Български  |  English

Иван Теофилов

Вярност към духа или значението на нещата

Избрани и нови стихотворения

ИК Жанет 45

Пловдив, 2008

Цена 12 лева
Поетическото преживяване у Иван Теофилов обичайно е съразмерно и лъчезарно, въпрос на благородна градска култура, на умиротворено нравствено надмощие. Във „Вярност към духа или значението на нещата‛, избрани и нови стихотворения, обаче срещаме нова звучност; звучност, сепваща естетическата хармония. Теофилов винаги е имал тяга към античността, но този път тягата е мрачна и още по-решителна; една ненадейна безнадеждност просветва в „Епитафията на Тимон Атински (III в. пр. Хр.)‛, „Епитафията на Вергилий. Вариант‛, „Старецът на пейката‛, в сдържаното величие на „В Атинския музей‛... Примирението на Иван вече не съдържа прошка. Времето опростява и настървява стилистиката, стихотворенията му са годни за изрязване в мрамор.

И през тях дочуваме пестеливостта на съдбата.

М.Б.


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”