Български  |  English

Книги, символи, банкноти

Бизнес среда на книгата е сборник, материализирал научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Томчето картографира българското книгоиздаване по време на прехода към пазарна икономика, разчертавайки полетата на маркетинга, книгоразпространението, книготърговията и ситуациите между издателските персони.

Съставената от Алберт Бенбасат, Веселина Вълканова и Петранка Филева много полезна книга почита проф. Дитрих Керлен от Лайпцигския университет, чиято ненавременна смърт осуети участието му в семинара. Да се надяваме, че неговият „Учебник по икономика на книгоиздаването“ един ден ще се нареди до това действително първо у нас научно-практическо издание по академичната специалност „Книгоиздаване“, съставено изцяло от български автори.

Читателите на „Култура“ вече познават значима част от тезите, прозвучали в докладите и оживените дискусии на семинара, от текста „Книгата като бизнесстраст“ (бр.46, 3 декември 2004). За мен поне особено интересни бяха страниците, които изваждат от мъглата българската детска книжнина.

Тук можем само да добавим, че съставителството на Бенбасат, Вълканова и Филева отлично показва как книжните феномени могат да бъдат оценностени, без да се губи трезвата им взаимовръзка с динамичната стопанска среда. Иначе всички интерпретации на тема българско книгоиздаване и книгоразпространение ще си остават възторжени брътвежи или поплаци през просото, витаещи между държавата и пазара.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”