Български  |  English

Меморандум

между Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Асоциация ‛Българска книга“ и български медии

За изработване на съгласувана информационна политика, свързана с популяризирането на българската книга и четенето и с провеждането на съвместни дейности за утвърждаване на принципите за правата на детето за достъп до творчески и културен животНие, горепосочените институции, организации и медии, декларираме своето желание и готовност да обединим усилия в изграждането и провеждането на информационна политика, основана на европейските принципи за обучение през целия живот.

Водени от правото за равен достъп до знание, култура и информация на всички български граждани и с цел опазване на нашето културно наследство, засилване на интереса към книгата и четенето и преоткриване на духовността, подписваме настоящия меморандум, с който:

1. Обединяваме усилията си за информиране на нашето общество за всички дейности, които държавните и неправителствените организации предприемат, за да утвърждават българската книга като уникален културен продукт и за да възвръщат интереса към нея.

2. Декларираме своята готовност да направим достояние на обществото дейностите, свързани с реализацията на програмата ‛Четяща България“, а именно:

а) да възвърнем интереса към четенето и книгата в процеса на образованието и възпитанието на нашите деца;

б) да информираме за промените в нормативната база и уредба за книгата, с цел синхронизация с европейските практики;

в) да осигуряваме широко медийно отразяване на събития, популяризиращи книгата и четенето у нас;

г) да отразяваме международни прояви и събития в областта на книгата и литературата;

д) да информираме за литературните награди и конкурси в България;

е) да популяризираме най-значителните нови заглавия, като се отчитат читателският интерес и оценката на критиката;

ж) да провеждаме периодични срещи с представители на български медии с цел информиране на обществото за реализацията на Стратегията за устойчиво развитие на българското книгоиздаване и книгоразпространение в условията на евроинтеграция на Р България;

з) да информираме за европейските практики и норми, свързани с междукултурното сътрудничество и обмен на информация със сродни европейски организации;

и) да фокусираме медийния интерес към добри училищни и педагогически практики и дейности на читалищата и библиотеките;

й) да ангажираме обществото с проблематиката на българската книга и четенето, да стимулираме активно гражданско отношение чрез дискусии в медиите и излъчване на промоционални клипове и послания.


Бел.ред. Проектът за Меморандум ще бъде подписан след редакционното приключване на този брой на ‛Култура‛ в първия ден от Коледния панаир на книгата (13-17 декември 2006, НДК). Повече за Панаира – в следващ брой на вестника.
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”