са в Новгород и Москва).
Мария Груева е живяла в Китай – маоистки Китай, спомените тук-там избиват сред четивата в книгата. А тя е съставена от (с добавки и допълнения) публикациите й в седмична рубрика в „Култура” през 90-те години на миналия век. Тогава, казва тя в „Пътеводителя”, „интензитетът на очакванията, умората, надеждите и отвратата бяха други”...
Съветвам желаещите да вдигнат пръст и да се качат на първата изпречила им се страница. Току-виж се натъкнали на Бердяев: „Не може да се отрече относителното значение на логическите категории, върху които се основава научното познание, но да им се придава висш и абсолютен онтологичен смисъл е просто една от лъжливите философии, пленени от световната даденост, битие в състояние на необходимост.”
Хр.Б.
 


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”