Български  |  English

Искра Ликоманова

 

Напусна ни проф. дфн Искра Ликоманова.
Автор на над 200 научни публикации, между които монографиите „Синтаксис на българската разговорна реч” (1992), „Языковая ситуация: изменения и тенденции (болгарско-чешские параллели) (Прага, 2002), „Преводът: между теорията и практиката” (2002) и „Славяно-славянският превод (2006)”, проф. Ликоманова преподаваше теория на превода и историческа граматика на полския език в СУ „Св. Климент Охридски”.
Българистиката, полонистиката и славистиката без време изгубиха една от най-вдъхновените си и уважавани фигури.
Поклон пред светлата й памет.
 
К


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”