Български  |  English

Към проблема за режисуратаВиолета Дечева

Към проблема за режисурата

Българският театър между двете световни войни

Издателство ‛Просвета‛

София, 2006

Цена 5 лева


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”