Български  |  English

60 години КНР. Активно участие в осветляването

 

От 8 до 10 октомври в Пекин се състоя Световен медиен форум, на който присъстваха ръководители и представители на 170 медийни организации от цял свят – информационни агенции, вестници, списания, радиа, телевизии и интернет сайтове.
В хода на срещата, чийто девиз беше „Сътрудничество, действие, съвместна изгода и развитие”, бяха проведени обширни и задълбочени дискусии по осем ключови теми, бяха анализирани съвременната ситуация и тенденциите за развитие на световната медийна индустрия. Бяха анализирани също така серия важни въпроси, с които се сблъскват медийните организации в контекста на световната финансова криза, на бързите промени в очакванията на аудиторията и на масовото внедряване на нови и високи технологии.
Ние сме убедени, че този форум задълбочи познанията ни един за друг, разшири кръга на въпросите, по които имаме единство на мненията и укрепи сътрудничеството помежду ни.
Ние отбелязваме, че светът е обхванат от сложни и дълбоки промени. Икономическата глобализация, разцветът на информацията, господстващото място на новите технологии за комуникация, както и разнообразието на културите по света, тяхното взаимодействие и интеграция откриха широки перспективи за развитието на световната медийна индустрия, предоставиха на медиите големи възможности за отразяването на световни събития и глобални проблеми.
Ние се надяваме, че медийните организации от цял свят ще разпространяват една справедлива, обективна, достоверна и безпристрастна новинарска информация, че ще съдействат за прозрачността и отговорността на правителствата и на публичните институции, като по този начин се подобри взаимното разбирателство, както и размяната на гледни точки и идеи между народите на различните страни.
Ние отделихме специално внимание на последиците от международната финансова криза върху световната икономика и особено върху медийната индустрия. Обменихме също така и идеи по стратегиите и опита на медийния сектор да преодолее кризата и да открие пътя към иновационно развитие.
Ние смятаме, че в днешната ера на дигиталното и мрежите, световната медийна индустрия преживява дълбоки промени в средата си и в начините си на действие. Предизвикателствата и възможностите са взаимно свързани, но ние вярваме повече на възможностите, отколкото на предизвикателствата. Следването на тенденциите на развитие, използването на предимствата на авангардните технологии, активизирането на отношенията с клиентите и поощряването на аудиторията към активно участие в осветляването на събитията ще благоприятстват за напредъка на световната медийна индустрия.
Ние се надяваме, че всички видове медии, които играят важна роля в развитието на световната информационна индустрия, ще могат да се развиват заедно, задълбочавайки взаимното коопериране, заимствайки опит една от друга, ще се допълват функционално и непрестанно ще съдействат за иновациите и съвместното развитие.
Ние сме убедени, че Световният медиен форум се превърна в ефективна платформа за засилването на контактите между членовете на световната информационна общност, за обмен на информация, персонал, технологии и опит, за да задълбочават взаимното си разбирателство и заедно да се ползват от благоприятни възможности и резултати.
Ние вярваме, че Световният медиен форум ще има широко и позитивно влияние върху бъдещето на световната медийна индустрия и ще подтикне медийните организации от цял свят да работят заедно по предизвикателствата, да засилят сътрудничеството си по пътя към общо развитие.
Световният медиен форум бе организиран по обща инициатива на Агенция Синхуа, Нюз корпорейшън, АП, Ройтерс, ИТАР-ТАСС, Киодо нюз, Търнър бродкастинг систем и Гугъл, домакин бе Синхуа.
 
Това е текстът на съвместната декларация на този прословут медиен форум. Странно е, че среща на такива информационни гиганти, като инициаторите, мина почти (а у нас и напълно) незабелязано. Какво е накарало гигантите да се съберат в Пекин? Честването на шейсетгодишнината на КНР? Едва ли. По-скоро Пекин е използвал идеята, за да удължи листата от мероприятия около честването.
Огромният китайски информационен пазар? Въпрос е доколко той е достъпен за предимно англоезичните медийни корпорации. Все пак, честото повтаряне в декларацията на „взаимен обмен” навежда на мисълта, че големите търсят форми за инфилтриране в Поднебесната.
Събитието може да бъде оценявано от много гледни точки, но един факт е от особено внимание, струва ни се. В декларацията се казва, че поощряването на аудиторията към активно участие в осветляването на събитията ще благоприятства....
Дали ще имат или не шанс китайските медии да използват „активното участие на аудиторията” за осветляването на събитията, подписването под това изречение от китайска страна показва, че – какъвто и да е Китай днес - мисленето му е съвременно. И пропагандата - или PR-ът, ако предпочитате.
К


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”