Български  |  English

За миналото на женското движение

 

Българската Асоциация на Университетските Жени, БАУЖ (http://www.bauw.hit.bg) и Магистърската програма по "История на жените и взаимоотношенията между половете" (МАТИЛДА) към специалност "Културология", Философски факултет на Софийския университет (www.univie.ac.at/matilda и http://www.phls.uni-sofia.bg/downloads/2009ma/32.pdf), набират документи и материали, свързани с миналото на женското движение в България (до и след 1944 г.) и с политическите и културни акции на жените и мъжете в българския XX век. Ще бъдем благодарни на всички, които биха дарили 1). лични и семейни документи, снимки, текстове, периодика и пр., свързани с миналото на обществено и политически активни жени и мъже; с живота в семейството, всекидневието и пр; 2). документи на различни обществени, политически и културни организации, които имат отношение както към борбите за равнопоставеност между половете в България във времето преди 1944 г., така и за периода на държавния социализъм. Документите ще бъдат съхранявани в архивната сбирка към специалност Културология.
Моля, адресирайте вашите запитвания и материали до
Доц. Красимира Даскалова, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Е-мейл и телефон за контакт:
krasi@sclg.uni-sofia.bg, тел. 870-42-36


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”