Ходене по буквите , брой 9 (2980), 08 март 2013" /> Култура :: Културен коктейл :: Ходене по буквите
Български  |  English

Ходене по буквите

 
Ролан Барт. „Фрагменти на любовния дискурс”. Говори един влюбен… Трето допълнено издание. Съставителство и превод от френски Лидия Денкова. Издателство на НБУ. С., 2013, цена 20 лева
Третото у нас издание на прочутите „Фрагменти…” е най-яркото не само като дизайн и полиграфия. Преводът е подобрен спрямо първите публикации от 1997 г. и 2005 г. Томът съдържа неиздадени страници, подбрани от „Любовният дискурс” („Сьой”, 2007): „Пирът” и фигурите „Някога”, „Двойственост”, „Книга”, „Миг” и „Музика”, както и „Как е създадена тази книга”, т.е. по-обемният първообраз на предговора към „Фрагменти…”-те. Само гадаем защо Ролан Барт е решил да отпаднат от първото издание изреченията под наслова „обичаме, защото е имало книги”: „Любовта идва от книгата, любовта е най-напред написана. Аз само пренаписвам, до безкрай: не бих знаел кого да желая, не бих знаел какво да правя без книга, която да ме води. Винаги срещам една книга, която дава тяло (език, история, вълнение) на моето желание.” Книгата излиза в поредицата „Какво значи това?”, където неотдавна прочетохме и първата у нас публикация на „Удоволствието от текста”. Като че ли издателството на НБУ се утвърждава като авторитет в академичното осмисляне на любовта (неотдавна издаде и опит върху нежността от Лидия Денкова под заглавието „Елена и философите”).
 
Радка Пенчева. „Страници и странници в българската култура”. Издателство „Фабер”, ВТ, 2013
Изследователката извежда на авансцената на съвременната литература и култура несправедливо смятани за второстепенни фигури от българската история. Тя издирва, представя и размишлява върху свидетелства за Иван Кирилов (първия белетрист, поставил въпроса за любовния опит на българската интелигенция след Освобождението), Панчо Михайлов, Яна Язова, Матвей Вълев, Ангел Каралийчев, Иван Богданов, критика Георги Константинов, анархистите Георги Шейтанов и Петър Мазнев. Изнася съхраненото в Дирекция „Военно-исторически архив” в Търново за подпоручик Дебелянов, който в деня на смъртта си всъщност трябвало да бъде в отпуск, но бива пререден от друг чрез връзки... Припомня факта как изборът на Петър Габе за народен представител от Балчишкия край през 1894 г. е касиран не защото агроикономистът е некомпетентен, а просто защото е евреин. Човек чете книгата на д-р Пенчева и си дава сметка колко много случайности предопределят канона, безсмъртието и забравата.
 
Петър Горанов. „Нищо особено”.Етически предели и микроидеологии (съзерцателни есета). Издателство „Критика и хуманизъм”, С., 2013, цена 17 лева
Отдавна очаквана, книгата завладява с твърдението: „Важно е не да бъде размита границата между етика и естетика, важно е такава да липсва.” Нека рискувам с хипотезата, че понятийното мислене у Горанов всъщност е дълбоко метафорично. То е като протяжност, която постепенно се зарежда със значения... Заредена донякъде, е едно понятие; заредена още повече - става друго понятие. Да, "Нищо особено" създава усещане за loading. Философията се зарежда до поезия! Изложението на Петър Горанов, контрапункт на разбързаното мислене днес, е облечено от художничката Яна Левиева с, представяте ли си, тропосана детска пижамка.
още от автора


1 - 08.03.2013 18:39

Барт
От: Николай Узунов
Четенето на Барт е само по себе си процес на удоволствие; радвам се, че стойностни книги продължават да се издават в скромната ни България :) Е, все още очаквам пълни събрани съчинения на Хусерл, но това е друга тема :)
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”