Български  |  English

Не на узурпаторите на нежната детска душа!

 

Книгата “Религиозното разнообразие в културата на съвременна Европа” на Нонка Богомилова е полезна, за да се надрасне нивото на дебатите, които са припламвали и припламват в публичното пространство у нас по повод скандала с карикатурите на Мохамед и обучението по религия. Така на 25 октомври в Червената къща проф. Пламен Макариев започна представянето на новата книга на Богомилова. То бе продължено от проф. Иван Кацарски и завърши с дискусия.
Предмет на изследването на Богомилова са отношенията: държава – църква - религиозни общности. В първата част на книгата авторката представя различните форми и функциите на религиозното разнообразие, във втората част отделя внимание на държавното регулиране на религията, фокусирайки се върху Балканите, а в последната - трета част, се занимава с обучението по религия в гражданските училища в Европа. 
Там може да се прочете следният пасаж:
Според Шлайермахер религията се усвоява не чрез преподаване, а чрез “естествените изяви на своя живот... тя гордо презира всяка чужда съблазън, всеки насилствен метод”... делото по разпространението на религията се спъва не от скептиците и безнравствените, а от “разсъдливите и практични хора.[1] Този дух на прагматизъм и рационалност като основен враг на религиозното съзерцание Шлайермахер критикува за “узурпирането” на нежната детска душа в образователната система. Два века по-късно Ерих Фром ще посочи същата или подобна на нея причина за липсата на религиозна вяра у модерния човек. Духът на фетишизираната професионална дейност, на парите, успеха, всекидневните удоволствия и съблазни – това е именно “съперникът” на религията за душата на човека. И никакво образование и обучение не може да се пребори с тях: те са въпрос на характер и на дълбинен личностен избор.
Самата Богомилова застъпва тезата, че „наблюдаващата се коренна разлика между нравственото учение на религиите и „логиката” на реалния живот внася елемент на лицемерие, двойственост и морална неконсистентност в преподаването на предмета”. Изследователката пише също, че познанието на отделните религии има значение за толерантното отношение към тях, но не по-малко важно от това е поддържането на социалните и духовните опори на мирното човешко общежитие. Така че, ако някой представя книгата на Нонка Богомилова пред образователния министър (тъй като той е твърде зает със задачата, която сам си е поставил – да изчете възможно най-много учебници, по които в момента учат в средните училища), то нека да посъветва г-н Игнатов да помисли и за училищните библиотеки, които след въвеждането на делегираните бюджети масово бяха затворени.
 


[1]Шлайермахер, Ф. За религията, София, “ЛИК”, 1994, с.62
 
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”