Социологията в България през погледа на поколенията" /> Култура :: Изборът на "Култура" :: <i>Социологията в България през погледа на поколенията</i>
Български  |  English

Социологията в България през погледа на поколенията

 

(Интервюта с български социолози)
 
Съставители Светла Колева, Диана Ненкова, Симона Тренева
ИК„Пенсофт”, 2012
Цена 25 лева
 
Времето на българските социолози
Книгата съдържа беседи с 27 социолози с безспорни приноси към утвърждаването и развитието на българската социология. Интервютата са осъществени преди десетилетие в рамките на два различни по цели и методология проекта: „Социологията в Централна и Източна Европа от края на 50-те години до 1989 г.: пътят към предизвикателствата на 90-те години”, осъществен между 1999 и 2001 г. от Светла Колева, и „Феноменология и социология в България: социални контексти и социално признание”, осъществен през 2002-2003 г. от Симона Тачева. Книгата споделя емпиричния материал, който двата проекта са събрали, без да претендира, че интервюираните са единствените значими имена в българската социология. Както сподели Светла Колева, липсата в тома на авторитетни социолози се дължи на факта, че от гледна точка на теоретичните модели на двата проекта, те или не са свързани с феноменологията, или не са имали онази институционална позиция, позволяваща им да мобилизират ресурси за въздействие върху развитието на социологията.
В първа глава на книгата – „Пионери” на социологическото знание в България. 50-те и 60-те години на ХХ век”, четем интервюта с Кирил Василев, Анастас Тотев, Стоян Михайлов, Венец Цонев, Чавдар Кюранов, Минчо Семов, Петър-Емил Митев, Захари Стайков, Стефан Дончев, Веска Кожухарова, Виктор Самуилов, Йорданка Трополова и Йордан Венедиков, благодарение на които разбираме повече за „възстановяването” на българската социология. Втората глава – „В търсене на нови теоретични хоризонти. Средата на 70-те години на ХХ век”, представя интервюта с Николай Тилкиджиев, Кольо Коев, Михаил Мирчев, Деян Деянов, Андрей Бунджулов, Андрей Райчев, Лиляна Деянова, Майя Грекова и Петя Кабакчиева. А Георги Димитров, Иван Чалъков, Светлана Събева, Нина Николова и Мирослава Георгиева са интервюирани в трета глава като „Новите ”млади” в българската социология (80-те и 90-години на ХХ век)”. Книгата съдържа биографични справки за интервюираните социолози, въпросниците по двата проекта, таблица с организационното развитие на ключови за утвърждаването на социологията у нас институции от 50-те години насам и др.
В увода си от 2012 г. Светла Колева и Диана Ненкова заключават: Всеки един от интервюираните наши учители и колеги, разказвайки своя опит в социологията, осмисля всъщност нейното развитие и това на българското общество в десетилетията, през които се е формирал, изграждал и работил като социолог или със социолози. Всеки от тях, отговаряйки на въпросите, определени от проблематиката на двата изследователски проекта, описва всъщност своето участие в колективното дело социология. И прави нейната история многолика и многогласна, съставена от множество житейски фрагменти – на интервюираните и на другите, за които говорят. Авторството на тези истории е безспорно. Тук ние само събрахме паметта за тях, за да я подредим за себе си и предадем на другите. Защото „бъдещето е завинаги”.
М.Б.
 


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”