Български  |  English

Мeждународен семиотичен форум край морето

Събитието се случи в Созопол през първата половина на септември. Вероятно първата ви асоциация при такова начало е свързана с празниците на изкуствата „Аполония“. Но южният ни черноморски град е традиционен домакин и на друг голям международен културен форум – Ранноесенната школа по семиотика (РЕШС). Тази година бе нейното 14-то издание, а темата й – „Социосемиотика“. Тя се проведе между 6 и 16 септември и както всяка година досега, бе организирана от Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания (ЮИЕЦСИ) към Нов български университет.

От самото си възникване през 1995 г. форумът е замислен като място, където да се срещнат и да обменят опит и идеи студенти, докторанти и преподаватели по семиотика от цял свят. Това, което прави РЕШС различна от традиционните конференции и семинари и определя уникалното й място в българския научен живот, може да се открие в няколко посоки. Първо: солидното международно участие. Тенденцията е всяка година то да става все по-широко и авторитетно. (Само за сравнение – на Първата РЕШС през 1995 г. са взели участие двама чуждестранни преподаватели, а тази година те бяха над 15.) На 14-та РЕШС имаше студенти от Естония, Финландия, Гърция, Италия и България. Бяха поканени преподаватели от университетите в Тарту, Дортмунд, Торино, Сиена, Бари, Хелзинки, Университета „Аристотел“ в Солун, Университета на Западна Македония, НБУ, както и експерти от Италия и Великобритания. За пръв път в историята на школата имаше и гост-преподаватели от Азия. Това бяха професорите Теруоми и Мичико Арима от университета в Киото. Техните лекции и уъркшоп, представящи традиционната японска култура от семиотична гледна точка, предизвикаха изключителен интерес. Президентът на Международната асоциация за семиотични изследвания проф. Ееро Тарасти също уважи школата с присъствието си. По време на престоя си в Созопол той прочете две лекции, но се изяви и в другото си амплоа – на музикант, изнасяйки концерт за пиано заедно с проф. Милена Моллова от НБУ. Събирането на толкова специалисти по семиотика предопредели високото качество на форума и превърна Созопол за 10 дни в център на семиотичната мисъл, както подчерта и проф. Тарасти в приветствените си думи към участниците.

Форматът на школата също е нетрадиционен. Той включва два модула: лекции, които гост-преподавателите изнасят специално за студентите, и кръгли маси, открити за всички участници. Основна черта на представените тази година изследвания бе разнообразието. Разгледани в своята цялост, тези разработки представят своеобразен минимодел на съвременната семиотика. Те маркират основните тенденции в развитието на науката за знаците днес и подчертават интердисциплинарния и приложния й характер. Това личи дори само от темите на кръглите маси: Преводът като социална и индивидуална доктрина; Семиотика на киното; Социалните мрежи в Интернет; Бельото като дискурс; Използване на семиотиката в маркетинговите проучвания; Семиотичното мислене.

11 докторанти получиха възможност да представят своите проекти за дисертации в областта на семиотиката. Техните работи също се отличиха с разнообразие и актуалност и показаха приложимостта на науката за знаците към съвременни феномени, като Интернет, кино, телевизия, радио и т. н.

Съпътстващата част от програмата на школата също бе много богата. Освен концерта на проф. Тарасти и проф. Моллова, беше представен последният сборник от поредицата „Семиотиката в действие“. Той съдържа лекции и доклади от 12-та Ранноесенна и 2-та Пролетна школа по семиотика. Имаше също така прожекции на филми, караоке-вечер, театрално представление на студенти от НБУ, спортни срещи между НБУ и останалия свят… Всичко това създаде неповторима творческа атмосфера, без която пълноценната работа на школата не би била възможна.

Третата отличителна черта на събитието е безупречната му организация. Много малко форуми от подобен мащаб притежават това качество. РЕШС е един от тях – в това бяха категорични всички участници в края на форума. Главната заслуга е на директора на ЮИЕЦСИ доц. д-р Кристиан Банков и неговия екип.

Участието на студентите в школата им носи кредити. Но ползата от нея съвсем не се изчерпва с това. Обменът на идеи, опит и информация беше много интензивен. Възможността за неформално общуване между участниците създаде една уникална мултикултурна ситуация (сама по себе си достоен обект за семиотично изследване), която обогати всички. А присъствието в многоезична среда с работен език английски стимулира езиковото усъвършенстване на студентите.

НБУ ще спази традицията и ще публикува в отделен сборник материалите от 14-та РЕШС. Така случилото се между 6 и 16 септември в Созопол ще излезе извън рамките на школата и ще стане достояние на всички изкушени от науката за знаците.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”