Български  |  English

Осинови книга

Съвместен проект на Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” и в. „Култура”

 

Борилов синодик (Палаузов препис), края на ХІV в., 118 л. хартия. НБКМ 289
 
 
Всеки ръкопис е уникат - затова в повечето случаи правенето на класификации кой е най-ценен изглежда безсмислено. И все пак, сред равните винаги има един по-равен, за какъвто с пълно право може да се смята този ръкопис. Текстът, залегнал в преписа, е резултат от двувековна преработка, съдържаща първокласна историческа информация. Тя се отнася, на първо място, до събора на цар Борил, свикан срещу богомилите през февруари 1211 г. в Търново. Анатемите срещу еретиците и паметните вписвания на българските владетели съдържат имена, които или липсват, или рядко се появяват в други исторически извори. По думите на проф. Иван Божилов в студията към най-новото издание на паметника, българският синодик, отдалечавайки се от своя византийски прототип, се е превърнал „съзнателно или не – в един държавен, национален поменик. А накрая и в поменик на Търновското царство. ... той образува най-значимата литургическа книга на българската църква и в същото време е една от най-интересните книжовни творби от времето на Второто царство.” (Вж. Божилов, Ив., А. Тотоманова, Ив. Билярски. Борилов синодик. Издание и превод. С., 2010, с. 52). За високата стойност на паметника в не по-малка степен допринася разказът за възстановяването на Търновската патриаршия през 1235 г., оригинална творба на неизвестен български книжовник.
Ръкописът се нуждае от цялостна реставрация. Години наред той се пази на отделни листове заедно с парчетата дърво и късовете кожа от някогашната подвързия. Средствата, които се търсят - 2500 лв., по преценка на специалистите от Националната библиотека, предвиждат и изработването на нова архивна кутия. В нея, както и при първата осиновена книга, ще бъде вложена табличката с името или имената на дарителите.
 
За справки и предложения за осиновяване се обръщайте към д-р Елисавета Мусакова от Националната библиотека на телефон 02/9882811, вътр. 391 и е-майл e.musakova@nationallibrary.bg; emoussakova@gmail.com.
 


Осинови книга / Adopt-a-Book
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”