Осинови книга" /> Култура :: Изборът на "Култура" :: <i>Осинови книга</i>
Български  |  English

Осинови книга

Съвместен проект на Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий и вестник Култура

 

Ламент
152 л., формат 16°. Сигнатура Rц 609.1
 
 
Предложената за „осиновяване” старопечатна книга принадлежи към колекцията „Славянски кирилски печатни книги ХV-ХХ в.”, която е под ведомството на отдел „Ръкописи и старопечатни книги” в Националната библиотека. Тя представлява учебен сборник (конволют), състоящ се от 7 отделни издания - нравствена беседа с педагогическа насоченост, 5 буквара и части от тях, както и една ранна украинска поема (ламент) в рими (вирши), отпечатани в края на ХVІ и началото на ХVІІ в. Книгата е реставрирана на листове и понастоящем се съхранява в този вид. Едно повторно подвързване на реставрираните листове, при спазване на последователността, която те са имали в сборника, би предпазило екземплярът от повреда и би осигурило неговото защитено от външни условия съществуване за поколенията.
Учебните пособия, включени в сборника, са използвани в началния етап на образователния процес в Полско-литовската държава (Жечпосполита) от края на ХVІ и началото на ХVІІ в. и са свързани с утвърждаването и разпространението на православието, както и с неговата защита от опитите за асимилация от страна на католиците.
- „О воспитании чад”, Лвов, 1609 г. е педагогическа беседа и представлява своеобразно помагало със светски характер за началното образование в училищата. В центъра на изложението са добродетелта и благочестието като основни ценности, които трябва да бъдат възпитани у децата. Особено внимание се обръща на родолюбието и патриотизма, съхраняващи националната и религиозната идентичност, на ролята на науката. Чрез тази беседа съставителят внушава и други идеи – че личността не е само обект на събитията, а може активно да участва в тях и да ги променя по своя воля.
- Следват 5 буквари и части от тях, отпечатани съответно през 1575, 1611, 1598, 1599 и 1596 г., сред които два славянски, два полски и един латинско-полски. Два от тях не са познати и регистрирани в нито един известен библиографски източник. Съставът на всички буквари следва стандартната схема за този тип начална образователна книжнина от ХVІ-ХVІІ в.: азбука, основи на граматиката и молитви.
- „Ламент дому княжат Острозских”, Дермани [1604] г. Поемата „Ламент“е написана в памет на Острожкия княз Александър в мерена реч – т. нар. „вирши“. За вероятен автор тук се споменава свещеникът Демян Наливайко – авторитетен книжовник, философ, преводач и автор на произведения на ранната украинска поезия.
Учебният сборник е интересен като цяло, в пълния състав от изданията, включени в него, както и с тяхната последователност. Макар и изолиран факт в културно-историческо отношение, книгата е рядко свидетелство за учебните пособия и преподавателската практика в началното образование в Русия в края на ХVІ и началото на ХVІІ в. и безспорна реликва на граничното ренесансово-просвещенско влияние в Жечпосполита, създало възможност за формиране на централно- и източноевропейската интелигенция.
 
Състояние: книгата е реставрирана, но след реставрация не е подвързана. Дъските и кожата от оригиналната подвързия са запазени, но по технологични причини не могат да бъдат използвани – след старата реставрация на листовете, обемът на тетрадите надхвърля възможността те да бъдат обхванати от оригиналната подвързия.
За да се запази книгата, е необходимо да се изработи нова кожена подвързия с подходяща кожа и да се изработи предпазна кутия, както и в горния случай – на две нива, която да съхрани книгата и оригиналната подвързия.
Ламентът може да се види заснет изцяло в Дигиталната библиотека на НБКМ.   
Необходимата сума за „осиновяване” е 250 лв.
 
За справки и предложения за осиновяване се обръщайте към ст.н.с. д-р Елисавета Мусакова от Националната библиотека на телефон 02/9882811, вътр. 391 и е-майл e.musakova@nationallibrary.bg; emoussakova@gmail.com.
 


ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”