Български  |  English

Около Минало несвършено

До

доц. Евгения Иванова, д.н.к.,
преподавател в Нов Български университет

доц. д-р Евелина Келбечева,
преподавател в Американския университет в България

Копие:
в. Култура
Съвета за електронни медии


Уважаема доц. Иванова,
Уважаема доц. Келбечева,


Изненадани сме от тона и внушенията във вашето писмо.

Решението за „сваляне‛ на предаването „Минало несвършено‛ е взето от Управителния съвет на БНР, единственият орган, който, според Закона за радиото и телевизията, може да извършва промени в програмната схема - това „сурово безлично божество‛, както го наричате. То, впрочем, е част от програмната и технологичната лицензия на Радио Благоевград и затова промени могат да се извършват само мотивирано и в никакъв случай лично.

Учуден съм, че вие не поставяте под въпрос как „вашето‛ предаване се е появило в ефира на Радио Благоевград. Вероятно за целта е било свалено друго „наше‛ предаване? То също ли е било „цензурирано‛? А защо не ни писахте тогава?

Всички решения за промени в програмната схема се обсъждат и предлагат от Програмния съвет на Радио Благоевград, преди да се предложат за обсъждане в Програмния съвет на БНР, след което се утвърждават от Управителния съвет на БНР. С всички промени периодично запознаваме Обществения съвет на БНР.

Ние не сме земеделско сдружение, за да предлагаме „компенсации‛. Въпреки това, от уважение към вас, след извършените промени са предложени други варианти за излъчване на вашето предаване, което всъщност е предаване на Радио Благоевград с ваше участие.

Не знам с кои „графики‛ сте били запознати, но социологическите проучвания показват, че аудиторията не е оценила положително направените преди една година промени. В резултат слушаемостта на Радио Благоевград от 60% е спаднала под 50 %. Една от основните причини е, че в прайм-тайма, вместо изключително популярната преди това музикална линия, са вкарани говорни предавания между два публицистични блока.

Ние не ви налагаме как да преподавате на студентите си, затова коректно се надяваме, че и вие няма да ни поучавате как да развиваме програмната си политика. Още повече, че по закон БНР е независима обществена институция с висок рейтинг на доверие и в програмната си политика не се влияе от политически настроения, партии и изборни ситуации.

Среда за свободни дискусии създават всички предавания на БНР и във всички тях участват общественозначими личности.

За ваша информация, промени в програмните схеми се правят непрекъснато във всичките 10 програми и радиостанции на БНР. Само за десет месеца в Програма „Хоризонт‛ бяха стартирани 12 нови предавания (на мястото на други), което доведе до увеличаване на националната аудитория от 21-22% до 32-34%. Извършените промени в програмните схеми на нашите радиостанции ни позволиха да изведем на лидерски позиции четири от вече седемте ни регионални програми. Едновременно с това, със старта на Радио София и Радио Видин, регионалните ни програми за година и половина от 5 станаха 7. През 35 години БНР не беше откривало нови регионални радиостанции. Сега ние поставяме силен акцент в развитието на регионалните си центрове, които през 2008 г. станаха 24-часови медии. Това беше дългогодишно намерение, което БНР не успяваше да реализира през последните повече от 15 години.

Когато говорите за високия рейтинг на Радио Благоевград, надявам се, не забравяте, че негов директор бе и сегашният генерален директор на БНР.

Вие пишете за „неизменно висок‛ рейтинг на вашето предаване на медийния фестивал в Албена. Такова рейтингово класиране не се прави и не е правено на фестивала. На твърдението за висок рейтинг на „Минало несвършено‛ в... Интернет, бихме искали да ви напомним, че БНР все още е ефирна медиа. Слушателските обаждания или реакции във форума на радиостанцията в Интернет са контролни показатели. А защо не ни пишете за слушателските обаждания и как определихте високия Интернет-рейтинг? Сравнено с какво?

Вие цитирате и организирани под егидата на Радио Благоевград обществени дискусии. Съвпадането им с годишнина от предаването „Минало несвършено‛ не означава, че те са „ваши‛. Неуместно и некоректно би било да се приписва колективно усилие като лична заслуга.

Когато говорите за поръчка за „свалянето‛ на предаването, бихте ли ни посочили откъде може да идва тя? По какъв начин едно историческо предаване е свързано с предизборната обстановка у нас?

За начина, по който ние харчим парите на данъкоплатците, се отчитаме пред СЕМ, Сметната палата, Министерството на финансите и други специализирани органи. Ние имаме и отдели за вътрешен одит и за вътрешен финансов контрол. Ако имате предвид цитираните в писмото ви до нас мероприятия, те са финансирани от спонсори на Радио Благоевград.

Г-жа Любима Бучинска не е уволнявана – тя е продуцент (творческа ръководна длъжност) в Радио Благоевград. Не виждаме връзка между преназначаването й от длъжността главен редактор - с решение на Управителния съвет на БНР, и „свалянето‛ на „вашето‛ предаване. Няма как един ръководител сам да постигне каквото и да било. Членовете на СЕМ са запознати твърде добре с мениджърската програма, която доведе БНР до рекордни рейтинги на отделните програми и до извеждането на лидерски позиции на четири от регионалните ни програми, което не се беше случвало през последните десетилетия.

Ако позволите, ще ви отговорим и на следващите въпроси, въпреки че те не са адресирани към нас. През годините БНР доказа авторитета и позициите си на независима обществена институция. Плурализмът на мнения и позиции, обективността и отговорността са неотменима част от стила на демократично обсъждане и управление на най-голямата медия в България с три национални, седем регионални радиостанции и шест музикални състави.

За нас „свещена крава‛, освен програмната схема, е уважението, себеуважението и зачитането на мнението на всеки.

Реставрацията на онова минало, за което говорите, с писмата на „трудещите се‛ и интелигенцията, навява от претенциозния тон във вашето писмо, с което вие искате да ни диктувате вашето мнение и не уважавате мнението на нашите колеги. Те ви предложиха предаването „Минало несвършено‛ да бъде излъчвано в други часове, след като на мястото на „вашето‛ предаване, излъчвано само от година насам, отново се появиха дългогодишни популярни сред аудиторията на Радио Благоевград предавания. Позволете ни поне програмната си политика да решаваме според утвърдените приоритети, с уважение към мненията и желанията на всички колеги и с отговорност за нашите ангажименти към слушателите. Какво би станало, ако и други колеги по същия начин се опитат да ни наложат „своите‛ предавания?

С това отговаряме и на г-н Владимир Левчев със съжалението, че той също би искал неговото предаване да бъде в „негово‛ време в Радио Благоевград и не приема любезно предоставените му възможности в други програмни часове.

Валерий Тодоров,
Генерален директор и председател на Управителния съвет на БНР

Любомир Пеевски, Соня Касаветова, Пламен Костов, Станислав Буковалов,
членове на Управителен съвет на Българското национално радио

(Отговорът ни е обсъден с Програмния съвет на БНР и с него е запознат Общественият съвет на БНР.)


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”