Български  |  English

От парка Пеньо Пенев до Бразилия на Тери Гилиъм

 
Част от архитектурното наследство на тоталитарния режим в България ще се превърне в международен културен маршрут. Това е целта на екип от млади архитекти от Националния институт за недвижимо културно наследство – София, които участват в международния проект ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes of XX century In Urban Management - архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление). Те го представиха неотдавна в сградата на бившия Партиен дом. По думите на архитект Емилия Кълева, крайната цел на проекта е да се начертае общ маршрут, който да минава през всичките страни участнички в него – Италия, Словения, България, Унгария, Словакия, Румъния, Гърция, Хърватия, Сърбия, Албания и Босна и Херцеговина. Ролята на България е значителна, тъй като тя участва с най-много партньори на национално ниво от всички останали страни – Министерство на културата, Националният институт за недвижимо културно наследство и община Димитровград. Това, което отличава този проект от други културни маршрути, е неговата идея – да се преосмисли и да се намери начин за интегрирането на тоталитарното наследство в съвременния град. Освен това, за първи път това наследство се възприема като общо, споделено на територията на Европа и се предлага конкретен механизъм чрез лостовете на културния туризъм тези обекти да се възприемат не само като заслужаващи да бъдат запазени, но и като ресурс за местно развитие.
България участва с общо девет обекта в София и в Димитровград. Десислава Ненчева представи накратко градоустройствения ансамбъл Ларгото, който се състои от сградите на бившия Партиен дом, Президентството, Министерския съвет, хотел Шератон и ЦУМ; държавна резиденция Бояна, която е с осем сгради, най-известната от които е сградата на Историческия музей. Никола Михов говори за Паметника на съветската армия, монумента „Знаме на мира”, Дом-паметник на БКП на връх Бузлуджа, като наблегна, че идеята на проекта е не да се участва в обществените дебати и полемики около тези обекти, а да се изследва с какво те са интересни от гледна точка на историческия и архитектурен контекст. Живка Шишкова говори за три обекта от Димитровград - единственият град, създаден с постановление на Министерски съвет от 1947 г., а именно: за неговия градски център, за жилищния комплекс „Трети март” и за парка „Пеньо Пенев”, който е посветен на бригадирското движение и по чието създаване е работено цели 17 години.
Накрая бе представен и комплексът Национален дворец на културата, като председателят на борда на директорите на НДКИвайло Георгиев каза, че във връзка с проекта ATRIUM предстои да бъде създаден музей на НДК, който ще предлага обиколка из самия комплекс, включваща т. нар. „център за видеонаблюдение”, енергийния център с неговите дизелови генераторите, които някога са се включвали при форсмажорни обстоятелства и са можели да захранват половин София, както и тръбите на климатиците на комплекса, които Георгиев сравни с тези от филма „Бразилия” на Тери Гилиъм.
След като общо 71 архитектурни обекта от всички страни бъдат анализирани (първи етап от проекта), ще последва разработване на наръчник, който ще е посветен на добрите практики в управлението на такъв тип тоталитарни обекти в сферата на културния туризъм. След това ще се събере допълнителна информация за тези обекти с цел дообогатяване на техния образ в културния маршрут и така ще бъде създадено досие, с което ще се кандидатства за статут „Маршрут на Съвета на Европа” пред Международния институт за културни маршрути със седалище в Люксембург.
На този етап българските млади архитекти се стремят деветте обекта на наша територия да могат да бъдат посещавани от всички желаещи, независимо под каква форма – в определени дни, или като обекти, на които да протичат фестивали или други културни мероприятия. Те предвиждат изложби с архивни материали, събрани около обектите, както и публични срещи с хора, които са участвали в тяхното изграждане.
„Предстои да чуем много интересни истории за обектите на тоталитарната архитектура, които са градени под мотото „Социалистически по дух, национални по форми”, завърши представянето на проекта водещата Деница Сачева.
 
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”