Български  |  English

Тревога за античния форум на Пловдив

Поводът:

С решение на Апелативния съд в Пловдив от 08.10.2008 г. бе отхвърлен предявеният от държавата чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството иск за признаване правото на публична държавна собственост върху терена на археологически паметник на културата от национално значение Форумен комплекс – площад Централен Пловдив. Със същото решение бе отхвърлен и искът за прогласяване на нищожността на договора за продажба на терена.

Какво на практика означава това?

Легитимиране на незаконната продажба и допускане на застрояване на бизнес и търговска сграда върху археологически терен на паметник от национално значение Форумен комплекс - Пловдив с площ 5630 кв. м. Абсурдно, но е факт. Къде остава грижата за културното наследство и обществения интерес?

Активните ни действия, започнали още през 2004 г., дадоха гласност на редица закононарушения, извършени от община Пловдив и от Националния институт за паметници на културата, свързани с продажбата и допускането на строителство върху терена в противоречие с приетия от 1998 г. режим за опазване на паметника, забраняващ ново строителство.

Всички извършени до момента административни действия, освен че са незаконосъобразни от гледна точка на българското законодателство, нарушават и ратифицираната от Република България Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство и Международната харта на ИКОМОС – Международния комитет за паметниците на културата, и на практика застрашават шансовете на „Старинен Пловдив“ за вписване в Листата на Световното наследство.

Продължителните ни протестни действия бяха подкрепени от браншови организации, представители на политически партии, историци, интелектуалци от Франция и много др. За съжаление, очакванията ни от действията на отговорни институции не се оправдаха. На лице са неприключили прокурорски разследвания и абсурдни съдебни решения.

Независимо от липсата на положителен резултат, ние, долуподписаните архитекти – професионалисти и отговорни граждани на България, сме твърдо решени да не допуснем посегателство над археологическия паметник от национално значение Форума на античния Филипопол – най-големия форумен комплекс, проучен досега на територията на България, включен в проекта Културни коридори на Югоизточна Европа.

Водени от професионалната си убеденост в правотата на нашите действия,

Призоваваме

Председателя на Общинския съвет – Пловдив, главния архитект на община Пловдив, кмета на община Пловдив, областния управител:

Да заявят публично позицията си за съдбата на Форумния комплекс. Да предприемат незабавни действия за отмяна на всички решения, свързани с продажбата на терена на археологическия паметник от национално значение.

Да предприемат незабавни действия по промяна на отреждането на терена с премахване на предвиденото застрояване и създаване възможност за експониране и възстановяване на археологическите структури и архитектурни елементи в открита среда.

Призоваваме всички медии:

Да дадат гласност на проблема и да предизвикат обществен дебат за съхраняване на националното ни културно наследство.

Призоваваме всички граждани, които биха искали в центъра на Пловдив, град с вековна история и култура, да възкръсне част от уникалното антично наследство в името на националното ни достойнство, да подкрепят нашите действия.

Призоваваме Съюза на архитектите в България и БНК на ИКОМОС:

Да станат гаранти на мащабна акция по спасяване на Античния форум на Пловдив.

С надежда, че общите ни усилия ще способстват България чрез богатото си културно-историческо наследство да заеме достойно място в европейската общност.Клуб на архитекта – професионалист и общественик към САБ – гр. Пловдив


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”