Български  |  English

Румен Аврамов

Комуналният капитализъм

Из българското стопанско минало

Том I
Българското стопанско минало: размерност и едри щрихи
Капитализъм без капитал
Допирът с външния свят

Том II
Движението на парите

Том III
Ценности и интелектуална среда
Дългата перспектива: философия на българската стопанска история

Издание на Фондация Българска наука и култура и Център за либерални стратегии

София, 2007

Цена 97 лева (за трите тома)
Появата на Комуналният капитализъм на Румен Аврамов е събитие, което – убедени сме – ще пренареди "решетките", през които до този момент четем и тълкуваме българската история. Тритомникът е уникално събитие за българската история на идеите, както и за изследователските нрави у нас. Събитие, което тепърва ще оценяваме.

Засега разгръщаме страниците с респект и възхита.

Култура


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”