Български  |  English

Портрет на Майстора

 

Появата на монографията "Хореографът Хикмет Мехмедов" от руския културолог, изкуствовед, музиколог и балетовед академик Виктор Ванслов (Бургас, "Информа Принт", 2010) е събитие от особено значение – и поради факта, че това е първият български хореограф, удостоен с персоналното внимание и авторитетната оценка на чужд изследовател, и поради оправданото самочувствие, че отново е изтъкнат приносът на България към европейската балетна култура. Увлекателно написаната академична студия, която проследява ключови моменти от творческия път на талантливия ни хореограф и върховите му сценични постижения, всъщност е фрагмент от най-новото мащабно изследване на академик Ванслов „В света на балета” (2010).
Анализите на хореографията и режисурата в постановките на Хикмет Мехмедов, с отправна точка нестандартната му дипломна работа още в Ленинградската консерватория – „Юношеска симфония” № 28 до мажор на Моцарт (с последвали паметни спектакли в Минск и в Русе), са систематизирани на жанрово-типологичен принцип: танцсимфонии, спектакли от класическото наследство, танцови миниатюри, съвременни балети, рок-балети. Във всяка от теоретично обоснованите категории, академик Ванслов разглежда най-значимите образци с авторски хореографски решения от разнообразното постановъчно творчество на Мехмедов, респектиращо и като обем: 80 многоактни и едноактни балети, хореографски миниатюри, сюжетни и безсюжетни спектакли, танци в опери, оперети, мюзикъли, театрални пиеси, отделни фолклорно-етнографски и естрадни номера.
Обобщаващите оценки на изтъкнатия руски балетовед обаче се основават на категоричното му убеждение в оригиналния творчески стилна Мехмедов, утвърдил авторитета му не само на българската, но и на европейската балетна сцена през последната четвърт на ХХ и първото десетилетие на ХХІ век. Оценки, които трайно се врязват в паметта заради терминологичната прецизност и дефинитивната си точност:
Безспорните сценични успехи на хореографа логично се допълват и от педагогическите заслуги на професор Хикмет Мехмедов за развитието на съвременния български балет и не на последно място – от споделената колегиална симпатия и сърдечна благодарност на част от най-изявените солисти, работили на сцената с „Хари”[1]: Красимира Колдамова, Бисер Деянов, Надя Руменин, Ринат Имаев, Любов Фоминих, Бурджу Сюрмели, Йонка Петкова, Миланка Качарова, Галина Калчева, Недко Георгиев.
Ярката личност несъмнено прозира и зад приложения пълен хронограф на неговите постановки, зад въздействащия документален снимков материал от личния му архив и представителната извадка от критични отзиви за негови постановки, както и от енциклопедичните справки за също толкова плодотворната му педагогическа и обществена дейност.
Едва ли би могъл да се добави някакъв щрих към плътно очертания и детайлно нюансиран творчески портрет на Майстора (според най-лаконичното определение на академик Ванслов), който и днес продължава вдъхновено и всеотдайно да твори преди всичко за родната ни сцена!


[1] Не случайно хореографът си е спечелил и ласкателния псевдоним „Хари Бежар”.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”