Български  |  English

Леви-Строс: "Да помирим чувственото и разумното"

 

- В заключението към „Оголеният човек”[1] откриваме, измежду множеството теоретични обобщения относно природата на митичния обект, и една яростна атака срещу философите.
- Нека я наречем по-скоро ответен удар. Философите ме атакуваха първи, а аз, след като твърде дълго си бях мълчал, най-сетне се реших да отговоря.
- Какви критики ви бяха отправени от тяхна страна?
- В основата си това бяха два вида критики. Първата беше, че типът анализ, който предлагам, е сух и се разполага на чисто интелектуално ниво. Втората – че моят анализ на митовете ги обеднява до степенда им отнеме всяко истинско значение. Тъкмо напротив, струва ми се, че структуралистката мисъл се опитва да помири чувственото и разумното и да отхвърли разпарчетосването на човека, което практикуват философите, въвеждайки разделение между областта на науката и някоя друга област, която трябва да й остане чужда, за да принадлежи единствено на тях. Смятам, че можем да разберем човека, само ако типът обяснение, което търсим, има за цел да примири изкуството и логиката, мисловното и материалното, чувственото и разумното. Ако тези термини ни изглеждат напълно разделени помежду си, за това можем да виним само нашето нескопосано познание. От друга страна, се опитах да покажа богатството на анализа на митовете, който предлагам или чиито достойнства изтъквам. Благодарение на него от митовете избликва много повече смисъл в сравнение с баналностите, които като цяло се задоволявахме да виждаме в тях. Ако има нещо, което изпъква в това занимание, то е онова, което бих нарекъл присъствие на детайла: в мита няма нищо, което да може да бъде пренебрегнато, нищо, което да можем да наречем странно или абсурдно с цел да запазим някакви велики вечни истини. Няма нищо, което да не трябва да бъде отчетено и следователно да е лишено от смисъл. Аз се опитах да покажа какъв е този смисъл - или какви са тези смисли.
- Тази значимост на детайла със сигурност е основна грижа и важен принос на структуралните изследвания...
- Голямата трудност идва от това, че читателят – какъвто и да е той – неизбежно пристъпва към тези митове отвън. Прекарах три години в писане на този последен том, докато естествено никой няма да посвети три години на неговия прочит. Само че това време ми беше необходимо, за да се пропия със същността на митовете; до степен, че практически ги знаех всичките наизуст.
(Интервю в Le Monde, 5 ноември 1971)
 


[1] Четвърти том от серията „Митологики”, който Леви-Строс публикува през 1950 г. (бел. прев.)

 ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”