Думи срещу думи ( литература), брой 27 (2910), 15 юли 2011" /> Култура :: Наблюдатели :: <i>Случаят Тютюн</i> отново
Български  |  English

Случаят Тютюн отново

 

Другият Тютюн. Документи и спомени. Пламен Дойнов, Анна Свиткова, съставители. Издават Несарт и „Монд дипломатик”. С., 2010
 
Романът Тютюн отдавна се е превърнал в Случая Тютюн за българската култура: явление, което има не само история и герои, но и сюжет с отворен финал. То продължава да се развива и неговата частна история представлява умален модел на онази, голямата история, в която – волно или неволно – участват всички български хора. След документалния сборник, съставен от Алберт Бенбасат и Анна Свиткова през 1992 г., и архива на Димитър Димов, подготвен за публикация от Анна Свиткова преди две години, изглеждаше, че нищо повече не може да бъде добавено към развитието на този случай. А ето че сега излиза поредната книга – най-пълната, най-цялостната и най-концептуално промислената до този момент, би трябвало да добавя. Към вече публикуваните дотук материали са добавени петнайсет новооткрити документа, доизясняващи случая, най-вече протоколи от заседания на партийното бюро, на президиума и секретариата на Съюза на българските писатели, протоколи от събрания на партийната организация към СБП, писма от архива на Христо Радевски. Автор на съставителската концепция е Пламен Дойнов. Негов е и големият предговор към книгата, който – не само заради обема от сто и трийсет страници – представлява самостоятелно, завършено и задълбочено изследване. Амбициозната цел на изданието, което не може да бъде определено само като сборник с документи, е да предложи нов подход към интерпретацията на българската културна история. „Тази книга – можем да прочетем в предговора – изхожда от едно по-широко разбиране за Случая „Тютюн”, според което той съдържа не само събития и документи, свързани пряко и поименно с романа на Димитър Димов, но и ходове, тенденции, текстове, възникнали по повод „Тютюн” и очертаващи ситуацията в литературното поле от началото на 50-те години на ХХ век... Стремежът ни е да покажем по-цялостно контекста, в който се появява романът на Димитър Димов и който в значителна степен предопределя неговата рецептивна съдба – доминиращите тенденции в литературния соцреализъм, битките между писателите за признание и награди, взаимоотношенията между СБП и ЦК на БКП, между различните сектори в литературното поле и т.н.” Единичният, конкретен – макар и сам по себе си прелюбопитен – случай следователно се е превърнал в център, от който се разширява в концентрични кръгове културно-политическата история на България през 50-те години. Разбира се, най-интересни са начините, по които политиката пресича и превзема културата в тази история, дефинира ролите на участниците, определя маниерите на тяхното поведение. Иначе казано, политическата ситуация на 50-те определя „индивидуалностите”, влага думи в устите им, дърпа конците на тяхното поведение: хора-кукли, чието най-голямо достойнство се оказва способността да се сменят бързо костюми и маски в антракта между две последователни действия на властта. Извън наблюденията и заключенията на голямата студия-предговор, читателят продължава да си задава въпроси, провокирани от наслагването на лица и почерци в публикуваните материали. Знаел ли е Димитър Димов предварително, че може да очаква подкрепа от Вълко Червенков? Можел ли е да бъде по-упорит и смел, за да заслужи нашето възхищение? Дали пък нашите представи за героизъм не са породени именно под диктовката на комунистическия партизански модел? Има ли някакъв предварително начертан план в поведението на Вълко Червенков? И така нататък. Най-хубавото на един сборник с документи е това, че дава възможност на всекиго да открие из страниците му нещо, което ще го провокира да произведе своя интерпретация. А що се отнася до Случая Тютюн, все още не знаем дали е окончателно разрешен или ни предстои да открием нови свидетелства, да допишем нови страници към него като част от колективната ни история.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”