Български  |  English

Опит в идентичността. Френски

 

Ерик Бесон, министър на имиграцията, интеграцията, на националната идентичност и на солидарното развитие откри в понеделник, 2 ноември 2009, големия дебат за националната идентичност, който ще се провежда до 31 януари 2010 г. Този дебат трябва да улесни изграждането на едно по-споделено от всички виждане за това какво представлява днес националната идентичност. Опирайки се на първите предложения, подложени на обсъждане, и на приносите на участниците, той трябва също така да помогне за оформянето на действия, позволяващи да се подсили нашата национална идентичност и да се препотвърдят републиканските ценности и гордостта да си французин.

Така започва съобщението на министъра Бесон в специално създадения сайт на кампанията, която в рамките на едно общонационално обсъждане (дебат) търси да открие и закрепи в общественото пространство едно общо мнение върху въпроса какво е да си французин днес.
Франция, която всъщност измисля и налага термина нация, има репутацията на страна, в която говоренето за „изконно френското” винаги се посреща с насмешка. Пионер в разделението на властите, в отделянето на църквата от държавата, в борбата за правата на човека, от основаването си Френската република винаги е държала на утвърждаването на републиканските ценности – националистичните и „почвеническите” настроения винаги са били изповядвани от едно малцинство, към което обществото се е отнасяло почти с безразличие. Доскоро въпросът „какво е да си французин днес” не се поставяше, мнозинството гледаше с презрение и подозрение на призивите за повече „френскост” на Жан-Мари Льо Пен и неговия Национален фронт. За настроенията на французите при надигане на „патриотарите” е достатъчно да си спомним резултата, с който Жак Ширак спечели за втори път президентските избори срещу Льо Пен.
Нещата обаче видимо са се променили – в момента 60% от анкетираните одобряват обявения дебат. Одобряват го 50% от симпатизиращите на левицата, 70% от симпатизиращите на центъра и 72% от симпатизиращите на десницата. Масовата имиграция, зачестяващите разкрития за цели групи от населението, които по една или друга причина не са интегрирани в обществото въпреки френското си гражданство, безпокоят все повече французи. В ерата на глобализацията, в родината на националното се поставя все по-често въпросът за националната държава, за нейния смисъл и нейните ценности.
Дали обявеният дебат ще постигне нещо, освен да официализира предложенията на министър Бесон: за „познаване и споделяне на националната идентичност” и за „остойностяване на националната идентичност”? Предложенията са всъщност за изработване на „договор за републиканска интеграция”, който да предполага чужденците, искащи френско гражданство, да имат добри познания по френски и по „ценностите на републиката”. Предлага се също получаването на френско гражданство да става на тържествена церемония (виж САЩ), както и поне веднъж годишно младите французи да пеят Марсилезата.
Предложенията на министъра сигурно са внимателно обмислени. Елементите, които съставляват френската идентичност, според французите (в същата анкета), са: езикът (80%), републиката (64%), знамето (63%), светският характер - лаичността (61%) или Марсилезата (50%).
Интересно, ако въобще си позволим да зададем въпроса за елементите на българската идентичност, какви биха били отговорите на българите. Засега е трудно обаче да си представим министър Божидар Димитров (например) да обявява общонационално обсъждане на тема какво е българското, какво ни обединява като българи...
Ето френският опит как се организира такова обсъждане (цитираме отново Ерик Бесон): На местно ниво този голям дебат ще се проведе на събрания, организирани във всеки от 96-те департамента от 342-те териториални подразделения на Френската република, както и в отвъдморските департаменти и територии. Модератори в тези събрания ще бъдат представители на префектурите, както и национални и европейски депутати, които пожелаят. Те ще бъдат открити за всички живи сили на нацията: парламентаристи и местни избраници, представители на малцинствата, неправителствени организации, преподаватели, ученици и родители на учащи се от началните, средните и висшите училища, синдикални и предприемачески организации, представители на култове, патриотични сдружения. Организаторите могат да проведат тези събрания при отворени врати. Този голям дебат ще бъде открит за всички наши съграждани посредством интернет сайт. Сайтът ще предложи интерактивен форум, както и въпросник с възможност за множество отговори, за да подхрани обсъждането между участниците.
Синтезът на дебата ще бъде представен от министъра пред специално организиран колоквиум на 4 февруари 2010 г.
К


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”