Мрежа/паяжина ( интернет), брой 10 (2714), 16 март 2007" /> Култура :: Наблюдатели :: Фолксономия | Web 2.0
Български  |  English

Фолксономия | Web 2.0

Един неологизъм доби важност напоследък в мрежата. Това е думата фолксономия. Очевидна производна на други две думи - „folk‛ и „таксономия‛, и служеща на някакви локални, вътрешно общностни нужди от класификация, тя лесно може да се обърка с това, което Дюркейм и Леви Строс наричат „народни таксономии‛ (folk taxonomies). В действителност иде реч за нещо доста по-различно. Фолксономията не е таксономия, тя е по-скоро лъжетаксономия. Тя не е йерархично организирана номенклатура, а ризоматична структура; не е изградена върху строг вокабуларий система от понятия, а игра на асоциации.

Доколкото ми е известно, най-добрия пример за фолксономия в мрежата си остава популярният сред любителите-фотографи сайт Flickr. Как изглежда в действителност това? Посредством интерфейса на Flickr ползувателите прикачват към своите публикации една или две ключови думи (етикети,тагове). Тези етикети, описващи съдържанието, представляват всъщност линкове . Именно системата от линкове прави всяка единица съдържание в сайта лесно откриваема. (Нещо подобно имитирам и аз в колонката си от известно време - добавям по една ключова дума отстрани на заглавието с цел да ориентирам четящия в разнородността на материята която обглеждам. Но моята таксономия е двойно фалшива, тъй като ключовите ми думи не само са произволни, но и не представляват линкове.)

Да продължа все пак с фолксономията, с нейните положителни качества и недостатъци. Предимствата се състоят най-вече в нейната отвореност. Възникваща ситуативно в процеса на работа с всичките възможности за конвергенция и асоцииране на съдържанието, тя е инструмент за откриване на нови сходства, на нови и неочаквани метафори. Но за нея също може да се каже, че е ненадеждна и непоследователна, а всичкият този meta шум, създаван от полисемията и инфлексиите на нормалния човешки език, ползван неограничавано от фолксономията за нейните цели, обременява ползувателя и намалява ефективността на търсенето на информация. Независимо от всичко, за фолксономиите може да се каже, че са един от атрибутите на web 2.0. Познатата ни от старите html сайтове йерархичната система от директории и поддиректории изчезва, за да отстъпи място на плоските омрежени структури; вече няма дървовидност, има ризоматичност; няма папки, има безотказни бази данни.

Но това е фолксономията в рамките на един сайт. Интересно е да се помисли, как тя се отнася към алгоритмите на Google за търсене на ресурси в мрежата. Фолксономиите като инструмент за търсене не са част от www протоколите и изглеждат направо подривни спрямо статуквото на търсачките в глобалната мрежа. Абстрактно погледнато обаче, Google също е основан на една широка фолксономия. Как точно? Отново чрез ключови думи. Всяка страница в мрежата е откриваема благодарение на известно количество зададени предварително ключови думи, които ние вграждаме в мета-информацията в кода на страниците си. Това са думите чрез които искаме да ни откриват в мрежата. Тези мета-данни също могат да бъдат доста произволни, но за разлика от изложената на повърхността, видима фолксономия на Flickr , остават вградени в кода и невидими за очите.
Атрибут или не на web 2.0, фолксономията вече бива обговаряна като крачка към това, което най-често се свързва с появата на web 3.0 - семантичната web, тази web, в която софтуерни агенти (ботове) ще са в състояние да реагират на смисловото съдържание на страниците, достъпно доскоро само на хората.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”